המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הדיון בהפרת ה-JCPOA ע"י איראן - דיון סרק, בשל כשלי הליך הפיקוח שעיצב ממשל אובמה
20/8/2017

 

הדיון בהפרת ה- JCPOA ע"י איראן הוא דיון סרק – לא באוקטובר ולא בשום זמן אחר – יהיה ניתן להוכיח זאת; הליך הפיקוח שעוצב בידי ממשל אובמה אינו מאפשר פיקוח אמתי


מאת: י.כרמון וא. סביון


הליך הפיקוח שנקבע ב-JCPOA מונע ביצוע פיקוח

הדיון הציבורי בארה"ב על עתיד ה- JCPOA והדיווחים בתקשורת שהנשיא טראמפ תבע מצוות הביטחון הלאומי לספק לו ראיות עד אוקטובר 2017,[1]  שאיראן מפרה את ההסכם הם דיון סרק. לא באוקטובר ולא בשום זמן אחר, ניתן יהיה להוכיח שאיראן מפרה את ההסכם, וזאת אף אם יהיו בידי ארה"ב הוכחות מודיעיניות לכך, שכן הליך הפיקוח שקבע ממשל אובמה איננו מאפשר פיקוח אמתי, לא באתרים צבאיים ולא בשום אתר חשוד אחר, פרט לאתרים הגרעיניים שאיראן הכריזה עליהם.

 

לפיכך, הדרישה להצגת מידע מודיעיני על הפרות איראניות כתנאי לנקיטת צעדים נגד ה-JCPOA, מבוססת על אי הכרת תוכן ה-JCPOA. משום שעפ"י ההסכם אם יושג מידע כזה, זוהי רק ראשיתו של תהליך מפורט ומחייב, אשר משהה ובעצם איננו מאפשר כלל ביצוע ביקורת בשטח. במקום שהמידע יביא לקיומה של ביקורת מיידית בשטח, ההסכם מחייב סדרה של פעולות מקדימות בטרם תאושר אם בכלל ביקורת כזו. לאמור: ארה"ב מחויבת עפ"י הסכם:

א.     למסור את המידע הסודי ואת מקורותיו לאיראן (דרישה שהיא בלתי אפשרית בעליל), לצורך בירור "החששות" (concerns) הן בדיונים של סבא"א עם איראן והן בדיונים עם הוועדה המשותפת של ה- JCPOA – שבנוסף לארה"ב, בריטניה, צרפת גרמניה וסבא"א כוללת גם את איראן, רוסיה וסין – וזאת על מנת לבררם באמצעים חלופיים לביקורת בשטח. הדרישה לחשוף מידע זה ומקורותיו לאיראן, רוסיה וסין היא מגוחכת וארה"ב אינה יכולה להסכים לה. מכיוון שאלה תנאי ה-JCPOA שום פעולה נוספת אינה אפשרית.

ב.     אם לא תושג הסכמה על האמצעים החלופיים לביקורת בשטח, יתקיים דיון נוסף בוועדה המשותפת שבו אמורות להתקבל החלטות בהצבעת רוב תוך שבעה ימים. איראן מחויבת להיענות בתוך שלושה ימים נוספים להחלטה שתתקבל בהצבעת הרוב. ראה הסעיפים הרלוונטיים להליך הפיקוח ב- JCPOA  בנספח לעיל.

 

מובן מאליו כי הליך פיקוח מגוחך זה אינו מאפשר בירור אמתי של המשך הפעילות הגרעינית הצבאית של איראן, גם כאשר קיים מידע מודיעיני סודי על כך. זאת בניגוד מפורש להתחייבות הנשיא אובמה ביום ההודעה על ההסכם ב-14.7.2015 כי:

"Inspectors will also be able to access any suspicious location. Put simply, the organization responsible for the inspections, the IAEA, will have access where necessary, when necessary."[2] 

 

יובהר כי לב ההסכם, הוא ביטול הסנקציות הגרעיניות כנגד השעיה מסוימת וזמנית של חלק מפעילותה הגרעינית של איראן. הליך הפיקוח איננו לב ההסכם, הליך זה הוא פרק  ב-JCPOA המכוון להבטיח שתנאיו מיושמים. בנוסף, יש להזכיר שאיראן וסבא"א הגיעו, ביולי 2015, להסכם "מפת דרכים" שנועד לפתור את עניין ההיבטים הצבאיים של תכנית הגרעין של איראן – הסכם שתוכנו סודי.[3] לפיכך, כל תביעה של הממשל האמריקאי אם תבוא, לשנות את הליך הפיקוח, איננה מהווה תביעה לשינוי לב ההסכם ולמעשה היא אפילו מחזקת אותו ע"י חיזוק הליך הפיקוח עליו.

 

ללא שינוי זה תוכל איראן לקדם את הפיתוח הגרעיני הצבאי באופן חשאי, בלי שניתן יהיה לפקח באופן אמתי וגם אם יושג מידע מודיעיני מחוץ לתהליך הפיקוח, הוא יהפוך לחסר ערך בתהליך שנקבע ב-JCPOA. (ראו בנספח למסמך פרטי הליך הפיקוח כפי שנקבעו ב- JCPOA).

 

המשטר האיראני: לא נתיר לעולם כניסת פקחי סבא"א לאתרי צבא

בכירי המשטר האיראני, בראשם המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, ובכירי מפקדי משה"מ, הדגישו מיד עם ההכרזה על השגת ההסכם ביולי 2015, כי לא יותר לפקחי סבא"א להיכנס לאתרי צבא במטרה לבצע פיקוח.


 ח'אמנאי  ב-25 ביולי 2015:

Khamenei stated: "(The foreigners) shouldn't be allowed at all to penetrate into the country's security and defensive boundaries under the pretext of supervision, and the country's military officials are not permitted at all to allow the foreigners to cross these boundaries or stop the country's defensive development under the pretext of supervision and inspection.[4]


שה"ח זריף, ב-22 ביולי 2015: ביקורות מעין אלה חוצות את "הקווים האדומים" ובשיחות, איראן "הצליחה להבטיח באופן מלא" שההסכם לא יאפשרן.[5]


עלי אכבר ולאיתי, יועצו ומקורבו של ח'אמנאי, בריאיון לערוץ אל-ג'זירה ב-25.7.2015:  "נגישות של פקחים, מסבא"א או מכל גוף אחר למרכזי הצבא של איראן אסורה."

Khamenei's top adviser for international affairs, Ali Akbar Velayati, stated in an interview the Arabic service of Al-Jazeera satellite TV: "Access of inspectors from the IAEA or from any other body to Iran's military centers is forbidden."[6]

 

מפקד זרוע הטילים במשה"מ, אמיר עלי חאג'יזאדה  ב-7.8.2017:  "בעניין בקשת המערביים לבקר במרכזים הצבאיים שלנו, התשובה ברורה. לא נרשה להם דבר כזה."[7]

 

סגן מפקד משה"מ, חוסין סלאמי, ב-12.8.2017: "אני אומר לאומה האיראנית היקרה, לאמריקה ולכל העולם, אם בכל ההיסטוריה ובעולם תהיה [רק] בקשה אחת שלא תענה ותקבל תשובה שלילית – זו הבקשה הזו, ואם תהיה משאלה אחת שתיקבר עם בעליה, זוהי זו - שהם יבקרו במתקנים הצבאיים שלנו."[8]

 

נספח: מה נאמר ב-JCPOA ביחס להליך הפיקוח

סעיף Q. Access: סעיפי הפיקוח 74-78:[9]

הליך הפיקוח בהסכם מחריג אתרי צבא ופעילויות בטחון לאומי מדרישות לביצוע פיקוח:

The JCPOA specifies that requests for inspection "will not be aimed at interfering with Iranian military or other national security activities."

 

עוד קובע הליך הפיקוח, כי אם יש מידע מודיעיני סודי בידי סבא"א, עליה לחשוף אותו ואת מקורותיו בפני איראן. אם הסברי איראן אינם עונים על חששות סבא"א, יכולה סבא"א לבקש מאיראן גישה לאותו אתר כדי לוודא העדר חומר גרעיני בלתי מוצהר, או פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם ההסכם. סבא"א תספק לאיראן את הסיבות לדרישה לנגישות לאתר בכתב ותיתן מידע רלוונטי. איראן יכולה להציע לסבא"א אמצעים חלופיים לפתרון חששותיה, שיאפשרו לסבא"א לאמת את עובדת העדר הימצאותו של חומר גרעיני שאינו מוצהר או הפעילות שאינה תואמת את ההסכם, אמצעים שלהם צריכה סבא"א לתת משקל נכבד.

 

בשלב הבא: אם העדר החומר הגרעיני אינו מאומת ע"י האמצעים החלופיים שאיראן סיכמה עם סבא"א, או אם שני הצדדים אינם יכולים להגיע לכלל הסדר משביע רצון כדי לוודא העדר חומר גרעיני חשוד בתוך 14 יום מהבקשה המקורית של סבא"א לנגישות לאותו אתר, איראן, בהתייעצות עם חברי הוועדה המייעצת, תפתור את חששות סבא"א באמצעים מוסכמים בין איראן וסבא"א.

 

בהעדר הסכמה, חברות הוועדה המשותפת, בקונצנזוס או בהצבעה של חמש מתוך שמונה החברות, ייעצו מהם האמצעים המוסכמים לפתרון חששות סבא"א. הליך ההתייעצות עם, וכל פעולה ע"י, חברות הוועדה לא יעלה על שבעה ימים ואיראן תיישמו בתוך שלושה ימים נוספים. 

 [1] המועד בו יצטרך הממשל לאשר או לא לאשר מחדש את עמידתה של איראן בהסכם.

[2]  July 14, 2015 :Statement by the President on Iran https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office

[3] ראו מסמך ממרי ראש הארגון האיראני לאנרגיה גרעינית צאלחי: הגענו להבנות עם סבא"א לגבי ה-MD

English.farsnews.com, July 25, 2015 See MEMRI report :What Iran Is Permitted To Do Under  The JCPOA [4]

Latimes.com, July 22, 2015 See MEMRI report:What Iran Is Permitted To Do Under The  JCPOA 5][

[6] English.farsnews.com, July 25, 2015;  English.farsnews.com, August 1, 2015

[7] תסנים (איראן), 7.8.2017  

[8]  עסר-י איראן (איראן), 13.8.2017

[9] Apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-the-iran-nuclear-deal/1651