המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ארגון המדינה האסלאמית בסיני ויחסיו עם האוכלוסייה המקומית(א): קשריו עם השבטים
26/4/2017


ארגון המדינה האסלאמית בסיני ויחסיו עם האוכלוסייה המקומית

 

מאת ר. גרין


הפעילות הצבאית של שלוחת  ארגון המדינה האסלאמית (להלן דאעש) בסיני מעוררת הדים ומושכת תשומת לב רבה בעולם. במלחמתו בשלטון המצרי הצליח דאעש להכות בצבא הערבי הגדול והמצויד ביותר ולפגוע בכלכלת מצרים, ואף לבצע התקפות שזכו לתהודה בינלאומית, בראשן הפלת המטוס הרוסי. אולם דאעש מייצג רעיון כולל, שהוא מעבר למאבק הצבאי המקומי גרידא. זהו ארגון המנהל מלחמה מהפכנית כוללת על שינוי הסדר הקיים והמרתו בסדר פוליטי, דתי וחברתי אחר. על-מנת להגשים את חזונו במצרים דאעש שם לו למטרה להתבסס בסיני, ולשם כך עליו לטפח יחסים טובים עם האוכלוסייה המקומית ולהציג עצמו כחלופה שלטונית ראויה.[1]   

עבור דאעש ההתבססות בסיני חשובה עתה יותר מתמיד, וזאת לנוכח המפלות בשדה הקרב ואובדן השליטה באזורי הליבה של הארגון בסוריה ובעיראק. התבססות בסיני תאפשר לו לפתח את סיני כחלופה לשטחים שאיבד וכשער למצרים וצפון אפריקה מכאן ולישראל, עזה, ירדן וסעודיה מכאן. 

 

סדרת מאמרים זו לא תתמקד בפעילות הצבאית של "מחוז סיני" של דאעש, אלא תדגיש דווקא היבטים אחרים של פעילותו, במטרה לבחון את יחסו של "מחוז סיני" לתושבים ואת התנהלותו מולם.

 

החלק הראשון בסדרה ידון בקשרים המורכבים של "מחוז סיני" של דאעש עם התושבים המקומיים. מנהיגי "מחוז סיני" מקפידים לפנות באופן מכבד לאנשי השבטים, ועושים מאמץ ניכר לצייר עצמם ככוח המגן של תושבי סיני מפני העוולות של המשטר המצרי. הדיפלומטיה הזאת של דאעש נחוצה משום שישנו מתח בין הארגון לבין התושבים שנובע בין היתר מכך שרבים מפעילי דאעש מגיעים מחוץ לסיני, ומכך שהארגון שואף להשליט תפיסת עולם שונה מזו של התושבים. על יחסי "מחוז סיני" עם התושבים מעיבות גם ההוצאות להורג הרבות של תושבים החשודים בסיוע לכוחות הביטחון. 

 

החלק השני בסדרה זו ידון במאמצים של דאעש להפגין את אחיזתו בשטח ולאכוף את חוקי האסלאם לפי השקפתו. דאעש רואה בחלקים מצפון סיני שטחים של הח'ליפות האסלאמית, וטוען שחוקי האסלאם חלים בהם. לאחרונה הארגון אף פרסם סרט המראה כיצד אנשיו אוכפים את ההלכה האסלאמית לפי השקפתם. בסרטון מתועדת השמדת מכשירי טלוויזיה, הענשת מבריחי סיגריות וסמים ועוד. הסרט מבליט את חופש הפעולה היחסי של אנשי הארגון, באופן שנועד להביך את הממשל המצרי ולהציג את "מחוז סיני" ככוח בעל שליטה אפקטיבית בשטח.

 

החלק השלישי בסדרה ידון בניסיון של דאעש להפיץ את תפיסתו הדתית בקרב תושבי סיני ולכפות עליהם את האידיאולוגיה שלו. בתחום זה עיקר הפעילות הגלויה של "מחוז סיני" הוא מלחמתו בזרם הצופי, שמוצגת כחלק מהמערכה לטיהור האסלאם מתופעות של פוליתאיזם ואלילות.

 

חלק א': הקשרים עם שבטי סיני

 עוד בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת החלו אסלאמיסטים קיצוניים לפעול בחצי האי ולהפיץ את ההשקפה הסלפית בקרב המקומיים. בראשית שנות ה-2000 ארגוני ג'יהאד החלו לפעול בצפון סיני בתאים מאורגנים תחת השם "ארגון אל-תוחיד ואל-ג'יאהד", שהצליחו לבצע פיגועי ראווה במוקדי תיירות ולפגוע קשות בכלכלת סיני. המשטר המצרי הצליח לדכא את הארגון כמעט לחלוטין. אולם לאחר ההפיכה במצרים בשנת 2011 ניצלו הג'יהאדיסטים את אי הסדר במדינה והקימו את ארגון אנצאר בית אל-מקדס, שחוזק בפעילים שהשתחררו מבתי הכלא, בנשק שזרם מלוב ובקשרים עם אנשי הזרם הסלפי-ג'יהאדי בעזה. ב-2013 פתח ארגון אנצאר בית אל-מקדס במלחמה כוללת עם המשטר המצרי, וב-2014 הכריז על שבועת אמונים לאבו בכר אל-בגדאדי והצטרפות לארגון המדינה האסלאמית (דאעש).

אם כן, ג'יהאדיסטים פעילים בסיני מזה כמה עשורים. הם מעורים באוכלוסיה ומכירים היטב את המבנה החברתי שלה. הם מבינים היטב את חשיבות טיפוח היחסים עם אנשי השבטים הבדואים בחצי האי ועם התושבים באזורי פעילותם ברפיח, שיח' זוויד ואל-עריש. דאעש רואה באנשי השבטים לא רק מאגר לגיוס כוח אדם לשורותיו, וגורם שיכול לסייע או להפריע לפעילות הארגון; הוא רואה בהם כבשאר תושבי סיני נתינים של ה"ח'ליפות" שלו. בהתאם  לכך, אנשי “מחוז סיני” של דאעש מקיימים מאמצי הסברה מיוחדים כלפי הבדואים ופועל תמידית להעמקת הקשרים עמם. הגישה של אנשי דאעש בסיני כלפי התושבים ואנשי השבטים היא מורכבת. בדרך כלל היחס למקומיים חיובי ומכבד, אך ליחס זה נלווית גם נימה מתנשאת, כפיית ערכים ופגיעה יומיומית.

 

בפרסומים הרשמיים ובאמצעות הרשתות החברתיות, מקפידים אנשי דאעש לפנות לתושבים המקומיים בסיני בדברי נועם. הם משבחים את דבקותם באסלאם ובערכי היסוד של החברה הבדואית, ומשתמשים בזעם של האוכלוסיה לנוכח עוולות ומחדלים של השלטונות כדי לגייסה לתמוך בדאעש ולהתגייס לשורותיו.

 

אולם, בין השיטין מתגלה מתח בין האוכלוסיה המקומית לבין דאעש בסיני, בשל היות רבים מפעילי דאעש – ובכללם גם ה"מושל" הנוכחי של “מחוז סיני”[2] – אנשים שבאו מחוץ מחוץ לסיני.[3] “מחוז סיני” נלחם בשלטונות מצרים מבלי להתחשב באוכלוסייה. הוא אף מוכן לפגוע בפרנסתם של המקומיים לצורך קידום האינטרסים שלו וכדי לקדם את ערכיו.

 

גורם מתח נוסף הן ההוצאות להורג הרבות של תושבים מקומיים באשמת שיתוף פעולה עם השלטונות, או עם מנגנוני המודיעין המצריים או הישראליים. יצויין כי דאעש מתייחס למשטר המצרי וראשיו כאל כופרים וגם אנשי כוחות הביטחון נחשבים בעיניו כופרים ובוגדים. הארגון הבהיר לתושבי סיני כי כל מי שמשתף פעולה עם הרשויות המצריות או עם הצבא המצרי, אפילו באופן מינימלי, נחשב בעיניו לבוגד שדינו מוות. אנשי הארגון מטפלים במי שנחשדים כסוכנים של מנגנונים אלה באכזריות, ללא היסוס, ביודעם כי הדבר עלול לעורר את חמת התושבים ושאיפה לנקמת דם.

המתח ניכר גם בגישה המתנשאת של אנשי דאעש כלפי אנשי השבטים. סרט שפורסם לאחרונה בידי "מחוז סיני" בכותרת "אור השריעה" ביטא בצורה מובהקת את הגישה הזו בכך שהציג בצורה שלילית את המסורת השבטית, וקבע שההישענות על המנהגים השבטיים כמקור לשפיטה ובוררות בין אנשי השבטים לבין עצמם היא כפירה.[4]

 

לאחרונה פרצו עימותים אלימים בין בני שבט התראבין לבין פעילי דאעש בסיני (ראה הרחבה בהמשך).

 

בדברים שלהלן יוצג דוגמאות לגישה המורכבת הזאת.[5]

 

פעילי "מחוז סיני" סביב מדורה עם קומקום תה. התמונה נועדה להראות כי הם נהנים

מחופש פעולה ותנועה ללא חשש, ומציגה אותם כמי שחיים את אורח החיים הבדואימושל "מחוז סיני" על תושבי סיני: "גבריות היא טבעם והכבוד אופיים"

ה"מושל" של  "מחוז סיני" מטעם דאעש, אבו האג'ר אל-האשמי, הציג את הגישה החיובית ומאירת הפנים כלפי תושבי סיני בראיון עמו, שפורסם בשבועון אל-נבא, ביטאונו של דאעש. אבו האג'ר שיבח את תושבי סיני בציינו שהם ניחנים בגבריות וכבוד, ערכי יסוד בחברה הבדואית, והדגיש שפקודיו מגנים על המוניטין של המקומיים אל מול ניסיונות הממשל והצבא להשחירם. בתשובה לשאלה האם שלטונות מצרים ניסו לגייס את תושבי סיני כדי להקים מיליציות שיילחמו בדאעש, וכיצד אנשיו התמודדו עם תופעה זו, הוא אמר:  

"האמת היא שלתושבי סיני טבע יוצא דופן וייחודי. גבריות היא טבעם והכבוד אופיים. הסלידה והריחוק מתועבות היא בטבעם. כך הם באופן כללי, קל וחומר כאשר מגיעה הדת והם מאמצים אותה. הם היו הטובים ביותר [בעידן] הג'אהליה, והם הטובים ביותר באסלאם אם הם לומדים אותו כהלכה. גם אלו מקרבם שאינם מאנשינו, איננו מוצאים מהם [אנשי] 'צחואת'[6] [מיליציות המתנגדות לדאעש] או מרגלים מלבד [בודדים כמו] שערה לבנה על שור שחור, שאותם אנו תולשים במהירות. השבח לאל, המג'אהדין בסיני מטפלים בכל יוזמה להקים 'צחוה' על-ידי כריתת ראשה במהירות, איננו מותירים לאף צמח שוטה לגדול ולהצמיח ענפים.

 

לא נשכח להזכיר כי השקרנים מקרב קציני וחיילי צבא הכפירה ששאפו להשחיר את המוניטין של אנשי סיני כדי לחפות על תבוסתם ואסונם, בחוזרם על טענות הכזב לפיהן שבטי סיני עומדים איתם. איש מאנשי סיני לא עומד איתם זולת בהמות מתות. לא יחלוף זמן רב עד שנפגיש אותם עם אחיהם [המתים] שאללה כבר אפשר לנו להגיע אליהם והפכנום  ללקח עבור האחרים..."

 

אבו האג'ר הכריז ש"מחוז סיני" הוא כוח המגן לתושבי סיני, והצהיר שאנשיו מוסרים את נפשו למענם. הוא פנה אליהם בקריאה להתגייס לשורותיו: "אנו אומרים להם: דם תמורת דם, הרס תמורת הרס. [אנו מוסרים את] צווארינו למען צוואריכם [ומקריבים את חיינו למען חייכם]. [אנו נשבעים כי] כל עוד זורם דם בעורקינו, אז הכופרים [אנשי כוחות הביטחון המצריים] לא יגיעו אליכם. אנו נשבעים באלוהים שנישאר קוץ בגרונם של הכופרים כולם, ונהיה להם סיוט מחריד אפילו בשנתם. עוד נכונו לכם בשורות טובות שישמחו אתכם. אנו מייעצים להם ולנו להיות יראים מאללה, לאחוז באיתנות בחבל שהושיט אללה[7] [היינו להתאחד סביב דאעש] ולהצטרף לבסיסי הח'ליפות ב"מחוז סיני" כדי להתכונן מבחינה דתית וצבאית למלחמה בכופרים תחת דגלו של האמאם בן שבט קרייש [אבו בכר אל-בגדאדי].[8]  אל לאחד מהם למות מבלי שהוא נתן שבועת אמונים [לדאעש]. אל לאחד מהם למות [מבלי להילחם, כמנהג הצבועים].[9] הריני מזהירם מפני תעמולת האחים הכופרים [הכוונה לאחים המוסלמים] ופסקי ההלכה של חכמי הדת של העריצים [חכמי הדת הממסדיים של המשטרים הערבים]. הללו לא יניחו לאף מוסלמי או מוסלמית מבלי שינסו להסיטו מדת האסלאם לדת העריצים מקבוצת המוסלמים לכיתות התעייה, אם הדבר מתאפשר להם. עימדו איתן, דעו שהחרב היא המגן."[10]

 

פניות לאוכלוסיית סיני – בדרכי נועם, בדרך כלל

תועמלני המדינה האסלאמית ברשתות החברתיות מצטרפים למאמצים לטפח יחסים טובים עם האוכלוסיה המקומית. אחד התועמלנים הללו, אבו עובידה אל-מוהאג'ר, כתב בערוץ טלגרם המזוהה עם דאעש: "מי מגן על המוסלמים בסיני? מדוע שבטי סיני מאמצים את לוחמי דאעש אל חיקם?... דאעש הוא זה ששומר מכל משמר על המוסלמים בסיני. פעולות רבות נגד הכופרים [נגד הצבא המצרי] נדחו בגלל שאחד מפשוטי העם עבר באזור היעד לתקיפה. יתרה מכך: אירע מקרה ובו אחד מחיילי הח'ליפות [אחד מפעילי דאעש] איים על אחד מפשוטי העם בנשק והכריח אותו לרדת מרכבו. הדבר נודע למושל סיני והוא ציווה להלקות את החייל הזה בפני ההמון באחד השווקים, ובית המשפט האסלאמי [של "מחוז סיני"] שילם 50,000 לירה מצרית לאיש... מדינה כזאת, ששאיפותיה נעלות, איך לא יאמצוה כולם ויישבעו לה אמונים כדי להילחם למען אללה?"[11]

 

בפוסט הנ"ל התייחס אבו עובידה אל-מוהאג'ר למקרה שאירע לפני כשנה, המדגים את המאמצים שעושים פעילי "מחוז סיני" על-מנת לשמור על תדמיתם כגורם ידידותי לתושבים. באחד הימים, במרץ 2016, הכריח אחד מפעילי הארגון שאייש מחסום, תושב מקומי בכפר אל-ברת' מדרום לרפיח, לרדת מרכבו באיומי נשק. המקרה עורר את זעמם של המקומיים, שנעלבו מכך. בשבוע שלאחר מכן הגיעה קבוצה גדולה של חמושים השייכים ל"מחוז סיני" למרכז הכפר כדי ליישר את ההדורים. החמושים קראו לתושבים המקומיים להתאסף, ומפקדם הכריח את הפעיל הסורר להתנצל לעיני כל בפני התושב שנפגע. לאחר מכן הוא הצליף בפעיל, והודיע לתושב שבית המשפט השרעי של "מחוז סיני" החליט לפצותו ב-10,000 לירה מצרית.[12] 

 

עם זאת, לא תמיד הפניות לתושבי סיני נעשות בצורה חיובית. בפוסט אחר כתב אותו אבו עובידה אל-מוהאג'ר, מסר מתריס: "מסר לאנשי מצרים בכלל ולתושבי סיני בפרט: "מחוז סיני" אינו מתעניין בשאלה מי תומך בו ומי מתנגד לו. [אנשיו] נשארים נאמנים לדרך עד יום הדין. שליח אללה אמר לגביהם 'אין הם ניזוקים ממי שמתנגד להם ולא ממי שנוטש אותם.' אין הם זקוקים לכם שתתמכו בהם. מסר זה מופנה לכל מי שמטיל דופי במג'אהדין בסיני."[13]

 

זקני שבטים בסיני מוצגים ככופרים

 

 

ניצול תחושות ההתמרמרות בקרב התושבים והשבטים נגד השלטונות והצבא המצרי

פעילי ההסברה של דאעש ברשת פונים באופן תדיר ואגרסיבי לתושבי סיני תוך ניצול ההתמרמרות והזעם שלהם נגד השלטונות, כדי לגייס את תמיכתם ולהציג את הארגון כגורם היחיד שדואג באמת ובתמים לגורלם.

 

דוגמה אחת מן התקופה האחרונה ממחישה גישה זו: ב-13 בינואר 2017 הכריז משרד הפנים המצרי כי כוחות הלוחמה בטרור השייכים לו הרגו עשרה טרוריסטים פעילי דאעש בפשיטה על דירה באל-עריש. בהודעתו נאמר כי עשרת הגברים שנהרגו אחראים למתקפה קטלנית על עמדה של המשטרה בעיר שבוע קודם לכן. תושבים באל-עריש זעמו על הרג הצעירים, וטענו כי אין מדובר כלל בטרוריסטים אלא באזרחים חפים מפשע. בכינוס מחאה שערכו איימו לפתוח במרי אזרחי בתגובה לאירוע. אנשי דאעש מיהרו לנצל את זעמם של התושבים בניסיון להסיתם נגד השלטונות. הם טענו שהרג הצעירים מוכיח את עוינותה של הממשלה המצרית והשתמשו באירוע כדי לשכנעם כי דאעש הוא זה שמגן עליהם ושעליהם להתגייס לשורותיה. בפוסט של תומכי דאעש בטלגרם שנכתב בתגובה לאירוע נכתב: "הוי צעירי סיני, ובפרט צעירי אל-עריש הגאה:  קחו לידיכם את הדגל והצטרפו לאחיכם ב"מחוז סיני", שכן פרט לאללה אין איש שעומד לצדכם. ההיסטוריה תזכור את העמדה שהצגתם [בכינוס המחאה שערכתם]. התאחדו עם חיילי הח'ליפות ואל תיפרדו מהם לעולם. אל תרשו לאיש להורות לכם לא להסלים [את מחאתכם ולנקוט אלימות]. אם תיסוגו בכם מהנקמה למען דתכם ודמכם, אזי בפעם הבא כבוד נשותיכם יחולל לנגד עיניכם. צייתו רק לחוקי ריבון העולמים והצטרפו לשיירת המג'אהדין. לכו רק אחר דם השהידים הטהורים. צייתו רק לקולן וזעקתן של אמהות ונשות השהידים. כל מי שעומד בדרככם הוא הוא בוגד או סוכן או פחדן. בושה, בושה למי שעומד חסר אונים או נמנע מלמלא את חובתו."[14]

 

פעיל הסברה של דאעש בירך על התפרצות הזעם של תושבי אל-עריש, והביע אמונתו ש”מחוז סיני” צפוי להתחזק ממנה: "אחרי אירועי הגירוש הפראיים [ב-2013, בהם צבא מצרים גירש תושבים בצפון סיני מבתיהם במסגרת מלחמתו בג'יהאדיסטים] דרך כוכבו של "מחוז סיני", הוכרזה שבועת האמונים [של הג'יהאדיסטים בסיני לדאעש] וכוחו התחזק, השבח לאללה לבדו. הנה גם היום אנו רואים אירועים מצערים של הרג עשרה צעירים בבוגדנות בסיני בידי צבא הכפירה [צבא מצרים] בטענה שהם אלו שביצעו את הפעולות הג'יהאדיות המבורכות אשר, השבח לאללה, הסבו אבידות קשות לצבא הכפירה בנפש ובציוד. דבר זה הוביל את צבא הבוגדנות להרוג את המסכנים הללו, כדי לשמור על שמו הטוב שחיילי הח'ליפות, יחזקה אללה, הכתימו אותו. כעת אנו רואים שסיני מתקוממת נגד ממשלת הכפירה, מה שמבשר ניצחון חדש. פיקחו עין, גם אנחנו פוקחים את עינינו."[15]

 

רכבי שטח של "מחוז סיני" ליד מדורההוצאות להורג של "סוכנים" מקרב אנשי השבטים 

תושבי סיני נקלעו למלחמה המודיעינית בין דאעש לבין כוחות הביטחון של מצרים וישראל, מלחמה בה חטיפות, התנקשויות והוצאות להורג בידי דאעש של תושבים באשמת סיוע לשלטונות או בריגול למען כוחות הביטחון, הפכו לעניין תדיר. לפיכך, "מחוז סיני" מרבה לפרסם אזהרות חמורות למקומיים ומקפיד לפרסם בפומבי את מעשי הנקם וההתחשבנות עם מי שחשודים כסוכנים או משת"פים, תוך עשיית מאמץ לשמור על המשך יחסים תקינים עם השבטים ולהתחשב במנהגיהם וערכיהם. 

 

סרטון שפרסם "מחוז סיני" בדצמבר 2016, הציג הוצאות להורג אכזריות של 15 בדואים מסיני וכלל וידוי של כמה מהם למול המצלמות כי ריגלו נגד הארגון. מפיקי הסרט הקפידו לציין את שבטו של כל מוצא להורג כדי להביך את יתר בני השבט ולהזהירם. הדגש בסרטון היה על היד הקשה נגד בוגדים תוך איום לעשות שפטים במי שיעז לפעול כמוהם. במקביל מובלטת בסרטון התדמית של פעילי הארגון כמגני האוכלוסיה וכשותפים של בני השבטים, תוך פנייה לערכיהם.

 

באחד הקטעים בסרטון פנה הקריין לאנשי השבטים בסיני באופן מכבד ואמר: "הוי אנשינו בסיני, הוי שבטי האצילות והגאוה! המג'אהדין היו ועודם השריון המגן שלכם ומבצרכם האיתן בהגנה עליכם, על דמכם, ועל כבודכם. היו יראים את אללה בנוגע לדתכם ואמונתכם. היו יראים את אללה בנוגע לעמידה לצד המג'אהדין ולסיוע להם. הישמרו מכל משמר מנפילה בפח ושל הצבא [המצרי] ומלכודותיו, אותן הוא פורש לעיני היהודים ותחת השגחתם. המלכודת האחרונה היא הניסיון למשוך כמה מהשבטים, להסית ולפתות אותם להקים [ארגוני] צחואת של כפירה ובוגדנות על-מנת להילחם במוג'אהדין באמתלות בלתי מבוססות. אנו מזהירים אתכם מפני הנפילה במלכודות הללו. ככל שיקשטו אותן עבורכם, מדובר למעשה באשליות בהשראת השטן. מבחינתנו, מרגל הוא כל מי שמסייע לצבא המצרי או היהודי במלחמתם נגד המוסלמים, אפילו רק במתן לגימת מים,  או בשיחה או במתן מידע. אמנם הבגידה נחשבת דבר מגונה ונתעב במסורת של השבטים השורשיים, אך בשריעה של ריבוננו היא אסורה. מי שעושה אותה נחשב לכופר באסלאם, משום שהוא עבר את אחת העבירות המבטלות [את האסלאם], ודינו – מוות. מן הראוי לדבוק בשריעה של ריבוננו."[16]

 

בהמשך לכך, מקור במנגנון הביטחון של "מחוז סיני" הסביר בראיון לשבועון אל-נבא כי המאמצים לטיפול בסוכנים נובעים מרצון לשמור על ביטחון התושבים בסיני, שהם "נתינים" של המדינה האסלאמית: "לנוכח המאמץ הכביר של "מחוז סיני" להילחם ב[שליטים] העריצים של מצרים וכוחותיהם הכופרים מצד אחד, ולהילחם ביהודים בפלסטין מצד שני, בזמן שבו עדות וכתות הכפירה מתנפלות על המדינה האסלאמית, חובה עלינו להפעיל מאמץ בטחוני, כדי לשמור על בטחון המג'אהדין ונתיני מפקד המאמינים כאחד."[17]

 

מחסום פתע של פעילי "מחוז סיני" באל-עריש


 

גם פעילי ההסברה התומכים ב"מחוז סיני" נוטלים חלק במאמץ להצדיק בפני אנשי השבטים בסיני את ההוצאות להורג האכזריות של בניהם שהואשמו בהיותם משת"פים. לאחרונה, לאחר שנמצאה ממערב לרפיח גופתו השרופה של תושב שיח' זוויד בשם אחמד אל-ג'רתלי, הסביר אחד מהם שההוצאה להורג האכזרית בוצעה מתוך העיקרון של מידה כנגד מידה: "[לבני] השבטים: בנוגע לכופר אחמד אל-ג'רתלי, אשר נשרף אתמול בידי חיילי "מחוז סיני"... מכיוון שעל הגמול להיות ממין המעשה, ראשית לכל הם ניקרו את שתי עיניו, שכן הוא ריגל למען היהודים. לאחר מכן שרפו אותו, משום שהוא גרם לשריפת אחינו המוג'אהדין."[18]

 

על מאמצי "מחוז סיני" להתחשב במנהגי הבדואים המקומיים, לצד ההוצאות  להורג של אנשים מקרבם, העיד חאתם אל-בלכ, פעיל חברתי מצפון סיני, שהסביר כי אנשי "מחוז סיני" מנסים להימנע מלעורר נקמות דם בין שבטים בבואם להוציא להורג אדם שהואשם בסיוע לשלטונות: "הארגון נותן את דעתו לשבטיות במעשה ההרג, במובן זה שאם הוא דן מישהו להוצאה להורג בגין האשמתו בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, אז הביצוע מוטל על אחד מבני שבטו ... כי אם את גזר הדין יבצע חמוש השייך לשבט אחר, הרי שבטו של ההרוג ישאף לנקום את דמו של אדם משבטו של ההורג."[19]

 

פעילי "מחוז סיני" מחלקים כרוזי אזהרה לתושבים שלא לשתף פעולה עם כוחות הביטחון


עימותים עם שבט התראבין

בחודש אפריל פרצו עימותים אלימים בין בני שבט התראבין לבין פעילי דאעש, כנראה על רקע המאמצים הנמשכים של דאעש לפגוע בהברחת הסיגריות של אנשי השבטים.

פעילי דאעש חטפו והלקו כמה מבני התראבין שהיו בדרכם להבריח סיגריות לעזה, והציתו את כלי הרכב שלהם. הם אף ירו טיל אר.פי.ג'י למבנה השייך לשבט התראבין בכפר אל-ברת' שמדרום לרפיח. בתגובה, אנשי תראבין הקיפו את  אל-ברת'  וסרקו אותה כדי למצוא פעילי דאעש. הם חטפו שלושה מהם, ושחררו אחד.[20]

ב-25 באפריל, 2017, דאעש ביצע פיגוע התאבדות במחסום שהוקם בידי התראבין, והרגו כמה מהם. זה הוביל את אנשי השבט להוציא להורג את השבויים שנותרו בידם, כשאחד מהם נשרף בעודו בחיים. סרטון שהופץ ברשתות החברתיות תיעד את ההוצאה להורג.[21]


 

בתגובה איים תומך של דאעש בסיני המכונה אבו סמיה אל-מצרי על שבט התראבין שגורלם יהיה דומה לזה של בני שבט השועייטאת מסוריה, שמאות מהם נטבחו בידי דאעש בקיץ 2014.[22]

 
[1] על אופיו של דאעש כארגון המנהל מלחמה מהפכנית כוללת ראה מאמרו של קרייג ווייטסייד: New Masters of Revolutionary Warfare: The Islamic State Movement (2002-2016)

Perspectives On Terrorism Vol 10, No. 4 (2016).

[2] דאעש רואה עצמו מדינה לכל דבר, ובהתאם לכך הוא מחולק ליחידות גיאגרפיות המכונות ולאיאת, "מחוזות". כל "מחוז" מונהג בידי ואלי, "מושל," שלו כפופים מועצות ומשרדים המופקדים על תחומים שונים כמו הפעילות הצבאית, הסברה, ביטחון שדה, הטפה, קשרי חוץ, הכנסות, משפט, ועוד.

[3] זהותו ומוצאו של המנהיג הנוכחי, אבו האג'ר אל-האשמי, אינם ידועים. כינויו של המנהיג הקודם, אבו דועא אל-אנצארי שנהרג בקיץ 2016, מעיד עליו שהיה בן המקום (ה"אנצאר" היו תומכי הנביא מוחמד בעיר אל-מדינה בימי ראשית האסלאם; נאמניו שהגיעו עמו מחוץ לעיר כונו מהאג'רון. כיום ג'האדיסטים רבים משתמשים בשם אל-אנצארי לציין את היותם מקומיים, לעומת אל-מוהאג'ר – לוחמים שהגיעו מארץ אחרת). בכל אופן, ה"מושלים" ממונים על-ידי ההנהגה המרכזית של המדינה האסלאמית. אתר החדשות המצרי אל-בואבה דיווח כי אל-האשמי הוא ממוצא פלסטיני, ואילו האתר 24 מאיחוד האמירויות דיווח שהוא עיראקי במוצאו, קצין לשעבר בצבא העיראקי בעידן סדאם חוסין ואחד מראשוני הפעילים בארגון אל-תוחיד ואל-ג'יהאד בעיראק, הגלגול הראשון של דאעש. Albawabhnews.com, 3.1.2017; 24.ae, 26.12.2016. 

[4] הסרט אור השריעה מציג את פעילות דאעש בסיני בתחום אכיפת החוק האסלאמי וכפיית האידיאולוגיה שלו על התושבים המקומיים. פורסם בערוצי הטלגרם של דאעש. Telegram.me/Wikalat Nasher News, 29.3.2017.

[5] ראו גם התייחסות לקשרי "מחוז סיני" עם האוכלוסייה המקומית בדוח ממרי: דאעש בסיני מגביר לחציו על מצרים

[6] כינוי גנאי בפי אנשי המדינה האסלאמית למיליציות סוניות שנלחמות נגדם, על-שם תנועת ההתעוררות – הצחוה – של בני השבטים בעיראק, שנלחמה במדינה האסלאמית בעיראק בעשור הקודם.

[7] עפ"י הפסוק בקוראן, סורה 3, 103, הקורא לאחדות בקרב המוסלמים: "בקשו כולכם מעוז בחבל אשר הושיט אלוהים ואל תתפלגו."  

[8] מנהיג המדינה האסלאמית אבו בכר אל-בגדאדי אל-חוסיני אל-קורשי, שכינויו מרמז על טענתו כי הוא מצאצאי הנביא מוחמד.

[9] אבו האג'ר ציטט כאן חדית' לפיו: "מי שמת מבלי לצאת לג'יהאד או מבלי לחשוב על-כך, מת על ענף הצביעות," [צחיח מוסלם 3533] כלומר הוא נוהג כמו הצבועים [מנאפיקון] היושבים בבתיהם ואינם יוצאים לקרב. 

[10] אל-נבא 60, 22.12.2016, עמ' 8-9. 

[11] Telegram.me/Misr Al-Muhtalah , 5.1.2017.

[12] Twitter.com/newsinai24, 13.3.2017.

[13] Telegram.me/'Ajel min Sinaa', 2.2.2017.

[14] Telegram.me/Misr Al-Khilafa, 15.1.2017.

[15] Telegram.me/maseralknanaa, 15.1.2017.

[16] Dawaalhaq.com, 12.12.2016.

[17] אל-נבא 70, 1.3.2017, עמ' 15.

[18] Telegram.me/'Ajel Min Sina', 27.2.2017.

[19] אל-חיאת (לונדון), 6.3.2017.

[20] אל-ערביה, 16.4.2017; Albawabhnews.com, 18.4.2017.

[21] Facebook.com/AJA.Egypt, April 25, 2017.

[22] Twitter.com/ GDKBAW_, 26.4.2017.

תגיות