המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
חדש בממרי, מחקרי התקשורת הרוסית - עדכונים
17/5/2016
 מיזם חדש של מכון ממרי שעלה לאוויר בחודש ינואר ומציג (בתרגום לאנגלית) תרגומים ומחקרים של התקשורת הרוסית / פרסומים חדשים.


להלן דוח מסכם ינואר-אפריל 2016

https://www.hightail.com/download/cUJWckhTeFU5RmFFQk1UQw


להלן דוח מסכם 9-16.5.16

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/9194.htm#_edn7


לגלישה ולהצטרפות לרשימת התפוצה הקישו על הקישור

http://www.memri.org/russian-media-studies-project.html