המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
קריאה לפיגועי התאבדות בדרשה' בטלוויזית הרש"פ
12/6/2001


                    דרשת יום שישי בטלוויזית הרש"פ: קריאה לפיגועי התאבדות

 

מדי יום שישי, משדר ערוץ הטלוויזיה של הרש"פ את דרשת יום השישי מאחד המסגדים בעזה. ביום שישי השמונה ביוני, 2001, שבוע לאחר פיגוע ההתאבדות בתל אביב, וכמה ימים לאחר הצהרתו של ערפאת בנושא הפסקת האש, שודרה דרשתו של שיח' אבראהים מאצ'י, ממסגד שיח' עג'לין בעזה, שקרא לפיגועי התאבדות נוספים. להלן קטעים מן הדרשה:

 

"... אני אומר לכם, הו אהובים, מאז שכמאל אתאתורכ, אותו יהודי המסתתר מאחורי כסות האסלאם - ויתכן שאני יכול לומר שעדיין יש באומה הערבית יהודים המסתתרים מאחורי כסות האסלאם וההוכחות לכך רבות - מאז הוא הודיע על סופה של הח'ליפות האסלאמית באיסטנבול החל - כפי שטוענים כמה מחכמי הדת המודרניים - העידן המקדים את הסוף, העידן של שלטון הצבא, שלטון ה"עסכר", השלטון המהפכני. אם ירצה אללה, אנו נמצאים לקראת סופה של תקופה זו ואם ירצה אללה, תגיע הח'ליפות בהתאם לנבואה ואני מתפלל אללה שאנו נהיה מחייליה...

 

אין דבר הנבצר מאללה. אילו אללה היה רוצה, הוא היה מנצח אותם, אבל הוא מעמיד אתכם במבחן היסורים. עלינו להכשיר את הקרקע לצבא אללה אשר בוא יבוא, על פי גזרת אללה, עלינו להכשיר עבורם דריסת רגל. אם ירצה אללה, תימחק המדינה העושקת הזו - תימחק ישראל - תימחק המדינה העושקת הזו ארה"ב, תימחק המדינה העושקת הזו בריטניה - אלה אשר גרמו את ה'נכבה' של העם הזה...

 

הו האהובים, עלינו לבטוח בבואו של הניצחון. בושה וחרטה על [ראשו] של מי שלא יצא ל"פשיטה" [נגד האויב] או שלא שכנע את עצמו בכך. בושה וחרטה למי שלא חינך את בניו חינוך של ג'יהאד; בושה וחרטה למי ששנא את אחיו המוסלמים ואהב כופר מבין הכופרים; בושה וחרטה למי שהסתתר מאחורי תירוצים אשר אין להם שום אחיזה אצל אללה, וברכות למי שנלחם את מלחמת הג'יהאד למען אללה, ברכות למי שביצע פשיטות למען אללה. ברכות למי שהניח חגורת נפץ על גופו, או על בניו, ונכנס לתוככי היהודים, תוך שהוא קורא "אללה אכבר, השבח לאללה, אין אל מלבד אללה ומחמד הוא שליחו של אללה".

 

כפי שהתמוטט הבניין על ראשי היהודים ברחבת הריקודים החוטאת שלהם, אני מתפלל לאללה שנראה את הכנסת העושקת הזו מתמוטטת על ראשי היהודים.

 

אללה, מחל לנו על חטאינו,

אללה, הראה לנו יום שחור ליהודים, כמו אותו יום של עאד ות'מוד [שני שבטים ערביים שסירבו להתאסלם, ונענשו בכלייה]

אללה, הפוך אותם לשלל לנו,

אללה, הפוך אותם לשלל לנו,

אללה, הפוך אותם לשלל לנו,

אללה, אנו מבקשים ממך מות קדושים למענך...

אללה, אנו מבקשים את חסדך ואת גן העדן שלך..."[1]

 


 


[1] 'טלוויזית פלסטין' (רש"פ), 8.6.2001