המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
יו"ר אגודת הסופרים בירדן: מקור שיטות ארגוני הג'יהאד הסלפי בתלמוד
2/6/2015


יו"ר אגודת הסופרים הירדנים: שיטות הפעולה של ארגוני הג'יהאד הסלפי מקורן בתלמוד היהודי

 

יו"ר אגודת הסופרים הירדנים, ד"ר מופק מחאדין, טען בטורו ביומון הירדני "אל-ערב אל-יום" ב-24.12.14 כי ישנם קשרים בין ארגוני הג'יהאד הסלפי לבין הציונות והיהדות העולמית, וכי ארגוני הג'יהאד אף שאבו מהציונות ומהתלמוד את דפוסי הפעולה שלהם  הכוללים רצח המוני, חטיפות והתרת כבודם של בני האדם. לדבריו, שיטות פעולה אלה מבוססות על "שיטות תלמודיות ברורות ומוצהרות ונטולות כל קשר למורשת האסלאמית".

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר[1]:

 

ד"ר מופק מחאדין

 


"העובדות והנתונים בשטח מצביעים על קשר בין ארגוני [הג'יהאד] התכפירי [המאשים אחרים בכפירה] לבין חוגי הציונים, אך מה שחשוב יותר הוא המימד האידיאולוגי או הרעיוני המשותף לארגונים הללו וליהדות העולמית וחוגיה הסודיים.

 

כאשר ארגוני [הג'יהאד] הללו מבצעים רצח המוני באמצעות פעולות התאבדות ומטעני תופת שונים, או באמצעות פעולות ברבריות קולקטיביות אחרות, כמו למשל לדרוש מאספסוף עדתי לדרוס או לבעוט במי שעצור אצלם וכיו"ב, הרי אלה שיטות תלמודיות ברורות ומוצהרות, נטולות כל קשר למורשת האסלאמית, לאורחותיה ולמסורותיה הנשגבים. [והראיות לכך הן כדלהלן]:

       1.   במסורת התלמודית הברברית הנפשעת משתמשים לרוב בצורת הרבים, כמו למשל "ויעל העם" "וילך העם" בדומה ל[כינוי] הגזעני "העם הנבחר של האל", שמותר לו [לעשות] מה שאסור לזולתו מקרב הזרים, 'הגויים', המשולים לחיות שמותר להורגם, לבזוז את רכושם ולקחת את  נשותיהם בשבי. עשרת הדיברות [ובהם:] "לא תרצח" "לא תגנוב" "לא תנאף" אינם חלים על הגויים, דבר שמזכיר גם את תפיסת האזרחות ביוון הקדומה, שם הנשים, הזרים, פועלי המחצבות והאסירים אינם אזרחים ואין הם נהנים מהשוויון שיש לאחרים, קרי 'בני החורין'.

2. לעומת זאת, האסלאם כשם שהוא מדגיש את המרקם של האומה ואחדותה כך הוא מדגיש את השכר והעונש ואת הזכויות של האדם כפרט:
* 
כל אדם אחראי למעשיו
*  איש בעוונו יישא.

 

מכאן שרצח  ועונש קולקטיבי, לרבות פעולות התאבדות בקרב ריכוזי אזרחים כלשהם, אסורים באופן מוחלט [באסלאם]. בדומה לכך, [ע"פ האסלאם,] אסור גם לחטוף אדם כלשהו כדי להחליפו באדם אחר, שאין לו כל קשר לחטוף.

לסיכום, כל הרצח ההמוני, החטיפות והתרת כבודם של העצור או החטוף, שמבצעים ארגוני [הג'יהאד] התכפירי, הם יוצאי חלציה של התרבות התלמודית, אשר עומדת בסתירה לכל מורשת האסלאם [ונוגדת] את הטקסט האסלאמי המפורש שאוסר הריגת אדם שלא ע"פ דין."   [1] אל-ערב אל-יום (ירדן), 24.12.2014