המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
עיתונאי ירדני: מנהיגי ישראל מיישמים כיום את הכתוב בפרוטוקולים של זקני ציון
5/5/2019

עיתונאי ירדני: מנהיגי ישראל מיישמים כיום את כל הכתוב בפרוטוקולים של זקני ציון

 

העיתונאי הירדני, עווד אל-צקר, פרסם ב-7.2.19 ביומון הירדני אל-דוסתור מאמר, בו טען כי הפרוטוקולים של זקני ציון, שגובשו על ידי מנהיגי התנועה הציונית, הם תוכנית אסטרטגית להשתלטות על העולם, אותה מיישמים מנהיגי ישראל, תוך הפצת כאוס, מלחמות ושחיתות בעולם והצגת כל ביקורת על ישראל כאנטישמיות. לדבריו, כל מה שנאמר על הפרוטוקולים, הוא טיפה בים והנסתר שבהם קשה נורא וחמור יותר מן הגלוי.

 

שער של 'הפרוטוקולים של זקני ציון' בתרגום לערבית[1]

 

להלן קטעים מתורגמים מהמאמר:

 

"ישראל הוקמה על אדמת פלסטין ההיסטורית בזמן של חוסר תשומת לב מצדנו לענייננו. מנהיגי התנועה הציונית תכננו להשיג יעד זה באופן מושלם, לאחר כינוס הקונגרס הציוני העולמי הראשון שלהם בעיר באזל בשוויץ בשנת 1897 בראשות תיאודור הרצל, מייסד התנועה הציונית המתועבת. הוגי [התנועה הציונית] גיבשו תוכניות אסטרטגיות להשתלט על העולם מבחינה פוליטית, כלכלית, אידיאולוגית ותקשורתית וכינו את התוכניות הללו 'הפרוטוקולים של זקני ציון'. מאז ועד היום נוהגים מנהיגי ישראל על פי [הפרוטוקולים הללו] ומיישמים אותם במלואם. מצאתי לנכון להציג את עיקרי הפרוטוקולים השטניים הללו כדי שאולי אנו - שליטים ונתינים - נלמד את הלקחים ונבין את עוצמת הערמומיות והאיבה של אויבינו הציונים ואת מזימותיהם.

 

התוכניות הללו מורכבות מ-23 פרוטוקולים המתמקדים בהפצת כאוס, מלחמות ומהומות פנימיות בעולם ומצדיקים את כל סוגי הפשעים כלפי כל מי שאינם יהודים, שאותם הם מכנים 'גויים', כלומר 'בני האומות'.[2] יש להם פסקי הלכה של רבנים [המתירים] לבצע את כל סוגי הפשעים, מעשי התועבה והחטאים למען השגת מטרה זו...

 

הפרוטוקולים מתמקדים גם בהשתלטות על תחומי החינוך והתקשורת, שכן החינוך משמעותו הנחלת תפישות וערכים מסוימים לדורות הבאים, והעיתונות מעצבת ומכוונת את דעת [הקהל]. בנוסף, הפרוטוקולים המתועבים הללו מתמקדים בהפצת שוחד ושחיתות בחברה בדיוק כפי שהם חותרים להפיץ פנאטיות דתית, שבטית ועדתית ולזרוע עוינות ואיבה בין מדינות לשכנותיהן כדי שהעוינות תימשך ולא תהיה אחדות שורות. הפרוטוקולים מתמקדים גם  בהשחתת המוסר, הפצת סוכנים, הצגת היהודים כנרדפים והצגת כל התנגדות או אפילו ביקורת כלפי ישראל כדבר הנובע מאנטישמיות. עוד הם מתמקדים בהסחת דעתם של האנשים באמצעות כל סוגי השעשועים והתענוגות הארציים, המשחקים וענפי הספורט כדי למלא את שעות הפנאי של המוני העם בעניינים הרחוקים מהפוליטיקה. אחד הדברים החשובים בהם מתמקדים הפרוטוקולים של זקני ציון, הוא הטבעת המדינות בחובות חיצוניים כדי שלא תהיה להן תקומה והן תישארנה כבולות לקרנות הבינ"ל, עד שתושביהן יאבדו את אמונם בממשלותיהם.

 

כל מה שנאמר לעיל על הפרוטוקולים המתועבים הללו איננו אלא טיפה בים והנסתר [שבהם] הוא חמור, נורא וקשה עוד יותר. האם לא הגיע הזמן שנפיק את הלקחים, הגם שכבר מאוחר מאוד? כדברי הפתגם: מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. היהודים ידועים לאורך ההיסטוריה בנקיטת סחבת ובווכחנות סרק, אפילו עם הנביאים ושליחי האל, שכן הם אמרו לנביא משה 'לא נאמין לך עד שנראה את האל גלוי לעינינו' [סורה 55:2].


סיפור הוויכוח של היהודים עם משה ידוע: הוא ביקש מהם לשחוט פרה כקורבן לאללה לאחר שהצילם מפרעה והם המטירו עליו שאלות חסרות תועלת... 'אז שחטוה וכמעט שלא עשו זאת' [סורה 71:2], כלומר [הם עשו זאת בסוף] לאחר היסוס רב ולא מתוך אמונה פנימית. משמעות הדבר היא שהם בעלי נטייה טבעית להתווכח ולהציב תנאים בלתי אפשריים. [אם כך הם מתייחסים לנביאים], כיצד אפוא הם יתנהגו עם בני אדם?! אין בכוחנו לעשות דבר, זולת לסמוך על האל."[3]
[2] בערבית אל-אומיון – כינוי בפי היהודים בימי הנביא מוחמד לערבים שאינם יהודים, המופיע בקוראן.

[3] אל-דוסתור (ירדן), 7.2.2019