המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב ירדני: היהודים רוצים להשמיד את הדתות והעמים האחרים
19/8/2016

עיתונאי ירדני בשלושה מאמרים אנטישמיים:

היהודים רוצים להשמיד את הדתות והעמים האחרים; הם מסכנים את אירופה; הצגתם באור חיובי היא שטיפת מוח

 

העיתונאי הירדני, ג'מאל אל-שואהין, פרסם לאחרונה בביטאון האחים המוסלמים בירדן אל-סביל שלושה מאמרים אנטישמיים: באחד טען כי היהודים, הרואים עצמם כעם הנבחר, מנסים לחסל את בני הדתות האחרות  והעמים האחרים ולגייר את העולם כולו. במאמר נוסף הוא הלין על כך שהצרפתים, שאירחו את אליפות אירופה בכדורגל, הגבירו את מאמצי הפיקוח על המוסלמים בלבד, בשעה שלטענתו היה עליהם להגביר את הפיקוח על היהודים והישראלים, שעמדו מאחורי כל ההתקפות שהתרחשו ביבשת עד כה. במאמר שלישי יצא אל-שואהין נגד הסדרות ששודרו במהלך חודש הרמדאן אשר הציגו את היהודי באור חיובי וטען כי זהו ניסיון לכפות את "מדינת האויב הישראלי" כגורם טבעי באזור. יצוין, כי אין זו הפעם הראשונה בה כותב אל-שואהין מאמרים אנטישמיים.[1]

 

ג'מאל אל-שואהין[2]

 

להלן תרגום קטעים מהמאמרים:

 

היהודים מנסים לחסל את כל הדתות ולהשמיד עמים ומשתמשים באמצעים הבזויים ביותר

במאמר שפרסם ב-14.6.2016  כתב אל-שואהין: "היהודים סבורים כי אין מקום בעולם ליותר מדת אחת שהיא דתם, ואם יעלה בידם לחסל את האסלאם, הם [יעשו זאת] ויתפנו לאחר מכן לשים קץ לנצרות. בהמשך יישא אותם העושק למזרח אסיה כדי לחסל את הבודהיזם, את ההינדואיזם ואת כל האמונות הדתיות שאינן היהדות. כמו כן, אם יעלה בידם להכריע את המצב בפלסטין סופית [לטובתם], כי אז הם יסתערו מזרחה ולכל הכיוונים כדי לכבוש [שטחים] נוספים ולהשמיד עמים. הם מאמינים בסיסמה האולטימטיבית כי העולם כולו שייך ליהודים בלבד וכי על האחרים לעזבו מאונס או מרצון, לא חשוב לאן ובלבד שייעלמו מהעולם.

 

היהודים בחשיבתם הקלוקלת אף יכריזו על היהדות [כדת רשמית] בכל כוכב בו יימצאו חיים... בחשבם כי הם נבראו כעם הנבחר וכל האחרים נבראו כדי לשמש חוטבי עצים ושואבי מים ולשרתם בכל תחום עיסוק שנראה להם משפיל. הדעה [הזו] של היהודים על עצמם איננה רק דעתם של הדתיים והרבנים, אלא זאת דעה רווחת וכוללת. לא ניתן לתאר איש מהם [מהיהודים] כחילוני או מתון, כולם במידה שווה מתירים [את דמו] של כל מי שאינו יהודי.

 

אין בלקסיקון של היהודים או בתורתם, שעליה הם נשענים, דבר המצביע על אהבה, שלום, מנוחת עולמים או אפילו גן עדן והעולם הבא. אלא [מדובר שם על כך] שהנשמה היהודית מתגלגלת מיהודי ליהודי – הם מאמינים בכך מראשית האסלאם ועוד קודם לכן, כאשר הפצירו במושל הרומי לצלוב את ישו. לאורך ההיסטוריה המוכרת הם השתמשו ועודם משתמשים באמצעים הבזויים ביותר להגשמת מטרותיהם, דבר שהפכם למבודדים באירופה ולמושא רדיפתם של הגרמנים. כמו כן, נשיאים אמריקאים, במיוחד בראשית המאה שעברה, הזהירו מפניהם ומפני הסכנה [שהם מהווים].

 

רק הרשות הפלסטינית ודומיה, המקיימים קשר [עם ישראל], נוסעים בשיירה של נתניהו וליברמן, מאמינים שהשלום עמם אפשרי ומגנים את הפעולות ההרואיות, שמבצעים הפידאא'יון [מוסרי הנפש] החדשים, האחרונה שבהן היתה בתל אביב ופגעה בארבעה אנשים[3]. [זאת היתה] הנקמה המינימלית על מה שעשו כל הישראלים ועודם עושים..."[4]

 

מאחורי כל ההתקפות שהתרחשו באירופה עמדו ללא ספק היהודים

במאמר שפרסם ב-11.6.2016 על רקע החשש מפני פיגועי טרור שעלולים היו להתרחש במהלך משחקי היורו בצרפת כתב אל-שואהין: "למדינות אירופה יש כעת דאגות ביטחוניות וחשש מפני התקפות [טרור] בצרפת, שמארחת את אליפות אירופה בכדורגל... המאמצים האירופאיים מבוססים על הגברת הפיקוח בעיקר על הקהילות הערבית והמוסלמית וכן על מי שמגיעים [אליהן] מהמדינות[הערביות והמוסלמיות] לכל מטרה שהיא...

 

[אולם], כיוון [החקירה] החסר אצל מדינות אירופה הוא זה הישראלי. לו היו חוקרות כיוון זה, הן היו מוצאות שמשם נשקפת הסכנה הגדולה ביותר לביטחונן... מאחורי כל ההתקפות שהתרחשו באירופה עמדו ללא ספק היהודים ומנגנוניהם הרלוונטיים. על צרפת, המארחת את אליפות אירופה, לפקח על הישראלים והיהודים שבשטחה אם ברצונה לצמצם למינימום את מעגל התקפות [הטרור] הצפויות."[5]

 

הדימוי החיובי של היהודי בסדרות רמדאן נועד להכשיר את הקרקע לקבלת ישראל כמרכיב טבעי באזור

במאמר שלישי  שפרסם ב-26.6.2016 כתב אל-שואהין: "לאחר [שידור] סדרת [הרמדאן][6] 'באב אל-חארה', שהכניסה את הגורם היהודי החל מהעונה השביעית שלה, והציגה אותו כנורמלי, שוחר שלום, קואופרטיבי ואף פטריוט, התפשטה המגפה לסדרת הרמדאן של השחקן עאדל אמאם, המוצגת כעת. הגורם היהודי בסדרה זו מופיע בתפקיד ראשי ומרכזי, וזאת בדיוק למען אותה מטרה כמו בסדרה 'באב אל-חארה' ואף יותר מכך – להפיץ ולקדם ברבים [את הרעיון] שלכל היהודים יש מוסר ומחויבות דתית ושזה אך טבעי לחיות עמם בצוותא, מתוך הנחה שיש להם דת משלהם ולאחרים יש דתות משלהם ללא הבדל...

 

החל מהסדרה 'באב אל-חארה' ועד [הסדרה של] עאדל אמאם יש ניסיון לשרטט מחדש במוחם של האנשים את תדמיתו של היהודי כדי להביא לקבלתו כפי שהיא מגולמת בדמותו של הישראלי. זהו הדבר החמור ביותר המועבר באמצעות סדרות דרמה, שזוכות לצפייה של המונים, [משודרות] בתחנות הגדולות הממומנות על ידי אותם גורמים שמפיקים אותן, כל זה, כנראה, כהכנה לקראת כפיית מדינת האויב הישראלי כמרכיב טבעי באזור."[7]

 [1] למאמר אנטישמי נוסף של אל-שואהין ראו דוח ממרי 

 [2]וhttp://paltimes.net, 18.6.2016

[3] כוונתו לפיגוע שביצעו שני פלסטינים ב-8.6.2016 במתחם הקניות שרונה בתל אביב.

[4] אל-סביל (ירדן), 14.6.2016

[5] אל-סביל (ירדן), 11.6.2016

[6] סדרות הרמדאן מופקות בעולם הערבי, מוקרנות במיוחד בחודש הרמדאן ונצפות על ידי מיליוני אנשים ברחבי העולם.

[7] אל-סביל (ירדן), 26.6.2016