המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מאבקה של המדינה האסלאמית בנטישת פעילים ומאמציה להשיבם
27/3/2018


מאבקה של המדינה האסלאמית בנטישת פעילים ומאמציה להשיבם


מאת ר. גרין


לאחרונה, לנוכח הלחץ המסיבי של הקואליציה הבינלאומית והמפלות שספג בשדה הקרב עזבו פעילים רבים שלחמו בשורות ארגון המדינה האסלאמית (להלן: דאעש) בסוריה ובעיראק את החזית. חלקם עזבו את אזורי הלחימה ושבו למשפחותיהם בסוריה ועיראק. אחרים, שהגיעו ממדינות זרות מחוץ למזרח התיכון יצאו למדינות שכנות או שבו לארצות מוצאם.

 

כדי להיאבק בתופעה פנה הארגון לפעילים שנטשו בדרכים שונות וקרא להם לשוב, תוך שהוא נוקט קו תקיף נגדם.

בסרטונים שהפיץ, מתח הארגון ביקורת קשה עליהם, ותיארם כעריקים שנטשו את החזית בעיצומה של המערכה, והזהירם מפני העונש הצפוי להם. הארגון אף הפיק סרטון בו תהה כיצד יכלו לעזבו ולחזור אל "ארצות הכפירה" שמחוץ לשליטתו. אחד הסרטונים רמז כי הפעילים שעזבו את המדינה האסלאמית נחשבים מי שכפרו בדתם, תוך ציטוט פסוק מן הקוראן המגנה את אלו שעוזבים את האסלאם, האומר: 'הוי המאמינים, כל אשר יחזור בו מדתו מביניכם...' [5, 54]. המסר העולה מן הסרטון הוא שאותם לוחמים ביצעו פשע חמור בכך שנטשו את המערכה. הציפיה מהם הייתה שיילחמו עד המוות.

 

אולם, בחלוף כמה שבועות, הארגון ריכך את עמדתו, ככל הנראה כדי להימנע מלנתק את כל הקשרים עם העוזבים ולהשאיר להם פתח לחזור לשורותיו או לפעול למענו בזירה אחרת. כך, במאמר המערכת בשבועון הרשמי של דאעש, נכתב כי אין לראות בפעילים שעזבו כופרים כל עוד לא הוכח שיצאו נגד עיקרי האמונה.

זהו ביטוי נוסף למצוקת כוח האדם של דאעש, שבאה לידי ביטוי בסרטון שפרסם הארגון לאחרונה, בו נראו נשים משתתפות בלחימה נגד הכוחות הכורדיים בסוריה, סרטון שנועד לשמש אמצעי לחץ על גברים שנמנעים מלשאת נשק.[1]   

 

המסמך שלהלן יסקור כמה מן ההתייחסויות הבולטות לתופעת העוזבים בפרסומי דאעש:

 

פעיל דאעש:  הנוטשים מבקשים להציל את עצמם גם במחיר פגיעה בדת ובכבוד הנשים

ב-1 בפברואר, 2018, פרסם מחוז אל-ח'יר [דיר אל-זור] של המדינה האסלאמית, סרטון בן  17 דקות ששיבח את העמידה האיתנה של לוחמי הארגון, כשהמסר העיקרי של הסרטון היה גינוי ללוחמים שנטשו.[2]

 

בפתח הסרטון אמר הקריין: "ההיצמדות לדרך הישרה היא חסד שאללה העניק לעבדיו המאמינים. היות שאללה יודע בתוקף הידע הקדמון שלו כי יהיו מי שינטשו את דתו, הוא הודיע להם [למאמינים] שדבר זה לא יפגע באללה כהוא זה, משום שהוא אינו זקוק להם אך הם זקוקים לו, ושהאמונה שהם דבקו בה היא חסד שהוא עושה עמם ותו לא. [כפי שנאמר בקוראן]: 'הוי המאמינים, כל אשר יחזור בו מדתו מביניכם, יביא אלוהים אנשים אשר יאהבם והם יאהבוהו; ינהגו במאמינים ביד רכה, ובכופרים ביד קשה, ויקומו להיאבק למען אלוהים ולא יחששו מפני כל מגנה... [5, 54].'"

 

לוחם דאעש נוזף בנוטשים את שדה הקרב


בהמשך מוצג לוחם דאעש שצולם על רקע עיי חרבות שנותרו באחד ממעוזי הארגון, שהוכיח את חבריו לנשק שעזבו את הלחימה: "הסיבות לנסיגה רבות, אולם כולן נובעות ממחלות הלב. התאווה והספק. אפשר שרבים מבין אלו שנסוגו  מעדיפים את חיי העולם הזה ואוהבים את תענוגותיהם ותאוותיהם, ושונאים את המוות. במקום להזכיר את הסיבה האמיתית לנסיגה, הולכים וממציאים תירוצים שהם יודעים בתוכם שהם אינם תירוצים הלכתיים לגיטימיים, כדי להצדיק את נסיגתם ופנייתם לארץ הפוליתאיסטים ועזיבת ארץ המוסלמים. אפשר שכמה מהם אומרים שהם נסוגו בגלל עוול של מפקד או טעות של בכיר כזה או אחר. האם גיליתם את הטעות של המפקד הזה או את העוול של הבכיר הזה רק כאשר המדינה מצטמצמת והיא נתונה במצב קשה, ואין לך ברירה אלא לפגוש פנים אל פנים את אויבי אללה?  האם כל פעם שמפקד ישגה, תפר את שבועת האמונים לאמאם בן שבט קורייש [כלומר, את שבועת האמונים למנהיג דאעש אבו בכר אל-בגדאדי, הנחשב לצאצא של הנביא מוחמד], תצא לארץ הפולתאיסטים [בעיני דאעש כל שטח שאינו בשליטתו נחשב לארץ בשליטת הכופרים] ותברח מהקרב? מי פסק לך את הדבר הזה? אין זאת אלא שהשטן וסייעניו פסקו לך לעשות כך."

 

הקריין הוסיף וגינה את העוזבים שיצאו משטחי דאעש ל"ארצות הכפירה": "אנו רואים את שיירות הנסוגים יוצאות שוב לדרך, כשהן נוטשות את עדת המוסלמים מפחד הפוליתאיסטים [קרי הנסוגים פוחדים למות מידי הכופרים] ומרצון לחיות חיים שאינם משמחים את האנשים הישרים. רבים מהם הוסיפו על פשע הפרת שבועת האמונים והבריחה מהקרב, את הנסיעה לארצות הכפירה. מדובר בתומכים שמשמיצים את המדינה האסלאמית, את דרכה, את מפקדיה ואת חייליה, בכדי להצדיק את נסיגתם ואת הימנעותם מלבוא לעזרת האסלאם ולהגן על המוסלמים, לאחר שחסו בצילה לזמן מה וטעמו את טעם הכבוד בהיותם חלק מחייליה, ונהנו מהביטחון והטוב שהיא סיפקה, ואכלו מאוצר המוסלמים."

 

על רקע דברי התוכחה לנוטשים, הוקרנו תמונותיהם של כמה פעילים שעזבו, בהם עריקים שהתראיינו לערוצי טלויזיה וסיפרו על חוויותיהם בעת שלחמו בשורות דאעש. יוצא דופן בקרב אלה תמונתו של תומאס ברנוין, פעיל דאעש צרפתי שמילא תפקידים בכירים בשורות הארגון.[3]

 

עריקים מדאעש: פעילים מן השורה (מימין); תומאס ברנוין (משמאל)

 

 

הלוחם שצולם על רקע הבניינים החרבים הוכיח את הפעילים שעזבו, באמרו כי הם פוגעים בדת וגורמים לחילול כבודן של נשים: "כמה מהם... בראותם [שהמדינה האסלאמית] מאוימת, ואין להם מנוס מללחום ג'יהאד ולהקריב את עצמם, העדיפו לצאת לארצות הפוליתאיסטים, ולהפר את שבועת האמונים ל[אל-בגדאדי,] האמאם בן שבט קורייש, ולברוח מן הג'יהאד למען אללה. הם דימו בנפשם שהמדינה [האסלאמית] מחוסלת ושמי שיקפוץ ממרכבתה יינצל, אפילו אם בעשותם זאת הם יביאו לחילול כבודן [של נשים] ולפגיעה בדת ולשיבוש העשייה."

 

סרטון של מחוז אל-ברכה של דאעש: נוטשי המערכה ייענשו בגיהינום

ב-15 בפברואר פרסם מחוז אל-ברכה [חסכה] סרטון שהזהיר כי עזיבת שדה הקרב היא חטא שהעונש הצפוי עליו הוא גיהינום.[4] הסרטון מצטט את הפסוק "הוי המאמינים, בפוגשכם את הכופרים עולים למלחמה עליכם, אל תיסוגו אחור. כל הנסוג אחור מפניהם ביום ההוא – זולת אם יפנה לאחור למען ישוב ויילחם, או למען יחבור אל עדת לוחמים – יינחת עליו זעם אלוהים ובגיהינום ידור. שם יהיה סופו המר" [8, 16-15]. הסרט מדגיש כי נטישת שדה הקרב היא בין שבעת החטאים שהוגדרו בידי הנביא מוחמד כחמורים ביותר, משום ש"הוא עשוי להשפיע לרעה על יתר הלוחמים בזירות הקרב, כיוון שזהו מעשה של נטישה, שמעודד פירוד, חולשה ותבוסתנות." הקריין, בקול חמור סבר, אומר כי מי שעובר על חטא זה צפוי ל"זעמו של אללה ולגיהנם." שני ביטויים אלה מופיעים על המסך על רקע שחור כדי להדגיש את המסר. 

 

הקריין המשיך ואמר:  "האסלאם הוא דת של עוצמה וכבוד, ואינו מקבל הכנעה ושפלות מצד מי שדבקים בו. המאמין משתוקק למות מות קדושים למען אללה, זו פסגת שאיפותיו. כיצד הוא יכול להפנות את גבו לכופרים הבזויים?"

 

סרטון דאעש מזהיר: לנוטשים צפוי "זעמו של אללה וגיהינום"


 

הסרט נחתם בקריאה:

"עימדו איתן כמו האחים שקדמו לכם. מותו אלף פעמים אך אל תחשבו על נסיגה או מנוסה. אל תתנו לחולשה, שהיא אהבת החיים ותיעוב המוות, להשיגכם. טהרו את לבבכם מ[אהבת] חיי העולם הזה, שכן אתם אנשי התלאות וקרבות הדמים, אנשי העמידה האיתנה וכוח הסבל. באמצעותכם אללה יביא את הניצחון, שכן הניצחון מושג בזכות עמידה איתנה לשעה."

           

פנייה לעוזבים בשיר:  "מה לכם שפניתם מרצון אל האויבים"

עוד אמצעי בו פנה דאעש לפעילים הנוטשים, הוא שיר שהפיקה "אג'נאד", זרוע הסברה של דאעש המחברת  נשידים - השירים המלווים את סרטוני הארגון. השיר, "היית חופשי," מוכיח את הפעילים שיצאו מרצונם לארצות האויבים והכופרים, כשהם שוכחים את טעם הכבוד והגאווה, כביכול, תחת שלטון דאעש. גם השיר הזה מדגיש את העוון הגדול של נטישת שדה הקרב ושטחי המדינה האסלאמית:[5]

 

"היית חופשי, בעל ראש מורם, גאה / בארץ שהאדון הרבה את מעלותיה

מה לכם שפניתם מרצון אל האויבים / וזנחתם את כל הטובות ההן

הו, אח האסלאם, אל תשלים עם ההשפלות / איך תוכל להשלים איתן, ולקרב את האסונות

איך אתה יכול לעזוב ארץ של כבוד שחיית בה / כשאתה שוכח את החברים שהתאספו למען הגורל

איך עזבת ונסעת הרחק / שמת את פעמיך לעבר ארץ הכפירה

איך אתה מסכים לחיות מושפל / כפליט שמסתפק בפירורים ושאריות

תועה בארץ כפירה ללא ידיד / טובע בתחתית ים מרוב עוונות

תחת תנאי קלון הפכת לעבד / זנחת את דרך הישר ומכרת את המטרות [שלחמת עבורן]

הייתם לחרפה ולשפלים מפוזרים / בארץ שנשלטת בידי כוונות רעות

הייתם הטובים שבבריות בכל עניין / איך הפכתם לסמל הצרות?

מי שרואה ביום מן הימים דת מלבד האסלאם / יושפל וייעלם בסתר

חיזרו לדת, הדת היא העוצמה / בקשו את העוצמה בחימוש הפלוגות."עמדה מרוככת בשבועון דאעש: העוזבים שגו, אך אינם כופרים

במאמר מערכת בשבועון הרשמי של דאעש, אל-נבא נכתב: "ידוע לכל מוסלמי כי הימנעות מג'יהאד ובריחה מהקרב נמנות על העבירות החמורות שמכעיסות את האל הנעלה, ושהן מביאות לידי חטא גדול את מי שמבצען. ואולם, למרות גודל החטא הזה, אללה יכול לכפר עליו, אם ירצה, ומי שמבצע אותו יכול לחזור בתשובה... כמה מטובי האנשים נפלו בעבירה הזאת [בריחה מן הקרב], בהם רעי שליח אללה, כפי שקרה בקרב אוחוד, שבו מעדו רגליים רבות, ואללה, ישתבח שמו, נזף בהם... אלו שנפלו בחטא החמור הזה מקרב רעי הנביא, נתנו לשטן להשתלט על נפשותיהם בחטאים שעשו, והוא גרם להם למעוד מהעמידה האיתנה לצד שליח אללה, והם הובסו בפני הפוליתאיסטים. אולם אללה נהג עמם בסבלנות, ולא מיהר להענישם כגמול על בריחתם, אלא עיכב [את עונשם] ולבסוף סלח להם. כך אללה יתעלה מתנהג עם נאמניו המאמינים, הוא הסולח וארך האפיים.

 

על-פי הדרך הזאת, ראוי שהמוסלמי יתנהל כלפי אחיו המוסלמי, אפילו אם השטן גרם לו למעוד והוא נפל באחת העבירות החמורות, כמו הפניית עורף ביום הקרב. החטא הזה לא מסיר ממנו את הגדרתו כמאמין, לפי מה שניתן לראות כלפי חוץ, שעל בסיסה עומדת ההתנהלות בין המאמינים.

 

גם אם בימים אלה השטן גרם לכמה מן המאמינים למעוד, והם נטשו את הג'יהאד שלהם, או חזרו בהם מן ההג'רה שלהם [כלומר, חזרו לארצותיהם אחרי שקיימו את מצוות ההגירה לשטחי המדינה האסלאמית], או שהפרו את הבטחותיהם ואת שבועת האמונים שלהם, הרי שכל אלו חטאים חמורים, ללא ספק, ואנו מתנערים מהם בפני אללה. אולם למרות זאת, אנו שומרים למי שביצעו אותם את חובת נאמנותינו להם כל עוד הם מוגדרים מאמינים ולא מבטלים את יסוד דתם בכך שהם פוגעים בחוקי השריעה [שבעליונותם] הם הכירו, או בכך שסייעו לאויבינו הפוליתאיסטים, או בכך שהציגו לראווה את הכפירה שלהם לאחר שהתנהגו בצביעות חבויה.

 

על כל מוסלמי להביט עליהם כפי שהיה מביט על כל עבריין אחר, ולהתאמץ להזכיר להם את אללה, ולהטיף להם לחזור בתשובה ולשוב אל אללה. רובם, השבח לאללה, ליבם חי לאורך זמן בהזכרת אללה, ואם דבר מה השתלט עליהם בגין אהבת חיי העולם הזה ושנאת המוות, הרי שלא יהיה זה קשה למרק את הלבבות האלה ולהחיות בקרבם את הזכרת אללה ואת היראה ממנו, כדי שהם יחזרו לפעום באהבת הדת הזאת ואנשיה ולכסוף לג'יהאד למען אללה ולבקש מות קדושים ואת הדרגות העליונות של גן העדן... אללה אמר: 'היראים, כל אימת שהשטן סובב סביבם, נזכרים, ואז נפקחות עיניהם' [קוראן 7, 201]."

 

 

 [1] על שילוב נשים בלחימה בחזית בידי דאעש ראה:  ISIS Video Presents Women Fighting On The Battlefront – With The Aim Of Motivating Men To Join The Weakened Organization , 20.2.2018.

[2] Telegram.me/ Wikalat Nashir News, 1.2.2018

[3] ברנוין, הידוע בכינויים אבו אחמד אל-פרנסי ואבו עומר אל-מדני, מוחזק בידי הכוחות הכורדיים YPG בצפון מזרח סוריה. הרושם שנוצר הוא שתמונתו שולבה בסרטון כדי להקנות רושם שהוא ערק מדאעש. אולם יש סיבות להאמין שברנוין עדיין קשור לארגון ומקורב לחוגים בהנהגתו.  Profile Of Top French Jihadi Ideologue: Scholar, Religious Authority, Media Operative, And A Leader Of The Extremist Faction Within ISIS

[4] Telegram.me/ Wikalat Nashir News, 15.2.2018

[5] Telegram.me/ Wikalat Nashir News, 8.3.2018.