המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מאמר במצרים: אירועי העולם הערבי – עפ"י הפרוטוקולים של זקני ציון
7/11/2013

 

מאמר במצרים: האירועים בעולם הערבי – מימוש הכתוב בפרוטוקולים של זקני ציון

 

גמאל סאלם, בעל טור בשבועון האסלאמי המצרי "עקידתי", טען במאמר שפרסם כי היהודים מיישמים כיום את מה שנכתב בפרוטוקולים של זקני ציון, כאשר הם מציתים מלחמות אחים ועדות במדינות העולם הערבי, כולל במצרים. לדבריו, ישנו קשר בין מדיניות "ההרס היוצר" של ארה"ב בעולם הערבי לבין הפרוטוקולים של זקני ציון.

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:[1]

 

"לא רבים מאיתנו עמדו מלכת כאשר הכריזה שרת החוץ האמריקאית קונדוליסה רייס בשנת 2005 על כוונת הממשל האמריקאי להפיץ את הדמוקרטיה בעולם הערבי, לחולל את 'ההרס היוצר' [creative chaos] ולהקים את מה שידוע כמזה"ת החדש, תוך שהיא משתמשת בטקסטים של הבונים החופשים. קודם לכן, בשנת 1983, הקונגרס האמריקאי אישר פה אחד תכנית שניסח המזרחן ממוצא בריטי ברנרד לואיס - בן הדת היהודית, בעל אזרחות אמריקאית וזיקה לציונות, אשר כונתה [תכנית] 'גבולות הדם', ונועדה לחלק ולפרק את המדינות הערביות והאסלאמיות למדינות זעירות על בסיס דתי, כיתתי ועדתי.

 

כאשר קושרים את שני הדברים, מבינים שרייס השלימה את מה שהתחיל לואיס, ועדות לכך היא השימוש שהיא עשתה באחד מהטקסטים של הפרוטוקולים של זקני ציון... על מנת להסביר לעולם כיצד יעברו המדינות הערביות והאסלאמיות מהעידן הדיקטטורי לעידן הדמוקרטי באמצעות 'הרס יוצר' -  מונח הלקוח מהבונים החופשיים והאמונות הכופרות.

 

כאשר מקשרים זאת עם מה שנקרא 'מהפכות האביב הערבי' ועם הנוסח שכתב אוסקר לוי בהקדמה לספרו 'הפרוטוקולים של ציון' - 'אנו היהודים אדוני העולם ומשחיתיו, אנו מניעים את מלחמות האחים בו ואנו תלייניו'[2] - ... מוצאים [שהפרוטוקולים] מיושמים במלוא המרץ בעולמנו הערבי והאסלאמי. שהרי אי אפשר למצוא אזורים בוערים [מבלי] שיש בהם מוסלמים שנשחטים, מדוכאים ומגורשים מאדמותיהם וזאת לעיני העולם אשר לא מסתפק בשתיקה, אלא אף תומך בפעולות הגזעניות האלה נגד המוסלמים.

 

העניין אינו נגמר בכך, הוא נמשך בהצתת פתנות [מלחמות אחים] ומלחמות בין המוסלמים לבין עצמם בין אם על ידי יצירת מחלוקות עדתיות [בין סונים לשיעים] עד הפיכתן ללחימה עדתית, או בחתירה להצתת מלחמות עדתיות בין המוסלמים לבני הדתות האחרות.

 

הו אנשים, המזימה נמשכת ויוצאת לפועל בעודנו מחוסרי הכרה ולא יודעים מה טוב לנו...

[אללה] יתעלה אמר: 'לפיכך כתבנו בספר לבני ישראל, כי כל המאבד נפש אחת – בלא שאיבדה נפש או ביקשה למלא את הארץ חמס – כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיימה כאילו קיים עולם מלא' [סורה 5, פסוק 32]."

 

 [1] עקידתי (מצרים), 18.6.2013

[2] למעשה, משפט דומה לזה מופיע בהקדמה לאחת המהדורות של "הפרוטוקולים של זקני ציון" בשפה האנגלית. ההקדמה מביאה את המשפט הבא, המצוטט לכאורה מתוך מכתב שכתב הסופר היהודי-גרמני אוסקר לוי לאנתרופולוג הבריטי ג'ורג' פיט-ריברס בשנת 1920: "כיום איננו אלא המפתים, המהרסים, המסיתים והתליינים של העולם." ("הפרוטוקולים של זקני ציון", תרגם לאנגלית ויקטור מרסדן, הוצאת אסקונדידו, 1999, ע' 58).