המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור תימני: די לכנות את היהודים צאצאי הקופים והחזירים
31/12/2013

 

בעל טור תימני: די לכנות את היהודים צאצאי הקופים והחזירים

 

ד"ר יוסף אל-חאדרי, בעל טור בעיתון התימני עדן אל-ר'ד, יצא נגד מנהגם של אנשי דת ודרשנים מוסלמים, לכנות את היהודים "צאצאי הקופים והחזירים" ולהטמיע ביטוי זה בשיח הציבורי המוסלמי.[1]  במאמרו, הוא מפרש את פסוקי הקוראן שהם המקור לביטוי זה, על מנת להוכיח כי מדובר בכזב. לדבריו, השימוש בביטוי זה רק מזיק לאסלאם.

 

להלן תרגום קטעים מהמאמר:[2]

 

"משחר ימינו גדלנו על מספר מונחים [שספגנו] במהלך לימודינו, ממורינו, מחלק מאמצעי התקשורת וממסרים הנפוצים בחברה, עד אשר [הם הפכו] לתרבות אסלאמית שאנו... נשענים עליה ביחסנו לבני הדתות האחרות, במיוחד היהדות והנצרות. ואולי המונח החשוב ביותר שחיינו אותו ואנחנו חיים אותו הוא [זה שבאמצעותו] אנו מתארים את בני שתי הדתות [הללו]  – 'צאצאי הקופים והחזירים' , שאף הפך להיות מושג שהתקבע במוחנו, בסברנו שהוא ירד מאת ריבון העולמים אל נביאנו המכובד, 'מוחמד הנאמן'...

 

ואולם, פעם, בעודי עוקב אחר פסוקי הקוראן המתארים את המקרה ואיך נוצר הרעיון של הקופים והקשר שלהם ליהדות וליהודים, מצאתי את עצמי מוקף בשאלות שעלו מתוכי וגרמו לי לחוש מבוכה בין הרציונאליות שלי ודרך הסקתי את המסקנות לבין חכמי דת מוסלמים, אנשי הלכה ודרשנים, שבמשך זמן רב [החדירו] את התפישה הזאת והמונח הזה לחברה המוסלמית..

 

נחזור להתחלה, אל אבותיהם של הצאצאים, אשר זמן רב אנו מתארים אותם כקופים. אם נהיה הגיוניים וכנים עם עצמנו ועם זולתנו, ללא קשר לעוינות ולסכסוך שיש לנו עימם לאורך ההיסטוריה, נגיע לסיפור אודות מחללי השבת, אשר אללה דיבר בהם ובסיפורם לאמור: 'שאל אותם על אודות העיר אשר שכנה אל מול הים. הם חיללו את השבת, כי דגי הים עלו על פני הים ביום השבת, ואילו בימים אשר לא שבתו ממלאכה,לא עלו. כך [אללה ניסה] אותם, כי היו מופקרים. אמרה קבוצה בקרבם, מה לכם כי תטיפו מוסר לאנשים אשר אללה עומד להכחידם, או להענישם בעונש גדול? [האם] רק למען נצא נקיים מלפני ריבונכם, ולמען תהיה בכם יראה?. כאשר שכחו את אשר הזכירו להם, מילטנו את האנשים שאסרו את הרעה והכנו את בני העוולה בעונש איום, כי היו מופקרים. כשהפרו ביוהרה את האיסור שהוטל עליהם, אמרנו להם, היו קופים מאוסים.' (סורה 7 פסוקים 167-163)[3].  

 

מי שמעיין בהגיון, במחשבה צלולה וביושרה בפסוקים אלה, ימצא שהאנשים המתוארים בהם נחלקו לשלוש קבוצות: קבוצה שאללה הפך את חבריה לקופים אחרי שהמרו את פיו, יצאו נגד ציוויו ודגו ביום שבת; ושתי קבוצות שלא דגו ומילאו אחר ציווי האל ואחר האיסור לדוג שהוא הטיל עליהן. יתרה מכך, קבוצה אחת מבין השתיים אף קיימה [את הציווי] לאסור את הרע ויעצה לקבוצה הראשונה המורדת לציית לאללה ולהיות יראה מפניו. מכאן, שרק חברי הקבוצה המורדת שינו צורתם והפכו לחיות, ואילו חברי הקבוצה הצייתנית שמרו על אנושיותם...

 

מכיוון שכולנו יודעים שהחיות מולידות חיות, משמעות הדבר שבני האנוש היהודים שאללה שינה צורתם והפך אותם לקופים, אם הייתה להם יכולת להתרבות באותה תקופה, הרי הם הולידו קופים שהולידו [גם הם] קופים עד הגיענו הלום והצאצאים שלהם הם קופים ולא בני אנוש, כפי שלמרבה הצער אנו שומעים כיום מחלק מחכמי הדת, מאנשי ההלכה ומהדרשנים המוסלמים, [שמדברים עליהם] כשהם גוערים בהם ומקללים אותם.

 

ואילו בני האדם שאללה לא שינה את צורתם וצייתו לציוויו באותה התקופה, בדרך הטבע וההיגיון, העמידו צאצאים שהם בני אדם עד הגיענו ליום הזה. לכן, היהודים האלה שחיים בימינו אנו, הם צאצאי היהודים שצייתו לאללה באותה תקופה. כלומר, הם צאצאים של בני אדם שהיו מאמינים, בלי קשר למצבם היום [כלומר אם הם מאמינים היום או לא], והם לא צאצאים של קופים וחזירים כפי שמפיצים זאת חלק מהמוחות אשר מזיקים לדת האסלאם ולנביאו הנאמן.          

 

מי שיתחקה אחר קורות ימיו של הנביא ואחר המסורות מפיו, לא ימצא אזכור אחד שבו הוא אומר ש[היהודים] הם צאצאי הקופים והחזירים. אנו לא שמענו את האמירות האלה [עד אשר] הדת התערבבה בפוליטיקה ואיש הדת הפך שקוע בפוליטיקה מכף רגל ועד ראש. היהדות והנצרות הן שתי דתות שחובה עלינו, המוסלמים, להאמין בהן, אחרת תהא אמונתנו חסרה או בלתי מקובלת אצל אללה.... השימוש בביטויים כאלה משפיעים לרעה רק על דתנו האסלאם, על אף חפותה מביטויים אלה ומהאנשים המשתמשים בהם, שמעידים על עצמם בלבד ולא על האסלאם...".  

 [1] ראו דו"ח ממרי בנושא השימוש שעושים אנשי דת מוסלמים בכינוי "קופים וחזירים"

[2] עדן אל-ר'ד (תימן), 27.5.2013.

[3] תרגום הפסוקים מתוך אורי רובין, הקוראן, תל אביב: אוניברסיטטת תל אביב, 2005.