המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

המופתי החות'י של תימן: תוכנית המזון העולמית שולחת לנו מזון מורעל, ארגונים הומניטיריים מעבירים אינפורמציה לאויב

המופתי החות'י של תימן שמס אל-דין שרף, בדרשה שנשא: תוכנית המזון העולמית של האו"ם היא כלי שרת בידי סוכנויות הביון של ארה"ב, בריטניה, צרפת וישראל. אחת ממטרותיה - לפגוע בעם התימני על ידי שליחת מזון מורעל; ארגונים הומנטיריים שולחים מידע על מיקומם של אנשי "אנצאר אללה" לאויב כדי שיוכל להתקיפם

קוד הטמעה :