המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אחיו של מלך סעודיה: האסלאם של האחים המוסלמים - שקרי
1/9/2013

 

אחיו של מלך סעודיה: האסלאם של האחים המוסלמים - שקרי

 

האמיר ממדוח בן עבד אל-עזיז אאל סעוד, אחיו למחצה של מלך סעודיה, פרסם ביומון הסעודי "אל-חיאת" היוצא לאור בלונדון, ב- 30 ביוני 2013, מאמר שבו תקף את האחים המוסלמים (להלן, האח"ס) בכלל ובסעודיה בפרט, ובראשם השיח'ים הסעודים המזוהים עם האסלאם הפוליטי: סלמאן אל-עודה, מוחמד אל-עריפי, נאצר אל-עומר ועאיד אל-קרני, וכינה אותם בשם הגנאי "ח'וארג'"[1]. לדבריו, אישים אלה מתיימרים לדבר בשם האסלאם בשעה שהם אינם בקיאים בו, ומטעים את העם הסעודי לחשוב כי הם אנשים ישרים ורפורמטורים בשעה שכל מטרתם היא לתפוס את השלטון. אאל סעוד הזמינם לעמת את האידיאולוגיה שלהם מול זו של המשטר, בחיפוש אחר האמת, ומי שיפסיד בעימות יאמץ את האידיאולוגיה של מתחרהו.  

 

האמיר ממדוח בן עבד אל-עזיז אאל סעוד

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר: [2]:

 

האח"ס מתנגדים לדברי האמת של אללה ושליחו

"מאז שהתוודעתי למה שנאמר בקוראן ובסונה ועד היום, לא נתקלתי ברמאות והולכת שולל גדולה יותר - לא רק של השכבה העממית אלא גם של האליטה – מאשר שימת המסך על עיני רוב האנשים הגורמת להם לראות את האח"ס כרפורמטורים וכאנשים הגונים. חלילה לי מלהציב עצמי כשופט או כתיאורטיקן... אך חייתי מספיק שנות חיים כדי להבין ולנסות להועיל...

 

אני משוכנע שרבים מאנשי קבוצה זו [האח"ס], המתנגדים מראש לדברי האמת שנאמרו מפי אללה ושליחו, אינם מעוניינים באמת אלא במה שתואם את משוגותיהם... שנאמר בקוראן [23:71]: 'אילו תאמה האמת את משוגותיהם, היו השמיים והארץ וכל שוכניהם נשחתים. הן נתנּו להם דבר תוכחה, אך הם מפנים עורף לדבר התוכחה אשר קיבלו'...

 

לפני למעלה מ-20 שנה לכד השטן ברשתו את ליבותיהם, מוחותיהם ולשונותיהם של [אנשי] קבוצה [זו] שהופיעה אצלנו והתבססה בין השנים 1415-1405 [1994-1984]. [קבוצה זו] ניסתה להפוך כל מה שהעניק אללה לארצנו ולתושביה, שחיו בה באחדות נעימה, בהרמוניה, בתמימות דעים ובנאמנות מוחלטת לאללה ולשליחו, וזאת אך ורק כדי לתכנן את שלטונם של הקוטביין[3] והסורוריין[4] והאח"ס על [סעודיה] ועל האנשים. העניין התברר בעליל בשנים האחרונות כאשר הופיעה אצלנו הקבוצה שהשטן ועוזריו העניקו לה את השם "אל-צחוה" ["ההתעוררות", או בשמה המלא "אל-צחוה אל-אסלאמיה" ההתעוררות האסלאמית [5]] כאילו שאנחנו וארצנו היינו רדומים [והתעלמנו] ממה שאמרו אללה ושליחו, בעוד שאין הם אלא הח'וארג'.

 

הם הונו בכך את העם - שהרי אבי ואביך, סבי וסבך, אימי ואימך הלכו רובם בדרך הישר - אך למרבה הצער הם משכו אליהם אנשים רבים, משתי סיבות עיקריות: האחת היא, שהאנשים [המוסלמים] נוהים באופן טבעי אחרי כל מי ש[מדבר] כביכול בשם הדת; והשניה היא, שהמדינה ואנשי הדת שלה אפשרו להם [לעשות זאת] בחושבם עליהם טובות כפי [שמספר החדית'] שהח'ליף [השני] עמר [בן אל-ח'טאב] ... חשב [טובות] על [מאלכ] אל-אַשְתר וקרבו אליו ומינה אותו לאחראי על חינוך הדור ו[לאחר מותו] החל אל-אשתר הזה בפתנה נגד [הח'ליף הרביעי] עלי בן אבו טאלב וזה הרגו.

 

האח"ס ממוססים ומאבדים את הדת והעולם

בכל הכּנות, העמידו במבחן הפסוקים של אללה והסונה של שליחו את כל הדברים שאמרה ועשתה מה שמכונה [תנועת] "אל-צחוה" מאז [הקמתה] לפני יותר מ- 30 שנה ועד היום – חי אללה, אדם ישר ובעל ידע לא יפסוק [לגביהם] דבר זולת [היותם] ח'וארג'!... הביאו לי מקרה אחד של יציאה נגד שליט במהלך  ההיסטוריה שהניבה משהו טוב או ששמה קץ למשהו רע, חי אללה [זה קרה] במקרים מועטים ביותר... שהתפרשו כלפי חוץ כיציאה [נגד השליט] אך לא היו כאלה [בעצם].

 

אין ספק שהשטן יגרום לכמה מנאמניו בקרב בני האדם... לייחס את דבריי אלה [לרצוני] להגן על משפחתי. שיהיה! אבל האם זה לגיטימי או לא? זהו הקריטריון החשוב. כיצד עליי להבין את דברי הנביא לפיהם הח'וארג' הם דתיים אדוקים ועם זאת הם הרשעים בבני האדם... האימאם אחמד כתב בקובץ החדית'ים שלו: 'כאשר הובאו ראשיהם של אל-אזאריקה [הח'וארג'][6] והוצבו על דרך דמשק, הגיע אבו אמאמה וכאשר ראה אותם דמעו עיניו והוא אמר: הללו הם כלבי הגיהינום, הם האנשים הרשעים ביותר שנהרגו תחת כיפת השמיים ומי שנהרגו בידיהם הם האנשים הטובים ביותר שנהרגו תחת כיפת השמיים, וכששאלתי אותו מדוע דמעו עיניו, השיב: מתוך רחמים עליהם, משום שהם היו מאנשי האסלאם. שאלנו אותו: האם אמרת שהם כלבי הגיהינום על דעתך או שמא שמעת זאת מהנביא? הוא השיב: אני אמנם בוטה, אבל שמעתי את זה מהנביא לא פעם לא פעמיים ולא שלוש...'

 

מי שרוצה מוזמן לחפש ב[קבצי החדית'ים של] אל-בוח'ארי ומוסלם ובכל החדית'ים הנכונים אודות הדרך שלהם ואודות תכונותיהם;  ושיביא לאחר מכן מילה אחת שאינה חלה על הח'וארג' של העידן הזה [האח"ס וכל זרמי האסלאם הפוליטי]. אדרבא, חי אללה, הח'וארג' [בזמנו] של [הח'ליף הרביעי] עלי [בן אבו טאלב] היו אדוקים יותר, יראי שמיים יותר, מאמינים יותר ואמיצים יותר.

 

חי אללה, [גם] אם לא הייתי במעמד החברתי בו שם אותי אללה והייתי אדם רגיל שלא ממשפחת [המלוכה הסעודית], לא הייתי מקשיב ולו למילה אחת של השיעים, האח"ס והחילוניים הללו, אשר דבר אינו מעניין אותם זולת היציאה נגד השליטים באמתלה של חירות וצדק! מי שינהה אחריהם ייווכח - אם יחיה - בתרמית שלהם ובכך שהם ממוססים ומאבדים את הדת ואת העולם, אלא שיהיה זה מאוחר מידי.

 

האח"ס מלבישים רעיונות מעופשים בדת האסלאם

מהי חירות? מהו צדק? הראו לי את [הדברים] הללו אצל אדוניכם האח"ס במצרים ואצל כל מדריך כללי [של האח"ס]. חי אללה, אין הם מעוניינים אלא ברסן השלטון על העולם הזה ולא ידוע להם אודות העולם הבא, [הם עוסקים] אך ורק בהסתת האנשים אלו באלו. הם תלמידים נאמנים של [תנועת] הבונים החופשיים העולמית, בתה של הציונות. [כדי לעמוד על כך] קִראו את 'הפרוטוקולים של זקני ציון' וקראו אודות תנועת הבונים החופשיים העולמית וקראו את הספר "סר אל-מעבד" של ת'רות אל-ח'רבאוי [7]- שהוא אחד מהם -   וכן את הספר "אל-ג'יש ואל-אח'ואן" של מוצטפא בכרי[8] התומך בהם בכל מאודו, ושאלו את השיח' הד"ר האימאם צאלח בן פוזאן אל-פוזאן[9]. 

 

אין הם יודעים אודות המונותיאיזם מעבר למה שיודעים האנשים הפשוטים, אדרבא, [כל] ילד מילדי המונותיאיזם [יכול להשתיק] את הבכירים שבהם, דוגמת סלמאן אל-עודה, מוחמד אל-עריפי ונאצר אל-עומר והמדריך הרוחני שלהם עאיד אל-קרני ועוד, וללמד אותם מהו המונותיאיזם האמיתי, לא רק בדיבורים אלא גם במעשים. מאז תפסו מקום בולט בארצנו עם הרעיונות המעופשים שלהם - אשר פעם הם מלבישים אותם בדת האסלאם ופעם במה שמוצא חן בעיני האנשים – הם לא הצמיחו [מתוכם] ולו חכם דת מוסלמי אחד.

 

הוי [בני] אומת האסלאם, הוי העם בסעודיה, האם לא הבחנתם שנושא הח'וארג' הוא טאבו אצל סלמאן אל-עודה וחבורתו ואינו עולה על דל שפתם? שאם לא כן, הַשמיעו לי ולו מילה אחת שנאמרה מצידם נגד הח'וארג', מאז שהופיעו [בסעודיה] ועד היום.  

 

חי אללה, הם מתחנפים לשיעים באיראן ואפילו לחזב אל-שיטאן [מפלגת השטן, הכוונה לחזבאללה]... למרות כל שטף הדיבורים, התוכניות והדברים הכתובים וכיו"ב של המדריך הרוחני הגדול ביותר סלמאן אל-עודה, לא שמענו מילה אחת [מצידו] כאשר השיעים העליבו את הנביא מוחמד וכינו את אשתו [עאישה], אם המאמינים, 'נואפת'... בפסטיבל שנערך לפני שלוש שנים בלונדון ונמשך למעלה משבוע ימים. זמן רב אח"כ הוציא [עאיד] אל-קרני כמה בתי שיר בהם שיבח את עאישה מבלי לגדף את מי שגידפהּ... אשר לאל-עריפי, הרי שמורסי שיבח אותו אתמול ואמר: 'המטיף האסלאמי אל-עריפי מקבל עכשיו את פניו של המדריך הכללי [של האח"ס במצרים] ד"ר מוחמד בדיע [המבקר בסעודיה] ומחדש את שבועת האמונים לו, תוך כדי קריאות אללה אכבר וצהלולים של בכירי הארגון'.

 

לסיום, הוי פלוני ופלוני [אנשי האח"ס בסעודיה], בואו והציגו את [האידיאולוגיה] שלכם בפני האומה בבהירות והניחו לנו להציג גם כן את זו שלנו בפניה...בחרו בכל סלפי שתרצו [שיְיַצּג אתכם] ואנו מוכנים לדו קרב... אנו רוצים [לברר] את האמת. אם [האמת] לצידם - נאמץ אותה, ואם היא נגדם – ננחיל אותה להם ולתומכיהם הסוטים מדרך הישר והאומה תגיע אל האמת. מדוע זה אינכם מעוניינים באמת?"

 

  [1] הח'וארג' הם קבוצה שהתפצלה ממחנהו של עלי בקרב ציפין בשנת 657 ונחשבה לקבוצת האופוזיציה המוסלמית הראשונה באסלאם.

[2] אל-חיאת (לונדון), 30.6.2013

[3] מי שדוגלים באידיאולוגיה של סיד קוטב – פעיל בכיר של האח"ס במצרים, שהיה לאידיאולוג החשוב ביותר של הארגון, לאחר רצח מנהיגו הבלתי מעורער חסן אל-בנא ב-1949. הוא עצמו הוצא להורג ב-אוגוסט 1966.

[4] מי שדוגלים באידיאולוגיה של מוחמד סורור – בעבר איש האח"ס בסוריה, שעבר בשנות השישים לסעודיה שם לימד במכון ללימודים גבוהים באל-בורידה ואחד מתלמידיו הבולטים היה סלמאן אל-עודה. בסעודיה הפך לסלפי ג'יהאדי ועודד צעירים מוסלמים לצאת לג'יהאד באפגניסטן. מסעודיה עבר לכווית ומשם ללונדון וכיום מתגורר בירדן ומפיץ שם את אידיאולוגית הסלפיה הג'יהאדיה.

[5] אל-צחוה אל-אסלאמיה היא תנועה סעודית שהוקמה בשנות השמונים של המאה ה-20 ע"י כמה חכמי דת סעודים ובהם: סלמאן אל-עודה בבורידה, עאיד אל-קרני באבהא, ספר אל-חואלי בג'דה ונאצר אל-עומר וסעד אל-בריכ בריאד. האידיאולוגיה שלה שילבה בין השקפות דתיות של הזרם הוהאבי הסלפי לבין האידיאולוגיה החברתית והפוליטית של ארגון האחים המוסלמים במצרים. התנועה הושפעה גם מאינטלקטואלים דוגמת מוחמד אל-קוטוב (אחיו של סיד אל-קוטוב) ומוחמד אל-רשיד וזכתה להכרה בחברה הסעודית ובמוסדות החינוך במדינה, כל עוד היא לא ייצגה אופוזיציה למשטר הסעודי. בתחילת שנות ה-90  זעזעה התנועה את המערכת הפוליטית בסעודיה כאשר הניעה פעולות מחאה והפגנות בדרישה לרפורמה, ובפרט בדרישה להקים מועצת שורא. פעילותה של התנועה נפסקה ב- 1995 וקמו לה יורשים רבים ובהם ארגון אל-קאעדה.

[6] אנשיו של נאפע בן אזרק שהיה הקיצוני מבין הח'וארג' שראה בכל מי שלא הצטרף אליו ובמי נשאר נאמן לשליט כופר והרג אותו, ולא בחל בהריגת אנשים גם במסגדים.

[7] ת'רות אל-ח'רבאוי – בכיר לשעבר באח"ס וחבר מטעמה באיגוד עורכי הדין במצרים, שפרש מהתנועה ב- 2002 ולאחר מכן הרבה לתקוף את דרך הפעולה שלו. כותב בעיתונים המצריים "אל-דוסתור" ו"רוז אל-יוסוף". כתב שני ספרים בהם מתח ביקורת על האח"ס: "קלב אל-אסלאם – מחאכם תפתיש אל-אח'ואן" ("לב האח"ס – בתי דין האינקוויזיציה של האח"ס") יצא לאור ב- 2010; "סר אל-מעבד – אל-אסראר אל-ח'אפיה לג'מאעת אל-אח'ואן אל-מוסלמין" (סוד המקדש - הסודות הנסתרים של ארגון האח"ס") יצא לאור ב- 2012.

[8] מוצטפא בכרי – העורך הראשי של השבועון המצרי "אל-אוסבוע"; חבר עצמאי במועצת העם לשעבר; מגיש כעת את התכנית "מונתהא אל-צראחה" בערוץ "אל-חיאת".כתב ספרים רבים והאחרון שבהם "אל-ג'יש ואל-אח'ואן – אסראר ח'לף אל-סתאר" (הצבא והאח"ס – סודות מאחורי הקלעים), יצא לאור ב- 2013.

[9] שיח' צאלח בן פוזאן אל-פוזאן – מלומד איסלאמי סעודי ידוע, חבר במועצת גדולי חכמי הדת במכה ובפורומים דתיים בכירים נוספים.