המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
איראן מונעת פיקוח על פעילותה בתחום הקריטי ביותר בתהליך ייצור נשק גרעיני
18/3/2019

 

כיצד רומה המודיעין האמריקאי ע"י איראן (ב'): איראן אינה מאפשרת פיקוח על פעולותיה בתחום הקריטי ביותר בתהליך ייצור נשק גרעיני – פיתוח התקן פיצוץ גרעיני (סעיף T בהסכם הגרעין)

 

מאת: י. כרמון וא. סביון

 

ב-30.1.19 מתח הנשיא טראמפ ביקורת על הערכת המודיעין האמריקאי הגלובלית וטען כי כותביה הם "נאיביים" ביחס לסכנות מצד איראן, לאחר שראשי סוכנויות המודיעין האמריקאים טענו בשימוע בוועדת המודיעין של הסנאט כי איראן אינה חותרת לנשק גרעיני ואינה מפרה את הסכם הגרעין.

 

דוח ממרי מתאריך ה-12.2.2019 הציג ארבע דוגמאות בהן המשטר האיראני הונה את המודיעין האמריקאי. דוח זה מציג דוגמא נוספת הנוגעת ישירות לפיתוח מרכיבי נשק גרעיני ע"י איראן.

 

ככל שהדבר ייראה בלתי מתקבל על הדעת הסכם הגרעין JCPOA מתיר לאיראן לפתח התקן פיצוץ גרעיני תחת תנאים. בסעיף T להסכם שכותרתו "פעילויות היכולות לתרום לתכנון ולפיתוח של מתקן פיצוץ גרעיני", נקבע בתת סעיף ראשון [82.1.] כי איראן לא תעסוק ב:

 Designing, developing, acquiring, or using computer models to simulate nuclear explosive devices


ובתת סעיף רביעי [82.4.] איראן לא תעסוק ב:

Designing, developing, fabricating, acquiring, or using explosively driven neutron sources or specialized materials for explosively driven neutron sources

 

ואילו בתת סעיף שני [82.2. ] ושלישי [82.3.] נקבע כי איראן תוכל לעסוק ב-

Designing, developing, fabricating, acquiring, or using multi-point explosive detonation systems suitable for a nuclear explosive device

וב-

Designing, developing, fabricating, acquiring, or using explosive diagnostic systems (streak cameras, framing cameras and flash x-ray cameras) suitable for the development of a nuclear explosive device

 

אך זאת בכפוף לאישור "הוועדה המשותפת" (מנגנון שנקבע בהסכם לבירור מחלוקות) ובכפוף לפיקוח.

 

ראו להלן:

 

“T. ACTIVITIES WHICH COULD CONTRIBUTE TO THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF A NUCLEAR EXPLOSIVE DEVICE

 

82. Iran will not engage in the following activities which could contribute to the development of a nuclear explosive device:

82.1. Designing, developing, acquiring, or using computer models to simulate nuclear explosive devices.

82.2. Designing, developing, fabricating, acquiring, or using multi-point explosive detonation systems suitable for a nuclear explosive device, unless approved by the Joint Commission for non-nuclear purposes and subject to monitoring.

82.3. Designing, developing, fabricating, acquiring, or using explosive diagnostic systems (streak cameras, framing cameras and flash x-ray cameras) suitable for the development of a nuclear explosive device, unless approved by the Joint Commission for non-nuclear purposes and subject to monitoring.

82.4. Designing, developing, fabricating, acquiring, or using explosively driven neutron sources or specialized materials for explosively driven neutron sources.[1]

 

איראן סירבה להתיר פיקוח עפ"י סעיף T של ההסכם. עקב כך פנה מזכ"ל סבא"א בספטמבר 2017 למדינות החברות ב-JCPOA (ל"וועדה המשותפת") בבקשה לקבל הבהרות לגבי סמכות הפיקוח של סבא"א בנושא זה.[2] איראן ורוסיה גרסו שאין לסבא"א סמכות לפקח על פעילויות איראן בתחום פיתוח התקן פיצוץ גרעיני ואילו ארה"ב ושאר המדינות המערביות ב"וועדה המשותפת"– למרות שיש להן רוב בוועדה – לא אכפו את סמכות סבא"א לפקח על איראן בתחום זה, לא בתקופת ממשל אובמה וגם לא בתקופת הנשיא טראמפ.

 

כך נוצר מצב שבתחום הקריטי ביותר לפיתוח נשק גרעיני, לאמור: בנושא פיתוח התקן פיצוץ גרעיני אין לסבא"א שום פיקוח על פעילויות איראן.

 

המודיעין האמריקאי פרסם את הערכת המודיעין שלו בלא להתייחס כלל לעובדה שאין פיקוח כלל על פעולותיה של איראן לפיתוח התקן פיצוץ גרעיני.

 [2]  רויטרס, 26.9.2017