המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור ביומון כוויתי: היהודים נודעו בתכונות נתעבות המושרשות בכל יהודי לעולם ועד
17/7/2018


בעל טור ביומון כוויתי: היהודים נודעו בתכונות נתעבות המושרשות בכל יהודי לעולם ועד

 

ב- 10.1.18 פרסם בסאם אל-שטי, בעל טור ביומון הכווייתי אל-אנבאא' ומרצה במחלקת האמונה וההטפה הדתית באוניברסיטת כווית, מאמר אנטישמי שבו ציטט שלל פסוקים מן הקוראן, המוכיחים לדבריו, כי היהודים הם רמאים, מושחתים, עלובים, תוקפנים, קנאים רוצחי הנביאים ואחראים לכל השחיתות וההפקרות בעולם. אל-שטי טען כי על המוסלמי להישמר מפני תכונות אלה של היהודים.

 

להלן תרגום קטעים ממאמרו.[1]


בסאם אל-שטי[2]

 

"היהודים נודעו בתכונות נתעבות, שאללה הזכיר בספרו [קרי, הקוראן]. התכונות האלו מושרשות בכל היהודים       לעולם ועד, ועל המוסלמי להישמר מפניהן. תכונות אלה כוללות: הונאה, בגידה והפרת חוזים והסכמים. אללה אמר: 'כיוון שהפרו את בריתם, קיללנו אותם והקשינו את ליבם. הם מטים את המילים ומוציאים אותן מהקשרן.'[3] ההיסטוריה עדה לכך שהם הפרו חוזים והסכמים. הם הפרו את החוזה עם שליח אללה [הנביא מוחמד] וניסו להרגו יותר מפעם אחת. ב[ניסיון הרצח] האחרון, הם הכניסו רעל לבשר הטלה שלו והגישו לו אותו כמנחה. הוא לעס ממנה חתיכה ולאחר מכן סבל במשך מספר שנים מהרעל הזה. (לצפייה בגרסה אחרת של הסיפור מפי איש דת מצרי בתוכנית ילדים הקישו על התמונה).

 

לצפייה בגרסה של מסורת זו המסופרת לילדים הקישו על התמונה:

 


מה שקורה לאחינו בפלסטין הוא העדות הגדולה ביותר להפרת חוזים מצד היהודים. אין תועלת בעריכת חוזים והסכמים עם היהודים, שכן הם מכירים רק את שפת הכוח...

הם [היהודים] רוצחי הנביאים, עליהם השלום. הם הרגו את יחיא[4], זכריה ונביאים ושליחים אחרים. אללה אמר: 'ההשפלה תרדפם באשר יימצאו, אלא אם ייאחזו בחבל שיושיט להם אלוהים ובחבל שיושיטו להם האנשים. חמת אלוהים ניתכה עליהם, והם יהיו מוכי דלות. זאת כי כפרו באותות אלוהים והרגו את הנביאים בלא צדק. זה גמולם כי המרו ועברו את גבול המותר.'[5] האימאם אחמד מסר בקובץ המסורות שלו ע"פ חדית' מאת עבדאללה בן מסעוד[6], כי הנביא אמר: 'מי שייענש בעונש החמור ביותר ביום הדין הם מי שנהרג בידי נביא או הרג נביא' [קרי היהודים].

 

[עוד] מבין התכונות [של היהודים]: אי ציות לאללה ותוקפנות נגד בני האדם. הם לא נמנעים ממעשים רעים בינם לבין עצמם. אללה אמר: 'בני ישראל הכופרים קוללו בפני דוד וישוע בן מרים, על כי המרו ועברו את גבול המותר. הם לא אסרו זה על זה את המעשה הרע אשר עשו. מה נורא הדבר אשר עוללו.'[7]

 

תכונה נוספת: הם גוזלים את כספי האנשים בדרכי רמיה. אללה אמר: 'הן רואה אתה כי רבים בהם מזדרזים לפשוע ולהתנכל ולהפיק רווח אסור. מה נורא הדבר אשר יעשו. מדוע אין הרבנים והחכמים מונעים בעדם מלחטוא בדבריהם ומלהפיק רווח אסור? מה נורא הדבר אשר יעוללו.'[8] לכן היהודים דואגים לשלוט על הבנקים ועל הכלכלה העולמית כדי לשלוט בגורלם של האומות והעמים...

 

עוד תכונה: קנאה. אללה אמר: 'רבים מבין בעלי הספר היו רוצים להחזירכם להיות כופרים לאחר שכבר האמנתם מתוך קנאה המקננת בנפשם, אף כי התבררה להם האמת.... '[9]

 

[ועוד] תכונה: פחדנות רבה מלחימה במוסלמים בזירות הקרב. אללה אמר: 'אין הם פורצים כאיש אחד להילחם בכם, אלא רק בתוככי קריות בצורות או מעבר לחומות, ואולם זה בזה הם נלחמים בגבורה. הם נראים מלוכדים אך לבותיהם מפולגים, כי הם עם אשר דבר לא ישכיל להבין.'[10] [בנוסף] אללה אמר: 'רק בפיהם יוכלו לפגוע בכם, ואם ינסו להילחם בכם, מיד ייסוגו אחור מפניכם ואז לא ייוושעו.'[11]...

 

תכונת הפצת שחיתות בעולם - [היהודים] מפיצים בעולם שחיתות, סמים, אלכוהול, מעשי פריצות ותועבה בקרב העמים. הם סרסורי זונות, הם שולטים על ערוצי התקשורת הרבים שמפרסמים סרטים פורנוגרפיים מופקרים ומפיצים כפירה ואתאיזם וגורמים למוסלמים לפקפק באמונתם ובדתם. הם שואפים להשחית את הארץ בכל האמצעים שעומדים לרשותם. אללה צדק כאשר אמר: 'הם מבקשים למלא את הארץ חמס, ואולם אלוהים אינו אוהב את החומסים.'[12]

 

תכונה נוספת: עליבות. אללה אמר: ''ההשפלה תרדפם באשר יימצאו, אלא אם ייאחזו בחבל שיושיט להם אלוהים ובחבל שיושיטו להם האנשים.'[13] הם יהיו [במצב] של השפלה, גם אם יש להם נשק גרעיני, מטוסים, טנקים מתקדמים ותהיה להם עליונות צבאית על המוסלמים..."

 

 [1] אל-אנבאא' (כווית), 10.1.2018

[2] twitter.com/bassamalshatti?lang=ar

[3] קוראן 13:5, תרגום אורי רובין

[4] יחיא בן זכריה – הכוונה ליוחנן המטביל, הנחשב לנביא לפי דת האסלאם

[5] קוראן, 112:3, תרגום אורי רובין

[6] בן דורו של הנביא מוחמד

[7]  קוראן 79-78:5, תרגום אורי רובין

[8] קוראן, 63-62:5, תרגום אורי רובין

[9] קוראן, 109:2, תרגום אורי רובין

[10] קוראן 14:59, תרגום אורי רובין

[11] קוראן 111:3, תרגום אורי רובין

[12] קוראן 64:5, תרגום אורי רובין

[13] קוראן 112:3, תרגום אורי רובין