המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מאמר בעיתון פלסטיני מקוון: הטענה שהיהודים הם בני קופים וחזירים - טיפשית ופרימיטיבית
12/8/2016

מאמר בעיתון פלסטיני מקוון: הטענה שהיהודים הם בני קופים וחזירים - טיפשית ופרימיטיבית

 

אנור אל-ורידי, משורר וסופר פלסטיני שחי בירדן, בעל טור בעיתון הפלסטיני המקוון, "דוניא אל-וטן", פרסם מאמר בו לגלג על אנשי הדת המוסלמים הצועקים כי היהודים הם בני קופים וחזירים בשעה שהיהודים שולטים על הערבים ושטחיהם ומביסים אותם כבר מאה שנה.[1] לטענתו, האמירה הזאת מגוחכת ומעידה על המנטליות הקולקטיבית הערבית המפגרת, שאינה מכבדת את האויב.


 אנור אל-ורידי

 

 

להלן תרגום קטעים מהמאמר[2]:

 

"הבעיה היא המנטליות הקולקטיבית הערבית. היהודים אינם בני קופים ולא חזירים, אלא אנשים בני אדם וחווה. צרחתם הקבועה של כמה מאנשי הדת המוסלמים הפרימיטיביים והמטורפים: 'היהודים, בני הקופים והחזירים' היא מבישה. באשר למי שמסתמכים על הפסוק הנכבד: 'אמרנו להם, היו קופים מאוסים'[3] או לפסוק: 'ועשה אותם קופים וחזירים ואשר עבדו לשיקוצים',[4] הרי שחרף המחלוקת בקרב הפרשנים בנוגע למשמעות הפסוקים הללו, הדעה המועדפת בעניינם היא: הם הפכו לקופים מבחינת התוכן ולא הצורה – כלומר הם עצמם לא הפכו לקופים אמיתיים אלא תכונותיהם הפכו להיות תכונות של קופים.

 

יתר על כן, הפיכתם מבני אדם לקופים נעשתה [רק] לחלקם [ורק] בשלב מסוים ולא כללה את כל היהודים. ואם נניח [לרגע] שהם  הפכו לקופים אמיתיים ושזה כלל את כל [היהודים], אז האם יתכן שהקוף מוליד בן אדם? כיצד זה אפוא יכולים היהודים היום להיות צאצאים של מי שהפכו להיות קופים, לדעת אנשי הדת המוסלמים הבורים? קוף מוליד קוף ובן האדם מוליד בן אדם ולכן, היהודים כיום אינם בני קופים ולא חזירים כפי שאנו צועקים בטיפשות ובפרימיטיביות, כאילו שבכך אנו מנחילים להם תבוסה. זאת ועוד, אם הם בני קופים וחזירים והצליחו להביס אותנו כבר קרוב למאה שנה, האם זה מעורר כבוד שקופים וחזירים מביסים אותנו?

 

בעבר, הערבי היה משבח את אויבו כפי ששיבח את עצמו ומתאר אותו כאמיץ, כגיבור וכחזק והיה מוסיף [ואומר:] למרות כל עוצמתו, הנחלתי לו תבוסה... ואילו אנחנו היום ומזה מאה שנה מקללים את היהודים ומתארים אותם כפחדנים, כחלשים וכטיפשים ו[טוענים] שהם קופים וחזירים. זאת, בזמן שהם מלגלגים וצוחקים עלינו, ומה שהם מקרינים אומר: קללו וגדפו [כמה שתרצו], שכן השטויות האלה הן לא מענייננו כל עוד אנו החזקים, השולטים, המנצחים והכובשים אתכם ואת אדמותיכם.

 

קרוב משפחה שלי סיפר לי: הייתי נוכח בדרשת יום השישי במערת המכפלה בחברון הכבושה – שהיא, למי שלא יודע, מחולקת לשני חלקים, ויש בה נוהל מוגדר לתפילה של שני הצדדים [הפלסטיני והישראלי] מאז שנת 1994, לאחר הטבח שביצע הפושע [ברוך] גולדשטיין במתפללים המוסלמים שמספר קורבנותיו היה 29 מתפללים שלוים. הכובשים, שאינם בני קופים ולא חזירים, חילקו אותה [את מערת המכפלה] בין המוסלמים ליהודים וחיילים מהצבא הציוני ניצבים בתווך כדי למנוע חיכוך בין שני הצדדים. קרוב המשפחה שלי המשיך: בסוף הדרשה התחיל הדרשן לקלל את היהודים המשחיתים ולבקש מאללה להשמיד את בני הקופים והחזירים ולהפליא בהם את מכותיו. הקצין [הישראלי] שעמד קרוב אליי טפח על כתף עמיתו וסימן לו באצבעו שיקשיב, ושניהם התחילו לחייך באירוניה.

 

רבותיי, המנטליות המפגרת הזו היא אחת מהסיבות לתבוסותינו המתמשכות..."[1] על הבסיס לקביעה של חכמי דת מוסלמים שהיהודים הם בני קופים וחזירים ראו דוח ממרי:

[2] וhttps://www.alwatanvoice.com/arabic/index.html, 14.7.2016; יצוין כי היו כותבים נוספים שקרא להפסיק לכנות את היהודים צאצאי הקופים והחזירים. ראו דוחות ממרי על קריאתו של כותב כורדי בנושא זה; ועל כותב תימני היוצא בקריאה דומה:

[3] הקוראן: סורה 2 הפרה, פסוק 65. 

[4] הקוראן: סורה 5 השולחן הערוך, פסוק 60.