המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
דיווחים על טיוטת חוקה רוסית לסוריה - ניתוח ותגובות
8/7/2016

 

דיווחים על טיוטת חוקה רוסית לסוריה - ניתוח ותגובות

 

מאת נ. מוזס


הקדמה

ב-24.5.16 פרסם אילי חנא, עיתונאי ביומון הלבנוני אל-אח'באר המקורב למשטר הסורי, חלק מפרטי טיוטת "חוקה רוסית לסוריה", הכוללת כהגדרתו "תיקונים מהותיים של החוקה הנוכחית". מאוחר יותר דיווח היומון כי הטיוטה היא תוצר של דיונים בין ארה"ב לבין רוסיה.[1]

 

דיווחים על דיונים בין ארה"ב לרוסיה בנוגע לחוקה, רבו בחודשים האחרונים ובמיוחד לאחר הצהרת ג'ון קרי, מזכיר המדינה האמריקאי, בתום ביקורו במוסקבה במרץ 2016 כי שני הצדדים הסכימו על לו"ז לגיבוש טיוטת חוקה ומסגרת עבודה של המעבר הפוליטי עד חודש אוגוסט 2016,[2] לוח זמנים קצר יחסית העשוי לרמז על מידת התקדמות הדיונים בנוגע לחוקה. היומון הסעודי אל-חיאת היו"ל בלונדון, דיווח מאוחר יותר כי בביקור זה מסרה רוסיה לידי קרי טיוטת חוקה, שפרטיה לא פורסמו, וכי במהלך חודש אפריל בכירים אמריקאים ורוסים דנו בטיוטה זו בשוויץ.[3]

 

דיונים על החוקה הסורית מתקיימים כבר כמה שנים גם בחסות גורמים מערביים ביניהם מרכז קרטר האמריקאי ו"יוזמת השלום העולמית למען סוריה" - ארגון פעילי זכויות אדם ואקדמאים מרחבי העולם שפועל לקדם תהליך שלום בסוריה, ובהשתתפות גורמים סורים מזרמי אופוזיציה שונים ומקורבים למשטר הסורי. לא מן הנמנע כי הדיונים בין הבכירים האמריקאים לרוסים מתבססים על רעיונות שעולים בפורומים אלה. 

 

אם הדיווחים באל-אח'באר וביומון אל-חיאת בנוגע לדיונים אמריקאים-רוסים על החוקה נכונים, הרי שהם עומדים בסתירה לסעיף בהחלטת מועבי"ט 2254, לפיו "הממשל האמין, הכולל והלא עדתי [שיוקם בסוריה כחלק משלב המעבר]" הוא שיגבש חוקה חדשה, כלומר שהחוקה תגובש ע"י הסורים עצמם לאחר הקמת אותו ממשל. כמו כן, לא ברור כיצד הצהרה זו של קרי והדיונים בין ארה"ב לרוסיה עולים בקנה אחד עם מאמציו של סטפן דה מיסתורה, שליח האו"ם לסוריה, לגבש במהלך שיחות ז'נבה בין המשטר לאופוזיציה הסורית "הצהרת עקרונות חוקתיים" שתהווה מסגרת חוקתית זמנית לשלב המעבר.

 

כמו כן, במידה ויש אמת בדיווח באל-אח'באר ומדובר בטיוטה רוסית, הרי שהיא משקפת מחלוקות בין רוסיה לבין המשטר הסורי ואיראן לגבי עתידה של סוריה וזהותה, מחלוקות שעל פי דיווחים שונים, קיימות בין בעלות הברית גם בנוגע לניהול המערכה בשטח. אם הטיוטה גובשה בתיאום עם ארה"ב, כפי שדיווח אל-אח'באר, הרי שהיא מצביעה גם על מחלוקות בין ארה"ב לבין האופוזיציה הסורית בראשות הרשות העליונה למו"מ. 

 

מסמך זה יסקור את פרטי ההצעה הרוסית כפי שפורסמה ביומון אל-אח'באר ואת התגובות לה:

 

אל-אח'באר מדווח על הטיוטה: משטר לא ריכוזי; צמצום בזהות הערבית והאסלאמית ובסמכויות הנשיא

כאמור, ב-24.5.16 דיווח העיתונאי אילי חנא ביומון הלבנוני אל-אח'באר המקורב למשטר הסורי, כי "רוסיה סיימה לגבש טיוטת חוקה חדשה לסוריה" ואף רמז על מחלוקות בין בעלי ברית בנוגע לחוקה. חנא כתב כי הדיונים על החוקה מתנהלים "הרחק מהשטח הסורי 'הכפות' לשביתת הנשק שכפו [גורמים] בינ"ל ו[הרחק] מהמסלול המדיני התקוע של ז'נבה". לטענתו מדובר ב"מלחמה נסתרת ומשיכת חבל אפילו בין בעלי ברית בנוגע לחוקה הסורית והנוסח שלה..." הוא הוסיף כי "מאחורי סערת המחלוקות בנוגע לגוף המעבר השלטוני ולוח הזמנים בשולחן המו"מ [בז'נבה] מסתתרות עשרות ועדות של ארגונים בינ"ל וממשלות הבוחנות נוסחים שונים של החוקה הסורית החדשה, אך ארה"ב ורוסיה הן העסוקות ביותר בכך..."[4]

 

לפי הדיווח, ההצעה כוללת "שינויים מהותיים וסעיפים חדשים השונים מהחוקה שכעת בתוקף", ואשר אושרה ב-2012.ומשמעות שינויים אלה היא שיפור משמעותי במעמד המיעוטים האתניים והדתיים ופגיעה בריכוזיות המשטר באמצעות הענקת סמכויות תחיקתיות וביצועיות למנהלים המקומיים, הקיימים כיום על פי חוקת 2012. שינויים אלה עולים בקנה אחד עם תמיכתה המוצהרת של רוסיה במיעוטים בסוריה ועם הצהרת סרגיי ריבקוב, סגן שה"ח הרוסי, בפברואר השנה כי ארצו מקווה שהתהליך המדיני יוביל להקמת "רפובליקה פדראלית" בסוריה.[5] כמו כן, הטיוטה צמצמה חלק מסמכויות הנשיא, אם כי השאירה בידיו את השליטה במנגנוני הביטחון והצבא.

 

אתר החדשות arabi21: טיוטת חוקה "רוסית" חדשה לסוריה נכתבת בדם[6]


 

שיפור מעמדם של המיעוטים האתניים והדתיים על חשבון הזהות הערבית והאסלאמית של המדינה 

על פי הדיווח, זהותה הערבית והאסלאמית של המדינה הסורית טושטשה בטיוטת החוקה הרוסית לטובת הכרה בזהותם של המיעוטים האתניים והדתיים. כך נכתב, כי החוקה הרוסית מחקה את התואר "ערבית" משם המדינה שקוצר ל"רפובליקה הסורית" ונקבע כי "מנגנוני הממשל העצמי התרבותי הכורדי וארגוניו ישתמשו בשפה הערבית והכורדית כשפות שוות [במעמדן]". כמו כן, כל מנהל מקומי  יוכל להשתמש בנוסף לשפה הרשמית הערבית בשפת רוב תושבי האזור, אם הדבר יאושר במשאל עם מקומי.

אשר למעמד האסלאם - נמחק סעיף 3 מחוקת 2012 הקובע כי דת הנשיא היא אסלאם ושההלכה האסלאמית היא מקור ראשי לחקיקה.

 

הטשטוש של המאפיינים האסלאמיים והערביים של המדינה באה לידי ביטוי גם במחיקת סממנים דתיים ואתניים מהשבועה של בעלי המשרות הבכירות: השבועה המוצעת בטיוטה הרוסית, כפי שדווח באל-אח'באר, אינה מתייחסת לזיקה המוסלמית והערבית של המושבע והיא: "אני נשבע להתחייב לחוקת המדינה וחוקיה, לכבד ולהגן על זכויות וחירויות האדם והאזרח ולהגן על ריבונות המדינה, עצמאותה ושלמות אדמתה ולפעול תמיד בהתאם לאינטרסים של העם". לעומת זאת, השבועה הנוכחית היא: "אני נשבע בשם אללה העצום לכבד את חוקת המדינה וחוקיה והמשטר הרפובליקאי, להגן על האינטרסים של העם וחירויותיו, לשמור על ריבונות המולדת, עצמאותה וחירותה, להגן על שלמות אדמתה ולפעול להשגת צדק חברתי ואחדות האומה הערבית."

 

הגבלת ריכוזיות המשטר לטובת המנהלים המקומיים שישתתפו בחקיקה

נוסף להרחבת האוטונומיה התרבותית למנהלים המקומיים, באמצעות האפשרות להוסיף את השפה המקומית כשפה רשמית נוספת, ניתנו להם גם סמכויות תחיקתיות. לפי הטיוטה, תוקם "אגודת אזורים" מחברי המנהלים המקומיים, שלה יוענקו סמכויות תחיקתיות אוטונומיות, לצדהפרלמנט הסורי הקיים, ששמו שונה בטיוטה ל'אגודת העם'. שני גופים אלה "אגודת האזורים" ו"אגודת העם" ישמשו כשני בתים בפרלמנט ויהוו את הרשות המחוקקת "בשם העם הסורי". אגודת האזורים היא עצמאית וחבריה זוכים לחסינות. בנוסף, הוענקה לה ולאגודת העם הסמכות לבחור את חברי בית הדין החוקתי העליון - סמכות שנתונה כיום בידי הנשיא. לאגודה זו סמכויות גם מול הנשיא – היא צריכה לאשר בדיעבד הכרזה שלו על גיוס כללי ולאשר מראש הכרזה על מצב חירום. עוד נקבע, כי בהעדר נשיא או ראש ממשלה המסוגל למלא את תפקידי הנשיא, תקבל "אגודת האזורים" את סמכויות הנשיא.

בחירות לאגודת האזורים יערכו בתום שנה מאישור החוקה החדשה. לא צוין האם חברי האגודה ייבחרו ישירות ע"י העם או ע"י חברי המנהלים המקומיים. 

קיצוץ סמכויות הנשיא

טיוטת החוקה הרוסית כפי שהוצגה באל-אח'באר צמצמה חלק מסמכויות הנשיא הקיימות כיום:

תנאי הצגת המועמדות לנשיא: על המועמד להיות מעל גיל 40 ובעל אזרחות סורית. נמחק התנאי שעל הנשיא להיות מוסלמי. סעיפים נוספים שנמחקו, קבעו כי על שני הורי המועמד להיות אזרחים סורים מלידה ושהמועמד אינו יכול להיות נשוי ללא סורית.

כהונה: בדומה לחוקה הנוכחית גם הטיוטה הרוסית קובעת כי משך הכהונה הוא שבע שנים וניתן יהיה לבחור באותו אדם רק לכהונה עוקבת נוספת אחת. הנשיא הנבחר יושבע בפני חברי שתי האגודות – העם והאזורים.

הגדרת תפקיד וסמכויות: הנשיא ממשיך להחזיק בתפקידו כמפקד העליון של הכוחות החמושים שיהיו כפופים לו. במקרה של התקפה צבאית או איום בהתקפה צבאית, הנשיא יכול לנקוט צעדים כדי למנוע אותה ועליו להודיע על כך לאגודות העם והאזורים. הוא רשאי להכריז על גיוס כללי ועל מצב חירום, באישור אגודת האזורים. הדיווח באל-אח'באר אינו מפרט האם לנשיא סמכות מוחלטת על הכוחות החמושים, כפי שהוגדר בחוקת 2012.


בטיוטה נכתב כי לנשיא הזכות להגדיר  את "המגמה הכללית של פעולות הממשלה ולפקח על יישום החוקים ועל פעילות מנגנוני המדינה". זהו שינוי מסוים מהנוסח הנוכחי המעניק לנשיא את הזכות "לקבוע את המדיניות הכללית של המדינה ולפקח על ביצועה".

נוסף גם סעיף לפיו על הנשיא "לתווך בין שלטונות המדינה לבין המדינה והחברה".

הטיוטה אינה מגדירה סמכויות תחיקתיות לנשיא, אך מאידך, היא אינה קובעת במפורש שאין לו סמכויות כאלו. על פי הטיוטה, נדרש אישור של הנשיא לחוקים שחוקקו אגודות העם והאזורים. יחד עם זאת, אם הנשיא מתנגד לחוק כלשהו, מועצות אלה יכולות  לקיים הצבעה נוספת על החוק ובמידה והושגה הסכמה של שני שליש מחבריהן -  הנשיא מחויב לאשרו.

סמכות שנשללה מהנשיא היא למנות ולפטר עובדי מדינה ואנשי צבא, בכללם חברי בית הדין החוקתי העליון.

 

הרחבת סמכויות הממשלה

טיוטת החוקה הרוסית שפרסם אל-אח'באר הרחיבה את סמכויות הממשלה. כך, הועברה לממשלה הסמכות למנות ולפטר עובדי מדינה ואנשי צבא, שכאמור היתה בידי הנשיא. כמו כן הוענקה לה הסמכות "לערוך הסכמים המעניקים זיכיונות לחברות זרות והסכמים הכוללים הוצאות נוספות שלא נקבעו בתקציב."

נכתב כי לממשלה אחריות פוליטית על מעשיה מול הנשיא, אך בניגוד לחוקת 2012, לא נקבע במפורש כי הוא רשאי להעמיד את חבריה לדין. כמו כן עליה לתת דין וחשבון בפני אגודות האזורים והעם שיכולות להצביע אי אמון בממשלה ברב קולות רגיל.

הדיווח ביומון אינו מבהיר מי ממנה את הממשלה ובוחר את חבריה.

 

הגבלת סמכויות הכוחות החמושים

בטיוטת החוקה הרוסית יש לכאורה הגבלה של סמכויות הכוחות החמושים. כך, נקבע כי הכוחות החמושים יהיו "תחת פיקוח החברה" והם לא יתערבו באינטרסים הפוליטיים ולא ימלאו תפקיד בתהליך העברת השלטון. ההצעה "אוסרת על ארגון פעולות צבאיות או בעלות אופי צבאי מחוץ לסמכות המדינה"[7]. בחוקה הנוכחית נקבע כוחות הצבא והביטחון כפופים לנשיא ולא לעם. עוד נכתב כי הצבא והכוחות החמושים הם "מוסד לאומי האחראי על הגנה על שלמות אדמת המולדת וריבונותה האזורית והוא משרת את האינטרסים של העם ומגן על מטרותיו וביטחונו הלאומי". אשר לשירות החובה, החוקה החדשה היא כללית ומעורפלת וקובעת ש"אזרחי סוריה יבצעו את השירות הצבאי בהתאם לחוק", זאת בעוד שבחוקת 2012 נכתב ש"שירות החובה הצבאי הוא חובה מקודשת הקבועה בחוק."

 

פגיעה במפלגת הבעת'

על פי הדיווח באל-אח'באר, הטיוטה שוללת למעשה את העליונות הקיימת למפלגת הבעת' כמפלגת השלטון בשל קביעתה כי "אין לראות בשום אידיאולוגיה, [אידיאולוגיה] ציבורית או מחייבת". כמו כן, ביטלה הטיוטה את הקצאת מחצית ממושבי הפרלמנט לסקטור העובדים והחקלאים, בסיס הכוח של מפלגת הבעת'.[8]

 

התגובות לפרסום באל-אח'באר

סוכנות ידיעות רוסית מכחישה הדיווח באל-אח'באר על חוקה רוסית

יום לאחר פרסום הדיווח באל-אח'באר, ציטט אתר האינטרנט בערבית של  סו"י הרוסית הרשמית ספוטניק מסניפו בדמשק, "מקור יודע דבר" שטען כי "רוסיה לא הציגה שום טיוטת חוקה לסוריה ושהדיווחים באמצעי התקשורת על טיוטת חוקה סורית חדשה שהציגה רוסיה מתייחסים למסמך שגיבש מרכז קרטר לאחר 15 סבבי שיחות עם אישים מהאופוזיציה הסורית, בתיאום עם האו"ם ולשכת דה מיסתורה. המקור הוסיף שהמסמך של מרכז קרטר המכונה "מסמך המעבר החוקתי" אינו תוצרת רוסיה." המקור הוסיף ואמר כי "ממשלת רוסיה לא הציגה כל טיוטת חוקה לסוריה מאחר שמוסקבה מכבדת את ריבונות המדינה הסורית." לדברי המקור, "המסמך החוקתי החדש [שפורסם באל-אח'באר] הוא מסמך שגיבשו האופוזיציה וארה"ב בנוגע להעברת רוב סמכויות הנשיא לממשלת המעבר."[9] 

 

יצוין כי ידיעה זו פורסמה רק באתר בערבית של סוכנות הידיעות ספוטניק ולא פורסמה באתר הסוכנות ברוסית, כמו כן, בידיעה לא נאמר במפורש האם מדובר במקור רוסי או סורי. על פי הדיווח בסו"י הסורית הרשמית סאנא, מדובר במקור רוסי.[10]

 

באתר מרכז קרטר נמצא מסמך מה-8.5.16 המכונה "האפשרויות החוקתיות של שלב המעבר בסוריה", אך לא ברור האם אליו התייחס המקור ששוחח עם סו"י ספוטניק. זאת מאחר שלצד סעיפים הדומים בתוכנם כמו בנוגע להגבלת סמכויות הנשיא, יש הבדלים מהותיים בין המסמך של מכון קרטר לבין המסמך שפרסם היומון אל-אח'באר. כך למשל, מסמך קרטר הותיר את הסעיף בחוקת 2012, הקובע כי על הנשיא להיות מוסלמי, בניגוד לטיוטת החוקה שפורסמה באל-אח'באר. כמו כן במסמך קרטר, מוגדרת סוריה כ"ערבית" והשבועה של בכירי השלטון הושארה כלשונה, בניגוד לטיוטה באל-אח'באר. בנוסף, במסמך קרטר לא מופיע גוף המכונה "אגודת האזורים", לה מעניק המסמך שפרסם אל-אח'באר סמכויות נרחבות. 

 

מקורות נוספים מאששים  את הדיווח באל-אח'באר על קיומה של טיוטת חוקה רוסית

ואולם, היומון אל-אח'באר דחה הכחשה זו. ב-27.5.16 דיווח היומון כי טיוטת החוקה שפרסם היתה רק "חלק קטן" מהצעה רוסית לחוקה העתידית הזוכה לאישור אמריקאי עקרוני.

 

היומון התעקש כי טיוטה זו אכן קיימת ו שהיא תוצר של  השיחות בין רוסיה לארה"ב, ושהיא משקפת "גמישות מופרזת" מצד הרוסים כלפי הרעיונות האמריקאים. לטענת היומון, טיוטת החוקה הוצגה בפני המשטר הסורי ואיראן ו"גרמה לזעזוע גדול בדמשק", שדחתה למעשה את כל הסעיפים הפוגעים בסמכויות הנשיא ובזהותה הערבית של סוריה. היומון הבהיר כי טיוטה זו אינה מחייבת: "מוסקבה יודעת שהיא אינה יכולה לכפות חוקה שבסופו של דבר יערך עליה משאל עם והיא יודעת ש'הסף הגבוה' של ההצעה שהוגשה צפוי לרדת בהתאם לתיקונים של בעל בריתה [המשטר הסורי]... דמשק יודעת שלא תכפה עליה חוקה..."

 

היומון גם הבהיר כי אומנם המניע לפרסום הטיוטה על ידו לא היה פוליטי, כי אם עיתונאי בלבד, אך הדגיש כי " מטרת [הפרסום] היתה לחשוף  כוונות לא טובות בנוגע לעתיד סוריה. לא ניתן להיות ניטראליים בנוגע לתוכנית לחלוקת סוריה..." [11] 

 

אישור לקיומה של טיוטת חוקה רוסית הופיע גם ביומון הסעודי אל-חיאת היו"ל בלונדון. ב-2.4.16, כחודשיים לפני הפרסום באל-אח'באר, דיווח היומון כי בביקורו במוסקבה, קיבל מזכיר המדינה, קרי, מעמיתו לברוב טיוטת חוקה חדשה "המבוססת על מסמך שגיבשו משפטנים המקורבים למשטר הסורי" וכי האמריקאים בוחנים אותה כעת.[12] ב-2.6.16 דיווח היומון, כי טיוטת החוקה הרוסית כוללת 24 עמודים ו-85 סעיפים. על פי היומון, טיוטה זו הועברה גם  למשטר הסורי ולאיראן שהעבירו תיקונים דומים מאוד הכוללים השארת סמכויות תחיקתיות וביצועיות בידי אסד.[13]

 

אישור נוסף לדיווח באל-אח'באר הופיע גם במקורות אופוזיציה סורים, אם כי שם נטען כי אסד אישר את תוכן הטיוטה. כך, אתר האופוזיציה www.all4syria.info, כתב ביום בו פורסם הדיווח באל-אח'באר: "ההצעה הזו אמתית. רוסיה סיימה לגבש את החוקה לפני כשבועיים והציגה אותה לאסד שקיבל אותה. רוסיה הודיעה לנציגיה באופוזיציה הסורית – ד"ר אליאן מסעד, רנדה קסיס, קודרי ג'מיל ואחמד חסו [אנשי אופוזיציה המקובלים על המשטר ורוסיה ואינם דורשים את הדחת אסד]... על תוכן ההצעה והודיעה להם שאין חזרה ממנה ועליהם לאמצה... ולהציגה כהצעה שלהם כמות שהיא. [הם הוזהרו] שכל מי שיתנגד יטופל ביד קשה..."[14] 

 

ד"ר פיצל אל-קאסם, עיתונאי סורי בכיר בערוץ אל-ג'זירה הקטרי, המתנגד למשטר אסד, כתב בעמוד הפייסבוק שלו: "... [אסד] מקבל את ההצעה הרוסית לנהל את סוריה על בסיס עדתי ואתני ולהפכה לרפובליקה לא ערבית, לאחר הרס סוריה וגירוש עמה."[15]

 

הכחשה וכעס מצד המשטר הסורי: רק סורים יכולים לדון בחוקה הסורית  

דוברי המשטר הכחישו שטיוטה כזו כלל הוצגה בפני סוריה ומתחו ביקורת על תוכנה. ב-26.5.16, יומיים לאחר פרסום הידיעה באל-אח'באר, הכחיש שר ההסברה הסורי, עומראן אל-זועבי, את הדיווח וטען שלסוריה אין כל מידע על כך. הוא הדגיש כי "העם הסורי בלבד הוא שיישאל בנוגע לכל חוקה חדשה."[16]

יום לאחר מכן, פורסם בעמוד הפייסבוק של לשכת הנשיאות כדלקמן: "ביומיים האחרונים הגיעו אלינו שאלות רבות בנוגע לדיווחים בכמה אמצעי תקשורת על 'טיוטות לחוקה סורית חדשה שהוצגו בפני דמשק' ועל 'תיקונים סורים' לחוקה זו. בנוסף, היו דיונים ופרשנויות על נושא זה בתקשורת וברשתות החברתיות. על מנת למנוע כל בלבול, ברצוננו להדגיש שלסוריה לא הוצגה שום טיוטת חוקה וכל הדיווחים בכלי התקשורת בנושא זה חסרי כל בסיס. כל חוקה חדשה לסוריה בעתיד לא תוצג ע"י [גורמי] חוץ אלא תהיה סורית בלבד. רק הסורים ידונו ויסכימו עליה ביניהם ולאחר מכן היא תוצג במשאל עם. לכל דבר אחר הוא אין ערך ומשמעות."[17] 

 

הודעת לשכת הנשיאות הסורית בפייסבוק 

 

ריאד חדאד, שגריר סוריה ברוסיה, דחה גם הוא את הטיוטה שפרסם אל-אח'באר באמרו כי המשטר הסורי אינו מוכן לקבל הפיכתה של סוריה לפדרציה, כפי שעולה מהסעיפים הנוגעים למעמד אגודת האזורים והמנהל המקומי הכורדי. הוא אמר: "אנו שבים ומדגישים שפתרון המשבר הסורי צריך להיות תוצאה של הסכם בין מנהיגי המדינה ועמה. ההסדר המדיני צריך להתבסס על כמה נקודות, שעיקרן שמירה על שלמות העם וריבונות המדינה. זה מוציא מכלל אפשרות חלוקת המדינה או הסכמה לאזור פדרלי כדרישת הכורדים... כל מו"מ שיחרוג ממסגרת זו לא מקובל על הנהגתנו."[18]  

 

היומון הממסדי אל-בעת', נדרש גם הוא לעניין וקבע כי החוקה תגובש רק לאחר חיסול הטרור וכי אין לפגוע בזהות הערבית של המדינה. במאמר המערכת של היומון נכתב: "... הבעיה אינה בחוקה... על איזו חוקה ועל אילו חיים פוליטיים ועל איזה חוזה חברתי [מדברים] שעה שהטרור פושה ברחבי המדינה והאומה...? לא ניתן לדבר על חוקה... על מסלול מדיני, על ממשלה רחבה, או על שלב מעבר כל עוד מתעלמים מהחלטת מועבי"ט 2253 [בנוגע למאבק בדאעש] או עוקפים את סעיף 8 בהחלטה 2254 [הקורא למדינות להפסיק לתמוך בדאעש ובארגוני טרור אחרים בסוריה]. לא ניתן להשיג דבר לפני חיסול הטרור..." היומון גם הדגיש את זהותה הערבית של סוריה: "המלחמה, החוקה הקודמת, הנוכחית או הבאה לא ישנו את זהותה של הרפובליקה הערבית הסורית... בסוריה לא תהיה חברה פוליטית בת קיימא המנותקת מהזהות הלאומית ומהערביות..."[19]

 

מתנגדי המשטר הסורי דוחים הרעיון של חוקה רוסית

הרשות העליונה למו"מ, נציגת האופוזיציה בשיחות ז'נבה, שללה את הטיוטה הרוסית על הסף מבלי להתייחס לתוכנה וטענה כי החוקה תגובש ע"י הסורים ורק לאחר תחילת שלב המעבר. יחיא אל-קדמאני, סגן יו"ר הרשות העליונה למו"מ, טען כי מדובר בבלון ניסוי והדגיש: "יש לקיים דיון בנוגע לחוקה [רק] לאחר הקמת גוף המעבר השלטוני... העם הסורי, בין אם תומך במשטר או מתנגד לו, לא יסכים שהרוסים יכפו עלינו חוקה."[20] 

 

מרג' אל-בקאעי, יועצת הרשות העליונה למו"מ, קראה למגבשי טיוטת החוקה ומפיציה להתנצל בפני העם הסורי מאחר שהם עקפו אותו.[21]

 

אתר אופוזיציה סורי: החוקה הסורית – תמונת ראי של החוקה הרוסית[22]


 

ד"ר כמאל אל-לבואני, איש אופוזיציה עצמאי, היה חריף יותר בתגובתו והזהיר כי הצעת החוקה הרוסית דוחקת את הסורים לאמץ את הקיצוניות והטרור אותו יפעילו בסופו של דבר גם נגד רוסיה: "... רוסיה כתבה חוקה לעם הסורי אותה היא מנסה לכפות באמצעות [הפצצות] מטוסי הסוחוי [שלה]... הרוסים סבורים שהקץ למעשה הטבח הזה מתחיל בחוקה. כאילו שהבעיה בסוריה היא סעיף כזה או אחר בחוקה שלה, אותה מיישמים בשאר [אל-אסד] וכנופייתו בנאמנות וכאילו שאם רוסיה תשנה את החוקה, ישנה בשאר [אל-אסד] את התנהגותו ויהפוך לטוב לב ולא תהיה סיבה להפילו... במקום להכות את ידו של רב המרצחים ולהעביר אותו ואת כנופייתו לבתי הדין הבינ"ל, הם מציעים לנו טיפול [באמצעות שינוי] החוקה לאחר כל קברי האחים האלה.כאילו הסיבה להם היא טעות שעשינו בכתיבת החוקה הקודמת שלנו..."

אל-לבואני הזהיר: "ניסיון זה הוא תוקפנות חדשה ונשק חדש הנשלף בפני העם שלא נותרו לו אלא הקיצוניות, והטרור כאמצעי להגנה על כבודו... אתם [הרוסים], מאלצים את עמנו לתמוך בטרור, להעניק לו חסות, ולייצאו.... התגובה היחידה ליהירות המופרזת הזו המעניקה לגיטימיות לפשע ומזכה את מבצעיו, תהיה רק אלימות עיוורת של מתאבדים שתפחיד את כל מי שמשתף פעולה [עם יהירות זו] בכל מקום בו יהיה. אם ההשפלה היא החוקה שאתם כופים על אחרים, צפו שהפחד והאימה יהיו החוקה שהם [האחרים] יכפו עליכם..."[23]     

 

ביקורת על החוקה הרוסית כפי שדווח עליה אל-אח'באר הופיעה גם בתקשורת הערבית המתנגדת למשטר אסד ותומכת באופוזיציה נגדו. כך, כמה שעות לאחר פרסום הדיווח ביומון אל-אח'באר, פרסם אתר ערוץ אל-ערביה הסעודי תגובה חריפה שכותרתה "חוקה רוסית-איראנית לסוריה המבטלת את זהותה הערבית".

 

כותרת הכתבה מאתר אל-ערביה


 

בכתבה נכתב: "נראה כי רוסיה שכבשה את סוריה בפועל ולא בדיבורים [בלבד], לקחה לעצמה באופן בלעדי את המדינה לאחר ש[בשאר] אל-אסד העבירה לידי בעלות בריתו - מוסקבה וטהראן. איראן לחצה כדי לבטל את התואר 'ערבית' משם הרפובליקה, לבטל את הזהות הערבית [של סוריה] ולהתיכה באמצעות שינויים חוקתיים, שהמינימום שניתן לומר עליהם הוא שמדובר ב'מלחמה חוקתית' על סוריה...

 

אם יש אמת בהדלפה היום [באל-אח'באר], הרי שאסד מכר את מה שנותר מסוריה לאחר שהרס, הרג, החריב [והעניק אותה] כשי לרוסים שנלחמו למענו, וכן מדובר [בקריאת] 'יישר כוח' להתערבות האיראנית שרצונה העיקרי הוא לבטל את הזהות הערבית של המדינה הסורית, ולמען האמת לא רק של סוריה...'"[24]

 

דיונים נוספים על החוקה הסורית העתידית במסגרות שונות

כאמור, הדיווח על פרטי הטיוטה הרוסית לא נעשה בחלל הריק. דיונים בנוגע לחוקה הסורית העתידית התנהלו ומוסיפים להתנהל בתוך המשטר הסורי ומחוצה לו במסגרות  אקדמאיות ומדיניות, בהשתתפות גורמים סורים וזרים. עדות לכך ניתן למצוא בתגובת הנשיא בשאר אל-אסד  להצהרת קרי כי ארצו ורוסיה הסכימו על קביעת לו"ז לגיבוש טיוטת חוקה עד חודש אוגוסט 2016. אסד אמר לסו"י הרוסית ספוטניק: "ניתן להציג טיוטת חוקה בתוך כמה שבועות. המומחים קיימים. יש הצעות מוכנות שניתן לרכזן ביחד..."[25]

 

נושא החוקה עלה בפגישת הנשיא אסד עם חברי פרלמנט צרפתים שביקרו אותו בסוף מרץ 2016. אחד מחברי הפרלמנט, ניקולא דיוק, סיפר לאחר הפגישה כי אסד הביע התנגדות לסעיף בחוקה הנוכחית המעניק למוסלמים זכות יוצאת דופן להתמנות לנשיא והביע נכונות להרחיב את הסמכויות והחירויות של המנהלים המקומיים, אך התנגד נחרצות להפיכת סוריה לפדרציה.[26]

 

כמו כן, היומון הסעודי אל-חיאת היו"ל בלונדון, דיווח ב-27.3.16, כי בידי משלחת המשטר למו"מ בז'נבה "תיקונים לחוקת 2012", בנוגע לשלושה נושאים: מחיקת הסעיף שהאסלאם הוא דת הנשיא, ושהחל מהבחירות הבאות, כהונת הנשיא תהיה בת 7 שנים ותוגבל לשתי קדנציות ברציפות וכן שהנשיא ייבחר ע"י הפרלמנט ולא בבחירות ישירות.[27]

 

מרכז קרטר האמריקאי ערך משנת 2013  מפגשים והתייעצויות עם גורמים סורים "מקבוצות פוליטיות ועדתיות שונות", ובשיתוף נציגי האו"ם, האיחוד האירופאי וגורמי ממשל אמריקאים בנוגע למודלים חוקתיים ושלטוניים אפשריים לשלב המעבר הפוליטי בסוריה. ב-8.5.2016, בתום סבב התייעצויות שקיים המרכז בבירות החל מינואר 2016 פורסמה טיוטה של "האפשרויות החוקתיות של שלב המעבר בסוריה" (Syria's Transition Constitutional Options). נכון להיום, זהו המסמך  המפורט ביותר של המסגרת החוקתית של שלב המעבר שפורסם. בטיוטה נקבע כי האפשרות המועדפת היא תיקון החוקה הנוכחית שבתוקף משנת 2012 והוספת הצהרת עקרונות חוקתית. הצעות גורמי אופוזיציה להחיל בשלב המעבר את חוקת 1950, לפני עליית מפלגת הבעת' לשלטון ב-1963, או לגבש חוקה חדשה לשלב זה נדחו על ידי המשתתפים האחרים במפגשים. הטיוטה מגבילה את סמכויותיו הביצועיות והתחיקתיות של הנשיא. כך למשל, אין בסמכותו למנות ולפטר את ראש הממשלה והשרים, הוא אומנם נותר מפקד הצבא והכוחות החמושים אך אין לו "סמכות מוחלטת" עליהם, כפי שנקבע בחוקת 2012. בסמכותו להוציא צווים והוראות, אך עליהם להיות כפופים לחוק. על פי הטיוטה יוקם גוף תחיקתי לשלב המעבר ששליש מחבריו ייבחרו ע"י הפרלמנט הנוכחי, שליש ע"י הרשות העליונה למו"מ ושליש ע"י ארגון בינ"ל. תהיה הפרדת סמכויות; תוקם מערכת אזרחית שתפקח על מנגנוני הביטחון והצבא. הטיוטה הציגה שתי אפשרויות בנוגע לגוף המעבר השלטוני שינהל את המדינה במשך 18 חודשי שלב המעבר: האחת – הממשלה, שככל הנראה תורכב מנציגים של המשטר ושל האופוזיציה, תשמש כגוף המעבר השלטוני ויהיו לה סמכויות מלאות. אפשרות שניה היא שגוף המעבר יהיה שילוב של מוסד הנשיא והממשלה.[28]

 

יוזמה נוספת לגיבוש חוקה היא של ארגון "היוזמה העולמית לשלום בסוריה", ארגון של פעילי זכויות אדם ואקדמאים מרחבי העולם שפועל לקדם תהליך שלום בסוריה. באפריל 2016 ערך הארגון כנס בווינה בהשתתפות פוליטיקאים, משפטנים ופעילים סורים מהאופוזיציה וגורמים מקורבים למשטר, כדי לגבש מסמך  עקרונות חוקתיים. אולם המשתתפים הצליחו להסכים רק על כמה עקרונות כלליים כמו על סוריה דמוקרטית ושוויונית, הפרדת רשויות ואי ריכוזיות השלטון, תוך שמירה על אחדותה הטריטוריאלית של סוריה.[29]

 

ככל הנראה, כחלק מהמאמצים לגבש חוקה ולהעניק לה גושפנקה של אופוזיציה סורית, נתנה רוסיה חסותה להקמת מה שהיא כינתה "זרם אופוזיציה פנים-סורי". בתחילת מרץ 2016, הגיעו אישים סורים מדמשק המגדירים עצמם אופוזיציה, אך על פי הצהרות חלקם הם תומכים במשטר[30], לבסיס חה"א הרוסי בחמימים שבצפון סוריה באמצעות מטוס רוסי ונפגשו עם נציגים רוסים. בהודעה שפורסמה בתום הפגישה קראו המשתתפים לגיבוש חוקה חדשה "שתשיג דמוקרטיה ועצמאות לסוריה החילונית תוך שמירה על זכויות כל האזרחים ללא הבדל דת ומוצא אתני."[31]

 

אולם, הרעיונות שהועלו בכל הדיונים האלה טרם הוצגו באופן רשמי וכן לא עוררו דיון כדוגמת טיוטת החוקה הרוסית עליה דיווח היומון אל-אח'באר.

 [1] אל-אח'באר (לבנון), 17.6.2016

[2]ו www.nytimes.com, 24.3.2016

[3] אל-חיאת (לונדון), 2.4.2016; 16.4.2016

[4] אל-אח'באר (לבנון), 24.5.2016

[5]ו http://syria-news.com, 29.2.2016

[6]ו www.arabi21.net, 24.5.2016

[7] לא ברור האם הכוונה היא לאסור פעילות כוחות הצבא מעבר לגבולות הגיאוגרפיים של המדינה או לאסור פעילות צבא החורגת מהחלטת המדינה. 

[8] אל-אח'באר (לבנון), 24.5.2016

[9]ו http://sputniknews.com, 25.5.2016  

[10] סו"י סאנא (סוריה), 25.5.2016

[12] אל-חיאת (לונדון), 2.4.2016

[13] אל-חיאת (לונדון), 2.6.2016; 2.4.2016  

[14]ו www.all4syria.info, 24.5.2016

[16]ו www.dp-news.com, 26.5.2016

[18]ו www.aksalser.com, 28.5.2016

[19] אל-בעת' (סוריה), 1.6.2016

[20] אל-ערבי אל-ג'דיד (לונדון), 2.6.2016

[21]ו www.alarab.co.uk, 25.5.2016

[22]ו www.orient-news.net, 24.5.2016

[23]ו www.all4syria.info, 2.6.2016

[24]ו www.alarabiya.net, 24.5.2016

[26]ו www.champress.net, 27.3.2016

[27] אל-חיאת (לונדון), 27.3.2016

[29] וwww.peaceinsyria.org, 29.4.2016

[30] אחד מהם הוא ד"ר אליאן מסעד, מזכ"ל מפלגת הקואליציה הלאומית למען סוריה חילונית, שהצהיר כי ממשלת סוריה הוכיחה כוונות טובות בנוגע לסיוע ההומניטארי וקרא לדה מיסתורה להשתיק את אופוזיצית  ריאד www.dp-news.com, 18.2.2016