המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
סדרת מאמרים ביומון המצרי אל-אהראם: היהודים זורעים הרס בעולם כדי להשתלט עליו
14/6/2016


סדרת מאמרים ביומון המצרי אל-אהראם: היהודים זורעים הרס בעולם כדי להשתלט עליו

 

הכותב המצרי עלי גאד פרסם ביומון המצרי הממסדי "אל-אהראם" סדרה של חמישה מאמרים אנטישמים שכללו שלל האשמות כלפי היהודים. במאמרים שפרסם בין התאריכים 5.5.16 - 2.6.16  פרס גאד שלל טענות אנטישמיות לפיהן ליהודים ולישראל יש מזימה נסתרת להשתלט על העולם; היהודים מלבים סכסוכים ומלחמות בעולם - לרבות מלחמות העולם הראשונה והשנייה וכן המלחמות הניטשות כעת בסוריה, בעיראק, בלבנון ובמקומות נוספים; היהודים משתלטים על הכלכלה העולמית  ופועלים להרס הדת והמוסר בקרב העמים.

 

לצורך אישוש טענותיו, הביא גאד לקט ציטוטים מתוך הפרוטוקולים של זקני ציון וכן מטקסטים אנטישמיים אחרים שהתפרסמו במערב ובארצות ערב וטען כי היהודים מממשים במעשיהם אלה את הוראות התלמוד.

 

בתחילת מאמרו השלישי סיפר גאד כי מאמריו אלו מעוררים תגובות שונות בקרב קוראי העיתון. הוא כתב: "קיבלתי מהקוראים תגובות על שני המאמרים הקודמים בנושא זה, חלקם תומכים וסבורים כי השיח בנדון חשוב בזמן הנוכחי וחלקם מתנגדים וסבורים שאין לטפל ביהודים בשיח כזה ורואים בכך הסתה לשנאה. אלא שהמתנגדים שוכחים כי מה שמופיע במאמרים הללו שאוב ממידע ומתכניות הכלולים בספרי היהודים וב'פרוטוקולים של זקני ציון', וכי מי שמסית לשנאה הם היהודים עצמם, באמצעות רעיונותיהם, אמונותיהם ומעשיהם, ודי בהפרות של כל המוסכמות, החוקים והאמנות הבינלאומיים בפלסטין כָּהוכחה הטובה ביותר לכך."[1]

 

להלן תרגום קטעים ממאמריו של עלי ג'אד:

 

ישראל מנצלת את המצב בסוריה בעיראק ובלבנון לקידום השתלטות היהודים על העולם

"מדוע כל מלחמות העולם מתרחשות במזה"ת? מדוע החברות שלנו צורכות נשק יותר מאשר אוכל? מדוע אנו חיים את [המצב] האבסורדי הזה הרובץ על לבנו ואת הכאוס [השולט] בכל חיינו? מדוע העמים הערבים לבדם הם העמים הנחותים והעניים ביותר והכי פחות בטוחים ומתקדמים?...

בניסיון לתת תשובה משכנעת לכמה מן השאלות הללו, מצאתי מחקר המציג תכנית יהודית לשלוט על העולם. [המחקר] מציין כי הסכסוך בסוריה, בעיראק ובלבנון והתערבות איראן ורוסיה גרמו לחלוקת האזור מבחינה פוליטית וכי ישראל מנצלת זאת כדי לבצע את תכנית [השתלטות היהודים על העולם] ובכך לממש את הוראות התלמוד. בנסיבות אלה רצוי [מבחינת ישראל]  להפוך את הסכסוך מפוליטי לעדתי, כי אז הערבים עצמם מסייעים בביצוע התכניות שהוכנו עבורם. זהו פשר ניסיונם [של הישראלים] להצית פתנה עדתית בין הסונים לבין השיעים, כדי להתיש את כוחם של המוסלמים.

 

על תכניותיהם של היהודים ועל רצונם לשעבד את העולם נאמר בתלמוד: 'משיח האמת יבוא וינחיל את הניצחון המיוחל... האומה היהודית תהיה אז בשיא העושר, שכן היא תשיג את כל נכסי העולם'...              ע"פ אמונתם באותו הזמן יחזור השלטון לידי היהודים, כל האומות יעבדו את המשיח הזה, לכל יהודי יהיו 2,300 עבדים שישרתו אותו, וכל זה יקרה רק לאחר שיימחה שלטון העמים שמחוץ לדת בני ישראל.

 

היהודים המציאו את הקומוניזם והאתאיזם כדי להרוס דתות אחרות

מטרת המזימה הנסתרת של היהודים היא לשלוט בפועל על העולם. זאת, לאחר השלמת השתלטותם הכלכלית על מדינות העולם והטבעתן בהלוואות, ואכן ארה"ב [כבר] קורסת תחת נטל חובות של 15 טריליון דולר וצרפת [תחת נטל של חובות בסך] מאות מיליארדים וכך גם בריטניה, איטליה, ספרד ומדינות נוספות. השאלה היא מי הוא זה שהלווה כספים למדינות הללו?... לאור הנאמר לעיל, כיצד אפשר להכפיש את הערבים [ולהאשימם] בקיצוניות ובטרור? בעוד שהם בני ערובה בידי אגרוף עולמי חזק שבידו להבעיר את האזור -כפי שקורה כעת- ובידו גם לגרום לכך שהעולם כולו יחיה בשלום."[2]

 

"בעידן המודרני אימצו התכניות היהודיות את עקרון המלחמות הרכות, כדי ליישם את הוראות התלמוד ולהשתלט על העולם... הם סבורים שהרס הדת והמוסר הוא הסיכוי היחיד לפרוק את האדם מן האמונה, מן הכוונה ומן המטרה עד להפיכתו לכלי ריק שניתן לעצבו מחדש ולגורם מרכזי בתכנית ההרס וההשמדה... הם עדיין טוענים כי דתם היא הדת היחידה ולפיכך הם פועלים להרס ערכי הדת [של האחרים] באמצעות  סילוף הנצרות והאסלאם... במסגרת מלחמתם בדת הם המציאו את הקומוניזם ואת כוחות הרשע האתיאיסטים. הם שיחקו בדתות ובתרבויות לטובת האינטרסים שלהם, שהרי יהודי הוא קודם כל יהודי, תהא אשר תהא אזרחותו ויהיו אשר יהיו האמונות והעקרונות שאותם הוא מאמץ כלפי חוץ, כדי לשרת באמצעותם את עצמו ואת אומתו [היהודית]. לא מן הנמנע שהוא ירכוש אזרחות אנגלית, אמריקאית, צרפתית או כל אזרחות ערבית או מערבית אחרת ושהוא יתמוך ב[מדינת] האזרחות שלו, כל עוד הדבר משרת את האינטרס היהודי, אך כאשר יש ניגוד אינטרסים הוא אך ורק יהודי התומך ביהדותו ומקריב את אזרחותו האחרת."[3]  

 

היהודים מפעילים גורמים אחרים בשירותה של מזימתם

"בספר 'המזימות התלמודיות [היהודיות-הציוניות'][4] הופיעה פסקה שחושפת את הערמומיות שנוקטים היהודים כאשר הם משתמשים בעמים ובמשטרים כדי לממש את תכניותיהם, שבה נאמר: 'איוולת היא לומר שהיהודים מבצעים [בעצמם] את כל המהלכים הפוליטיים, הרעיוניים והכלכליים, שכן חלק [מהמהלכים הללו] הם מעשה ידיהם וידי עושי דברם וחלק מהם הם פרי עמלם של אחרים... אלא שהם [היהודים מנווטים את כל המהלכים הללו] כמו נווט מיומן שכדי לנווט את ספינתו מפיק תועלת מכל זרם ומכל רוח, יהא אשר יהא כיוונם, ומנצלם לטובת האינטרס שלו...'

 

כריכת הספר "המזימות התלמודיות היהודיות-הציוניות"[5]


 

ייתכן שיש במה שנאמר בפרוטוקול מס' 23 ב'פרוטוקולים של זקני ציון' המפורסם... כדי להסביר את הפסקה הקודמת, שכן נאמר בו[6]: 'המלך שיפרק את הממשלות הקיימות - אשר ממשיכות להתפרנס מציבור שאנו עצמנו הצלחנו להשחית את מידותיו בחסות אש הכאוס -  חייב לכבות את האש הזו שמתלקחת בכל הכיוונים,

מכל כיוון בנפרד. על מנת להגיע לתוצאה הזו עליו להרוס את כל המוסדות אשר עשויים להוות את מקור האש הזו, גם אם [המצב] יחייבו לשפוך את דמו שלו עצמו... עליו להילחם בדבקות ובנחישות בכל זיהום, כלומר כאוס, שעלול להרעיל את גופה של הממשלה העולמית, ואז נהיה מסוגלים להצהיר באומות: התפללו לאל והשתחוו בפני המלך הנושא את נס הגורל הנצחי של העולם'. 

 

מתוך הספר ממשלת העולם הנסתרת,  עמ'  168-167[7]: [']יש להפיץ בכל העולם את הוראות היהדות. לא משנה לאן יוביל אותנו הגורל, ולמרות היותנו מפוזרים בכל רחבי העולם, אנו נחשיב את עצמנו [תמיד] כגזע הנבחר. [זאת], אם נראה באמונה של אבות אבותינו את הלאומיות היחידה שלנו ונתמיד בתחושה שאנו אומה אחת - למרות האזרחויות הרבות שלנו, ואם נאמין שהיהודים בלבד הם אומה שמייצגת אמת דתית ומדינית. הו יהודי העולם, אם  השתכנעתם בכך, עליכם להקשיב לקריאה זו ולהוכיח את אמונתכם בה ואת הסכמתכם לה.['] [8] 

 

כריכת הספר "ממשלת העולם הנסתרת"[9]


 

היהודים שולטים בכלכלה העולמית ומלבים את המלחמות בעולם כדי לגרוף רווחים

"היהודים בעבר ובהווה הצליחו להשתלט על חלק הארי של הכלכלה העולמית והחזיקו הון עצום שאפשר להם לשלוט בכלכלה העולמית בכספים ובבנקים העולמיים החשובים ביותר ובמוסדות פיננסיים אחרים השולטים בכלכלה של מדינות אירופה ואמריקה. משפחת רוטשילד נחשבת לאחת המשפחות העשירות בעולם והיא מייצגת את כוח ההון ביהדות העולמית במשך שלוש מאות השנים האחרונות.


היהודים סברו כי רווחים מושגים אך ורק באמצעות מאבקים בינלאומיים, אשר אינם מושגים באמצעות שגיאות של מנהיגים ומושלים, אלא באמצעות סכסוך ביניהם וליבוי מלחמות, בעוד שהם [היהודים] קוצרים את הרווחים. ואכן הם [היהודים] מילאו תפקיד משמעותי במלחמת העולם הראשונה והשנייה...

הנרי פורד, איש העסקים האמריקאי המפורסם שהיה הראשון שפיתח את תעשיית הרכב בעולם, אמר: 'אני בטוח שמלחמות מתרחשות כדי שצד כלשהו יפיק מהן רווח, והצד שתמיד הפיק [מהן] רווח הוא יהודֵי העולם. הם מתחילים את המלחמות בתעמולה שהם מפנים ממדינה אחת נגד מדינה אחרת, לפני המלחמה הם סוחרים בנשק ובתחמושת ומתעשרים מכך ובמהלך המלחמה הם מתעשרים מההלוואות שהם נותנים לשני הצדדים הניצים ואחרי המלחמה הם שמים את ידם על כל מקורות העושר במדינה' [10]...

 

וליאם גאי קאר הקנדי, כתב בספרו 'כלים על לוח שחמט'[11]: 'המהפכה האנגלית הייתה מעשה ידיה של הציונות. אשר למלחמת העולם השנייה הרי שתכניתה הותוותה כך שהתוצאה שלו תבעיר את הסכסוך המתנהל בין הציונות הפוליטית לבין העולם האסלאמי וע"פ התכנית שהותוותה, אמורה מלחמה זו להוביל להרס המולדת הערבית ואח"כ [להרס] העולם האסלאמי' . וליאם [קאר] דן בספרו במי שמפיק תועלת משתי מלחמות [העולם] ואמר: 'לאחר מלחמת העולם השנייה הפך כדור הארץ למעין לוח שחמט, שפלח של  אנשים עליו ראו עצמם כמנהיגים ומצביאים של מעצמות. היד הנסתרת הייתה מסיתה את סטלין ואת צ'רצ'יל ואת רוזוולט עד שפרצה המלחמה והסתיימה בהריסת הנאציזם והצמיחה את ישראל ואז החל מרוץ [החימוש] הנורא. המלחמה לא שמה קץ למאבקים המתנהלים בעולם אלא היא פתחה תחומים אחרים למאבק שבסופם חבוי המהלך האחרון במשחק השחמט העולמי'.

 

ייתכן שאם הדברים שנאמרו לעיל היו יוצאים מפי ערבים, היו אנשים מתחרים ביניהם על האשמתם בשנאה ובאנטישמיות, כפי שמקובל בעולם, למרות שהבעיה הבסיסית בין העמים הערבים לבין היהודים היא בעיה של אדמה ערבית כבושה, של רצח חפים מפשע, של הרס בתים ואדמות, של גרוש עם ערבי ועקירת הפלסטינים מאדמתם ולא עניין של איבה, שנאה או רדיפה, הגם שהיהודים והמערב אוהבים לכנות זאת כך, עד כי המציאו את המונח אנטישמיות וחוקקו חוק מיוחד בעניינו."[12]  

 

בעוד היהודים שומרים על אחדות אומתם הם מובילים את כל העמים לכאוס    

"הפרוטוקולים של [זקני] ציון קבעו את העקרונות להשתלטות בלעדית של [היהודים] על העולם על פי תכנית סודית שחכמיהם מכניסים בה שינויים מעת לעת בהתאם להתפתחויות, למען שלמות המטרה. תכניות אלה באות לידי ביטוי באמצעות כמה מרכיבים, ובהם החתירה להרס הממשלות בכל הארצות ולהחליפן בממשל מלוכני יהודי עריץ. כל האמצעים כשרים לשם כך, לרבות הסתת המלכים והשליטים לדכא את עמיהם והסתת העמים למרוד בשליטים. לשם כך, נעזרים [היהודים] בהפצת עקרונות החופש, השוויון וכדומה תוך שהם נותנים להם פרשנות מיוחדת שפוגעת בשני הצדדים, בניסיון לשמר עויינות הדדית בין הממשלה לבין העם...

 

אחד העקרונות החשובים ביותר של השליטה, על פי הפרוטוקולים של [זקני] ציון [הוא] לפזר זרעים של מחלוקת וסכסוך בכל המדינות באמצעות איגודים סודיים - פוליטיים, דתיים, אומנותיים וספורטיביים - באמצעות חוגי הבונים החופשיים וכן מועדונים וארגונים שונים. [זאת כדי] להוביל את המדינות מסובלנות לקיצוניות דתית ופוליטית ולאחר מכן לסוציאליזם, למתירנות ולכאוס, דבר שהופך את יישום עקרונות השוויון לבלתי אפשרי. כל זה [קורה] תוך שמירה על האומה היהודית מאוחדת, ורחוקה מהשפעת נזקם של העקרונות [שהיא מפיצה] בעוד שאלו מזיקים לאחרים...

 

מתוך הפרוטוקולים של זקני ציון: 'הזהב, שיש לנו היהודים מונופול עליו, הוא הנשק החזק ביותר להשפיע על דעת הקהל, להשחית את הצעירים, לחסל את המצפון, את הדתות, את הלאומיות ואת מוסד המשפחה... יש לבסס את הכלכלה העולמית על הזהב שנמצא בשליטתם הבלעדית של היהודים ולא על כוח העבודה, הייצור והמשאבים האחרים. בנוסף לכך יש לחולל משברים כלכליים עולמיים ללא הרף כדי שהעולם  לא יירגע לעולם ויאלץ להיעזר ביהודים... ולקבל בהכנעה וברצון את השלטון היהודי העולמי...'

 

בפרוטוקולים של [זקני] ציון יש תכניות ומזימות רבות, הם תורגמו לכמה שפות, אך למרות זאת העולם לא ייחס להם חשיבות. אפילו כשעוררו את הנושא במצרים במהלך הצגת הסדרה 'פרש בלי סוס', ששודרה

ן ב-2002, איש לא שם לב אליו... [אדרבא] הסדרה גרמה בעיות רבות ועוררה את כעסם של ארגונים יהודיים שהאשימו אותה באנטישמיות."[13][1] אל-אהראם (מצרים), 19.5.2016

[2] אל-אהראם (מצרים), 5.5.2016

[3] אל-אהראם (מצרים), 12.5.2016

[4] ספרו של הסופר המצרי אנור אל-ג'נדי (2002-1917) פורסם בשנת 1977, וב-2015 הופיעה מהדורה מעודכנת שלו. הוא זמין לכל וניתן להורדה חינם באתרי האינטרנט. http://waqfeya.com/book.php?bid=10943

[6] הציטוטים מהפרוטוקולים של זקני ציון ומטקסטים אחרים שאינם ערבים במסמך זה הם של התרגום הערבי של הכותב – עלי גאד. השוואה עם הגרסה האנגלית של הטקסטים עולה כי מדובר בציטוטים חלקיים או לא מדויקים.      

[7] הכוונה לספר "Secret World Government or The Hidden Hand" העוסק בקונספירציה עולמית של 300 משפחות יהודיות פרי עטו של  Arthur Cherep-Spiridovich  (1926-1858) - רוזן רוסי שעבר לארה"ב בעקבות המהפכה הבולשביקית (1917)

[8] אל-אהראם (מצרים), 19.5.2016

[10] הכותב אינו מציין את מקור הציטוט.

[11] הכוונה לספר "Pawns in the Game" שפורסם ב- 1955, מאת ויליאם גאי קאר (1959-1895), כותב קנדי הידוע בתיאוריות הקונספירציה שלו נגד יהודים, אתיאיסטים, קומוניסטים, הבונים החופשיים ואחרים.

[12] אל-אהראם (מצרים), 26.5.2016

[13] אל-אהראם (מצרים), 2.6.2016