המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
פתוא של מועצת חכמי הדת העליונה במרוקו: הטרור אסור באסלאם
22/11/2015

פתוא של מועצת חכמי הדת העליונה במרוקו בעקבות הטרור בפריז:

הטרור אסור באסלאם; רק השליט יכול להכריז על ג'יהאד

 

ב-14.11.2015, למחרת פיגועי הטרור שביצע דאעש בפריז, פרסמה מועצת חכמי הדת העליונה במרוקו, שבראשה עומד המלך מוחמד השישי, פתוא המדגישה כי יש להבחין בין "טרור" שהוא אסור בתכלית באסלאם, לבין ג'יהאד למען אללה. בפתוא נאמר כי ישנן דרכים רבות לבצע ג'יהאד, בהן ג'יהאד המחשבה וג'יהאד העט, וכי הג'יהאד בנשק הוא המוצא האחרון שיש להשתמש בו, כאשר המוסלמים מותקפים על ידי אויביהם וכאשר כל האמצעים בדרכי שלום נכשלו וגם אז הסמכות להכריז על ג'יהאד בנשק היא רק בידי השליט, ואיש אינו יכול לקחת לעצמו סמכות זו.

 

יצוין כי במועצה העליונה של חכמי הדת  במרוקו חברים 47 חכמי דת בכירים, ובראשה עומד המלך אשר על פי החוקה המרוקאית הוא "אמיר אל-מואמינין" (מנהיג המאמינים, תואר שמוענק בדרך כלל לח'ליף). עוד קובעת החוקה המרוקאית כי המועצה העליונה של חכמי הדת בראשות המלך היא הגורם היחיד שרשאי לפרסם פסקי הלכה רשמיים.

 

כמו כן, באותו היום ובהוראת מלך מרוקו, מוחמד השישי, פרסם משרד ההקדשים מסמך הנחיות לדרשנים ולאימאמים כיצד להדריך את האנשים לדרך הישר של האסלאם, ולהבנת המשמעות הנכונה של הג'יהאד.

 

להלן תרגום נוסח הפתוא:

 

"בשם אללה הרחמן הרחום

 

בעקבות האירועים שהיו בצרפת, אשר גרמו להריגתם של אנשים חפים מפשע באמתלה של ג'יהאד למען אללה, וכדי להסיר כל ספק בנושא מהו ג'יהאד ומה איננו ג'יהאד, מועצת חכמי הדת העליונה שמחה להבהיר את האמת בנושא זה: מה באמת [הוא] בגדר ג'יהאד באסלאם ומה אינו כזה אלא טרור, תוקפנות והטלת אימה על אנשים שלווים ורצח חפים מפשע, וזה דבר אסור תכלית האיסור באסלאם, כפי שאמר אללה: 'אל תתקפו כי אללה אינו אוהב את התוקפנים'[1], וכן אמר: "כל ההורג נפש של אדם שלא הרג נפש ולא הפיץ שחיתות בארץ, כאילו הרג עולם מלא'[2].

 

אשר לג'יהאד הלגיטימי, הרי שיש לו כמה סוגים, שהחשוב שבהם הוא ג'יהאד הנפש, באמצעות עיצובה, אילופה טיפוחה והכשרתה לשאת באחריות. אחריו באים ג'יהאד המחשבה - שנעשה באמצעות אימון השכל וליטושו ושימוש בו באופן המועיל לאנושות; ג'יהאד העט – שנעשה באמצעות חיבור ספרים וכתיבת מאמרים המאירים את המחשבה ונותנים מענה לספקות ולהאשמות השווא המיוחסות לאסלאם ולמוסלמים; ג'יהאד בכסף [המבוצע] על ידי תרומת כסף בנדיבות שהיא אחת מדרכי עשיית הטוב [וההגעה לגן העדן], וכן על ידי נטילת חלק בפיתוח החברתי והכלכלי.

 

אשר לג'יהאד בנשק, הרי שהמוסלמים אינם פונים אליו אלא במצב של כורח קיצוני, כאשר אויביהם תוקפים אותם [תחילה] וכל האמצעים בדרכי שלום נכשלו. הג'יהאד במקרה כזה הוא המוצא האחרון. ולמרות זאת, הכרזה על ג'יהאד במקרה כזה תיעשה אך ורק בהוראת האימאם העליון [קרי השליט], שכן הדבר נמצא בסמכותו בלבד, משום שהאסלאם העניק רק לו את הזכות להכריז עליו, לקרוא [למוסלמים להצטרף] אליו ולארגן אותו, ושום אדם או ארגון אינם רשאים לפתוח בו על דעת עצמו.

 

חכמי הדת של האסלאם, בעבר ובהווה, הקפידו להבליט את הסמכות [הבלעדית] הזו [של האימאם העליון] למען אחדות האומה [האסלאמית] וכדי להגן עליה מפני התפרקות, ומפני מאבקים פנימיים וכישלון אשר יבאישו את ריחה.

 

מוחמד יסף

מזכ"ל מועצת חכמי הדת העליונה.[3]

 

משרד ההקדשים המרוקאי לדרשנים ולאימאמים: יש להנחות את האנשים בדרך הישר

במקביל, הורה מלך מרוקו לדרשנים ולאימאמים המרוקאים להנחות את האנשים לגבי המשמעות הנכונה של ג'יהאד ומשרד ההקדשים פרסם הנחיות לאימאמים ולדרשנים ברוח זאת. להלן תרגום ההנחיות:

 

"בעקבות המעשים הנפשעים שביצעו ידיים פושעות בפריז ואשר גרמו להרוגים ופצועים, והיות ומבצעי ההתקפות הנתעבות הללו מתיימרים להשתייך לדת האסלאם, ואף... מצדיקים את פשעיהם תוך שהם מסתמכים עליה, ויתרה מכך הם מרחיקים לכת בשקריהם עד כדי טענה שהם ביצעו את [הפיגועים] כדי להגן על הדת... המשרד להקדשים ולעניינים אסלאמיים, בהנחיית אמיר אל-מואמינין [המלך], אללה ישמור אותו, קורא לממונים הדתיים ובכללם דרשנים, מטיפים ואימאמים להמשיך בפעילות האינדוקטרינציה ובהנחיית האנשים בדרך הישר תוך שימוש בנימוקים הלכתיים ורציונליים כדי להזכיר להם ולהאיר את עיניהם לגבי הדברים כדלהלן:

 

1.      כדי להבין את ההגדרה של הג'יהאד האמיתי יש לפנות לדבריהם של חכמי הדת של האומה [האסלאמית].

2.      כל סוגי האלימות והכפייה אינם חלק מדרכן של הדת והדעווה.

3.      אסור  להתיר לאלה הפוגעים בתדמית האסלאם לעשות זאת, שכן תדמית זו נוגעת ל[תדמית] של כל המוסלמים בעיני אללה ובעיני האומות האחרות.

4.      חובה על האנשים ועל הקבוצות למנוע מכנופיה של תועים ומתעים להשליט הבנה מוטעית של הדת

5.      כאשר בוחנים את האירועים המתרחשים כיום ברור לכולם כי לא האסלאם ולא המוסלמים מפיקים תועלת מכך, וגם לא האנושות [כולה] שטובתה תלויה בשלום, בהידברות ובחמלה.

6.      המסר של האסלאם כולל ערכים של טוב ואהבה, ואילו הפשעים של הקיצונים פוגעים בהעברת המסר הזה לעולם.

7.      המודל הדתי הקיים בממלכה המרוקאית, הן מבחינה רעיונית והן מבחינת יישומו בפועל,  במקביל לפעילות למען תחייה כוללת, הוא המודל שיכול לתקן את תדמית הדת ולשכנע את האחרים. דבר זה מחייב לשמור על המודל הזה מכל פגם.

8.      בנוסף להכוונה לדת הנכונה אין מנוס שתהיה מודעות לכך שתכנית הטרור מבוססת על הפחדה והטלת ספקות, וכי הכשלתה תושג בבוא בימים בזכות דבקותה של האומה [האסלאמית], האמונה של המאמינים והנחיית חכמי הדת המהימנים."[4][1]  קוראן 2:190

[2]  קוראן 5:32

[3] ו http://www.habous.gov.ma/ , 14.11.2015

[4] ו http://www.habous.gov.ma/ , 14.11.2015