המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שנה טובה ומבורכת מצוות מכון ממרי
23/9/2014


לכל נמענינו ולכל בית ישראל שלוחה מצוות מכון ממרי ברכת שנה טובה, מאושרת ושלווה