המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור כוויתי: ישראל הביסה אותנו בכל התחומים, עלינו ללמוד ממנה
19/2/2016


בעל טור כוויתי: ישראל הביסה אותנו בכל התחומים, עלינו ללמוד ממנה

 

אחמד אל-צראף, בעל טור ביומון הכוויתי אל-קבס, פרסם מאמר בו מנה את יתרונותיה של ישראל על פני הערבים בשורה רבה של תחומים - בתחום הדמוקרטיה, בתחום הצבאי, בתחום המדעי והטכנולוגי, בתחום זכויות האדם וחופש הפולחן ובתחום הכלכלי –  וקרא להם לברר עם עצמם מהן הסיבות להצלחתה ועליונותה עליהם במקום לראות בה, אויב מדיני-דתי, מבלי לדעת עליה דבר.

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:[1]

 

אחמד אל-צראף[2] 

 

"תיאורטית, יש לערבים אויב אחד [בלבד] באזור, אלא שלאחרונה יצרנו [לעצמנו] אויבים נוספים דוגמת איראן. היו מי שהגדילו לעשות והגבירו את שנאתם לאיראן ומנגד קיבלו את ישראל הרבה יותר [מבעבר], עד כי הפכה עבורם לידיד יותר מאשר אויב...

 

על פי רוב, מקורו של כל סכסוך הוא בבורות של כל אחד מן הצדדים ביחס למצבו ולאופיו של הצד האחר, אם כי אני נוטה להאמין שאיראן יודעת אודות 22 מדינות ערב הרבה יותר ממה שיודעות כל המדינות הללו אודותיה. למדתי בבתי הספר של כווית, ובתקופתי היו תכניות הלימוד מפותחות יותר ופתוחות יותר כלפי האחר [מאשר היום]. למרות זאת, איני זוכר שקראתי ולו שורה אחת שקרובה להיות חיובית על  איראן, לא בנושא הגיאוגרפיה או האקלים [שלה] ולא בנושאי הכוח, החולשה או ההיסטוריה [שלה]. לפיכך, היה זה אך טבעי שנתייחס אליה באופן שלילי, ללא סיבה [קונקרטית] ידועה.

 

אשר לישראל, רבים [מאתנו] רואים בה אויב מדיני-דתי ולא סכנה תרבותית וזוהי טעות חמורה. למרות שהסכסוך עמה מעולם לא נפסק, נותרנו בבורותנו ביחס לכל מה שהיא מייצגת, ובמשך שבעים שנה לא ידענו, ועדיין איננו יודעים, דבר אודותיה ולא למדנו ממנה דבר.  

 

ישראל הביסה אותנו בכל התחומים, הצבאי, המדעי והתרבותי, ולמרות זאת סירבנו להתחקות אחר הסיבה לעליונותה הברורה עלינו, ולעולם לא הפסקנו לכנותה 'הישות המפלצתית'...    

 

ישראל התחייבה מאז הקמתה לדמוקרטיה ואילו אנחנו עדיין מסרבים אפילו לדבר על דמוקרטיה, ועל אחת כמה וכמה לאמץ אותה....

 

ישראל העניקה למיעוטים שבקרבה זכויות שרוב האזרחים ברוב מדינות ערב אפילו לא חולמים עליהן. כמו כן חופש הפולחן בה עולה על זה הקיים בכל מדינה ערבית או אסלאמית אחרת.

 

ישראל הקדישה תשומת לב למדעים והוציאה כספים רבים על מחקרים ואילו אנו עדיין טרודים בשאלה אם שתיית שתן של גמל או שימוש בו כתרופה אכן מועילים.

 

ישראל הצליחה לאחד אנשים שהיגרו אליה מ-50 מדינות וליצור מהם עם אחד ואילו אנו לא הצלחנו ליצור [אפילו] צבא מהעם [הערבי] ששורשיו נעוצים עמוק בהיסטוריה.

 

ישראל יודעת מיומה הראשון מהם חוק וסדר ואילו אנו עדיין מנסים להבין את משמעות שתי המילים הללו.

שניים ממנהיגיה [של ישראל] נאסרו באשמת שחיתות ואילו אנו עדיין דנים כיצד להרשיע את גדולי הגנבים שבקרבנו.

ישראל פיתחה את הטכנולוגיות שלה ונכנסה לתחומי הפיתוח החקלאי, התעשייתי והצבאי והפכה להיות מדינה מתקדמת ומוערכת ואילו אנו נמצאים כעת בתחתית הסולם בכל תחום.

 

ישראל הצליחה להכניס את החברות שלה לבורסה העולמית ואילו אנחנו שוקלים למכור את נכסינו לאחר שהיינו קרובים לפשיטת רגל. הרשימה עוד ארוכה וגם הצער הנלווה אליה נמשך ונמשך."

 

 [1] אל-קבס (כווית), 1.2.2016