המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
סעודיה: יותר לנשים לנהוג גם על אופנועים ומשאיות
24/6/2018


סעודיה: יותר לנשים לנהוג גם על אופנועים ומשאיות

 

לקראת מועד תחילת יישום הצו ההיסטורי של המלך הסעודי סלמאן בן עבד אל-עזיז המתיר נהיגת נשים שחל היום, 24.6, פרסם היומון הסעודי אל-וטן ב-18.6, אינפוגרפיקה בנושא נהיגת נשים. האינפוגרפיקה כללה בין היתר מבחר תשובות לשאלות בנושא נהיגת נשים מטעם מנהלת התנועה במדינה[1].

 

מן התשובות עולה כי יחול שוויון מלא בין נשים לגברים בתחום זה: לנשים יוּתר לנהוג על משאיות ואופנועים, תהיה להן לוחית רישוי זהה לזו של הגברים ולא יחולו הגבלות מיוחדות על התמונות שיופיעו ברישיון. עם זאת, יצוין, כי במהלך יישום הרפורמה הזאת השמיעו נשים סעודיות ביקורת על העדר שיוויון בהחלת הצו החדש. כך למשל אחת המבקרות, ד"ר התון אל-פאסי, אקדמאית העוסקת בזכויות נשים, אשר טענה כי הנשים המעוניינות להוציא רישיון נהיגה, נדרשות ללמוד יותר שיעורי נהיגה ובעלות גבוהה מזו של הגברים.[2]

[

להלן תרגום השאלות והתשובות שפרסם היומון אל-וטן בנושא נהיגת נשים:

 

1.     "ש'- כיצד ינהגו בנשים הנושאות רישיון שהונפק במדינות המפרץ?

ת'- סעיף (42/6) קובע כי רשיונות בתוקף שהונפקו במנהלות התנועה של מדינות משפ"מ, יומרו ברשיונות סעודים דומים.

 

2.     ש'- [כיצד] תפעל [מנהלת] התנועה מול נשים הנושאות רישיון ממדינות אחרות?

ת'- סעיף 37 בחוק התנועה קובע כי מי שנושא רישיון נהיגה זר או בינ"ל המוכר על ידי המנהלה הרלוונטית [קרי, מנהלת התנועה] בסעודיה, פטור ממבחן נהיגה בתנאי שרשיונו בתוקף. נשים המבקרות בממלכה ונושאות רישיון זר בינ"ל מוכר, יכולות לנהוג לתקופה של שנה מתאריך כניסתן לממלכה או עד אשר פג תוקף [הרשיון]- מה שחל קודם- בהתאם לסעיף 42.

 

3.     ש'- על אלו כלי רכב יוּתר לנשים לנהוג?

ת'- לנשים יוּתר לנהוג על כל[כלי רכב] שמותר לגברים ללא הבחנה: מכוניות, משאיות ואופנועים בהתאם לתנאים המופיעים בתקנות התנועה.

 

4.     ש'- מאיזה גיל יכולות הנשים [להתחיל] לנהוג?

ת'-  18 שנה לרכב פרטי ו-20 שנה לרכב ציבורי או לרכב עבודה

 

5.     ש' – האם חלות הגבלות נוספות על נשים [בהוצאת] רישיון?

ת'- אין הגבלות נוספות על נשים, זולת ההגבלות החלות על גברים.

 

6.     ש'- איפה יכולות הנשים [ללמוד] כדי להוציא רישיון נהיגה?

ת'- מוקמים כעת בתי ספר ללימוד נהיגה [הכוללים] צוות שלם של נשים. רישיון נהיגה מוענק לנשים שעברו בהצלחה את מבחן [הנהיגה.]

 

7.     ש'- האם יוּתר לנשים לנהוג מחוץ לערים?

ת'- כן, יוּתר לנשים לנהוג מחוץ לערים בדרכים המהירות. 

 

8.      ש'- האם יוּתר לנשים לנהוג במשאיות?

ת'- כן, יוּתר לנשים לנהוג במשאית, כאשר יושלמו התנאים הדרושים לכך הקבועים בחוק, והחלים [בשלב זה] על הגברים.

 

9.     ש'- האם יש הבחנה בין מכוניות של נשים [לרכבי גברים] בלוחית [הרישוי] ומספר [הרכב]?

ת'- אין הבחנה בין מכוניות של נשים [לעומת גברים] בלוחית [הרישוי] ובמספר [הרכב]. הן כפופות לחוק בדבר לוחיות [הרישוי] הקיים בסעיף שבע בחוק התנועה.

 

10.  ש'- האם יוּתר לנשים לנהוג על אופנוע?

ת'- כן. יוּתר לנשים לנהוג על אופנועים. ההחלטה הנעלה קובעת כי יישום החוק ותקנותיו חל על גברים ונשים כאחת.

 

11.  ש'- מה המגבלות החלות על התמונה המופיעה ברישיון?

ת'- אותן הגבלות החלות על הגברים.

 

12.  ש'- מה הגיל בו מותר לנשים לנהוג?

ת'- 18 שנה לרכב פרטי ולאופנוע ו-20 שנה לרכב ציבורי או לרכב עבודה. יוצאים מן הכלל- מי שניתן לו רישיון זמני לתקופה של עד שנה למי שמלאו לו 17.

 

13.  ש'- כיצד ינהגו בנהגת שביצעה עבירה המחייבת מעצר?

ת'- ייעשה שימוש במרכזי טיפול לצעירות כבתי מעצר במקרה של ביצוע עבירה או תאונת דרכים, תוך תיאום בין משרדי הפנים, העבודה והפיתוח החברתי."[3]

 

 

האינפוגרפיקה בנושא נהיגת נשים בגליון היומון הסעודי אל-וטן
[1] השאלות נבחרו מתוך כ-45 שאלות בנושא נהיגת נשים עליהן השיבו זאיד אל-טויאן, בכיר במשטרת התנועה ומוחמד אלבסאמי מנהל מנהלת התנועה. ראו:  https://mz-mz.net 15.12.2017. 

[2] ראו דוח ממרי: Female Saudi Columnist Who Has Obtained Saudi Driver's License: The King Allows Women To Drive – But The Kingdom Is Slow In Making The Necessary Arrangements, 19.6.2018

 [3] אל-וטן (סעודיה), 18.6.2018