המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
פסקי הלכה של האח"ס והסלפים אוסרים לברך הנוצרים בחגיהם
4/5/2013

 

לקראת חג הפסחא שיציינו הקופטים במצרים:

פסקי הלכה של האח"ס והסלפים אוסרים לברך הנוצרים בחגיהם

 

הקדמה

לקראת חג הפסחא שמציינים הקופטים במצרים בחודש זה (מאי), פרסמו בכיר בתנועת האחים המוסלמים [להלן, האח"ס] ובכירים בזרמים הסלפיים במצרים פתוות [פסקי הלכה] האוסרות על מוסלמים לברך נוצרים בחגיהם הדתיים. יצוין כי פתוות אלה סותרות את מנהגם של ראשי תנועת האח"ס בעבר שנהגו לשלוח אגרות ברכה לפטריארך ולאישים קופטיים בחגיהם, כולל חג הפסחא, ולשגר את נציגיהם כדי לברכם בכנסיות.

 

נציגים מהממסד הדתי במצרים הביעו עמדה שונה. המופתי של מצרים פסק כי המוסלמים לא מנועים מלברך את "אחיהם לאנושות", אלא אם שמחתם מנוגדת לשריעה האסלאמית. שיח' אל-אזהר ביקר את הפטריארך הקופטי תואדרוס וברכו לרגל הפסחא הקרב. כמו כן אחד מחברי האקדמיה למחקרים אסלאמיים של אל-אזהר הבהיר כי האסלאם מתיר לברך את הנוצרים לרגל הפסחא, שכן המוסלמי מאמין בכל הנביאים והשליחים.

 

הפתוות האוסרות לברך את הנוצרים עוררו ביקורת גם בקרב המיעוט הקופטי במצרים, ובמיוחד בקרב האופוזיציה לשלטון האח"ס שהצביעו על צביעותם של האח"ס. בעלי טורים בעיתונות המזוהה עם האופוזיציה המצרית טענו כי השינוי בעמדת האח"ס נגוע באינטרסים פוליטיים, והזהירו כי פתוות אלה עלולות לפלג את החברה המצרית ולהובילה לאבדון.

יש לציין כי הנשיא מורסי הוזמן לטקס הרשמי שתקיים הכנסייה לרגל חג הפסחא ב-5.5.13. דובר הנשיאות הודיע כי הנשיאות תשלח נציגים להשתתף בטקס, אך לא ציין באיזה דרג. לדבריו, נהוג שהנשיאות שולחת נציגים לאירועים מסוג זה, ומורסי אינו מחכה לפתוא כדי להשתתף בחג הפסחא או להיעדר.[1]

להלן תרגום קטעים מהפתוות וממאמרי הביקורת שהתפרסמו בעקבותיהן:

 

א. פתוות האוסרות לברך נוצרים בחגיהם

חבר לשכת המדריך הכללי של האח"ס: אין לברך קופטים בפסחא, אלא בחג המולד

בסוף אפריל 2013 הוציא חבר לשכת המדריך הכללי של האח"ס, ד"ר עבד אל-רחמן אל-בר, המתואר לעיתים כמופתי של התנועה, פתוא האוסרת על מוסלמים לברך נוצרים בחגיהם הדתיים. אל-בר אמר ליומון המצרי אל-יום אל-סאבע ב-28.4.13 כי לפי השריעה, אין לברך את הקופטים בטקסיהם הדתיים המנוגדים לעיקרי האמונה המוסלמית, והדגיש כי אין לברך את הקופטים לרגל חג הפסחא הקרב. לדברי אל-בר, ניתן לברך את הקופטים באירועים כלליים, אך לא באירועים דתיים.[2] אל-בר הבהיר שחג הפסחא נוגד את אמונת המוסלמים בכך "שישו לא מת ולא נצלב, אלא אללה העניק לו חסינות מהיהודים והעלה אותו אליו... ולכן איננו מברכים איש על דבר שאנו מאמינים בבטחה בבטלותו. אין הדבר סותר את זכות שותפינו למולדת להאמין במה שהם רוצים או לעשות מה שהם רוצים..." הוא הוסיף כי אין מניעה לברך את הנוצרים לרגל חג המולד או שמוסלמי יברך לא מוסלמי בברכת שנה טובה בכל מועד.[3]

 

יש לציין כי עמדתו של אל-בר עומדת בסתירה לכך שראשי תנועת האח"ס נהגו בעבר לשלוח אגרות ברכה לפטריארך הקופטי ולאישים קופטיים בחגיהם, כולל בחג הפסחא. כך למשל, המדריך הכללי הקודם של התנועה, מוחמד מהדי עאכף, וסגנו ח'ירת אל-שאטר, המשמש גם כסגנו של המדריך הכללי הנוכחי, ד"ר מוחמד בדיע, שלחו אגרות ברכה לפטריארך הקופטי הקודם, שנודה השלישי, לרגל חג הפסחא ב-23.4.2006. גם המדריך הכללי של התנועה לשעבר, מוחמד מאמון אל-הודיבי, שלח אגרת ברכה לפטריארך לרגל הפסחא ב-2004.[4] בנוסף, אתר האח"ס דיווח כי לפני שנתיים, באפריל 2011, ביקרו כמה משלחות של האח"ס בכנסיות ברחבי מצרים כדי לברך את הקופטים לרגל חג הפסחא.[5]

 

אתר האח"ס: המדריך הכללי של האח"ס לשעבר בירך את הפטריארך הקופטי ב-2006 וב-2007 [6]

  

 

דובר החזית הסלפית: גם למוסלמי הנשוי לנוצריה אסור לברך את אשתו

"החזית הסלפית", זרם סלפי הידוע בקרבתו  לאח"ס, פסקה גם כן כי אין לברך את הקופטים בחגיהם הדתיים, ואף הגדירה כל מוסלמי ההולך לכנסיות כדי לברך את הקופטים בחגיהם כ"חוטא". פסיקתה של החזית הסלפית היתה נוקשה וגורפת יותר. בניגוד לאח"ס, טענה החזית הסלפית כי האיסור לברך את הקופטים תקף גם לגבי חג המולד.

 

חבר הלשכה המדינית של החזית הסלפית, ח'אלד אל-מצרי, אמר ב-28.4.13 ליומון המצרי אל-יום אל-סאבע, כי יש להבחין בין מתן ברכה בחגים הדתיים לבין מתן ברכה באירועים חברתיים: "מתן ברכה לקופטים בחגיהם הדתיים, כמו חג המולד וחג הפסחא, אסור מבחינה שרעית ויש על כך אג'מאע [קונצנזוס]..., משום שמתן ברכה בחגים אלה פירושו שאתה מכיר בחגים שאינך מאמין בהם, ולכן על בסיס מה ניתן לברכם?" עוד אמר: "בעניין האירועים החברתיים, בין אם בשמחות, כמו חתונות, או בעת צער, כמו מות יקר, מותר לנחמם ולברכם."[7]

 

דובר החזית הסלפית, ד"ר הישאם כמאל, אמר לערוץ המצרי אל-תחריר כי אפילו למוסלמי הנשוי לנוצריה או ליהודיה אסור לברך את אשתו בחגיה, ובאפשרותו אף למנוע ממנה להשתתף בחגים אלה.[8]

 

אדם שואל את השיח' האם כדאי לו לשאת קופטית, והשיח' משיב כן;

לאחר מכן הוא שואל האם כדאי לו לברכה בחג, והשיח' משיב: אסור.[9]

 

סיד מוצטפא, סגן יו"ר המפלגת הסלפית אל-נור, יצא גם הוא נגד מתן ברכה לקופטים בפסחא: "הקופטים חוגגים את חג הפסחא לפי אמונותיהם הנבדלות משלנו. איננו אמורים לברכם על דבר שבו אנו נבדלים מהם, [כשם] שהם אינם אמורים לברכנו בחגינו הנבדלים מעיקרי אמונתם..."[10]

 

ב. הממסד הדתי יוצא נגד הפתוות: אין מניעה לברך את הנוצרים

הממסד הדתי המצרי הביע עמדה שונה. ב-25.4.13 ביקר שיח' אל-אזהר, ד"ר אחמד אל-טייב, בראש משלחת של אל-אזהר אצל הפטריארך הקופטי תואדרוס כדי לברכו לכבוד הפסחא הקרב.[11]

 

חבר האקדמיה למחקרים אסלאמיים של אל-אזהר, ד"ר מוחמד אל-שחאת אל-גונדי, יצא נגד הפתוא של אל-בר ואמר כי דבריו אינם נכונים ומנוגדים לדיני הדתות המונותיאיסטיות המתירים לברך את הקופטים בחג הפסחא, משום שהמוסלמי מאמין בכל השליחים והנביאים, (כלומר גם באלה של הנוצרים).[12]

 

בכנס בפקולטה לשריעה בדמנהור, אמר מופתי מצרים הנכנס, ד"ר שוקי עלאם, בתגובה לפתוות האוסרות לברך את הנוצרים: אנו אומה אחת ועם אחד, יהיה אשר יהיה שיוכנו הפוליטי או הדתי. אנו אחים לאנושות ואין מניעה שנברך את אחינו לאנושות ושננחמם באסונותיהם, אלא אם שמחה זו מנוגדת לשריעה האסלאמית.[13]

 

ג. ביקורת בקרב הקופטים: הפתוא חושפת את צביעות האח"ס

בקרב המיעוט הקופטי במצרים נשמעה ביקורת על פתוות אלה. מתאם תנועת "קופטים ללא גבולות", שריף רמזי, אמר בתגובה כי התנהגות האח"ס חושפת את צביעותם, והוסיף כשהוא פונה לאל-בר: "האם אמונתך והפתוות שלך משתנות לפי עונת הבחירות?"[14]

 

הוגה הדעות הקופטי, גמאל אסעד, אמר כי הסתירה בין הפתוא של אל-בר לבין העמדה המסורתית של התנועה בנוגע למתן ברכה לקופטים בחגים מעידה כי האח"ס היא תנועה תועלתנית ופרגמאטית המתירה דברים אסורים לשם מימוש מטרותיה. לדבריו, הדבר מלמד שלאח"ס אין עקרונות אלא הם סוחרים בפתוות, דבר שהוא חמור במיוחד כאשר מדובר בתנועה ששולטת במצרים. הפעיל הקופטי, ג'ון טלעת, אמר כי השינוי בעמדת האח"ס לגבי ברכת הקופטים לאחר עלייתם לשלטון מלמד שמורסי אינו נשיא של כלל המצרים אלא נשיא של קבוצתו בלבד.[15]

 

מדחת קלאדה, ראש התאחדות הארגונים הקופטיים באירופה, אמר בתגובה לפתוא של אל-בר: "אני מודה למופתי של האח"ס על כנותו. הוא הוכיח שהאח"ס הם מטיפי שנאה ושהאסלאם שלהם הפוך מהאסלאם של שכנינו וידידינו..." הוא הוסיף: "[תנועת] האח"ס היא תנועה פוליטית כושלת שאינה מבינה את אחדות המולדת, אלא פורטת תמיד על מיתרי פילוג המולדת..." לדבריו, הוא דוחה כל ברכה מהם, משום שהיא נאמרת מן הפה אל החוץ, בשעה ש"ליבם מלא בגידה באחר, בקופטים ובמוסלמים..."[16]

 

ד. ביקורת על הפתוות בעיתוני אופוזיציה

האח"ס והסלפים משתמשים בפתוות בהתאם לנסיבות הפוליטיות

הפתוא של אל-בר עוררה ביקורת גם במאמרים שהתפרסמו בעיתוני האופוזיציה המצריים. בעל הטור עלאא אל-עריבי, כתב ביומון אל-ופד: "את הפתוא האוסרת לברך את הקופטים בחגיהם הוציא [חכם ההלכה המוסלמי מימי הביניים] אבן תימיה לפני כמה מאות שנים ומנהיגי הזרמים האסלאמיים, הן של האח"ס הן של הזרם סלפי, מעבירים אותה [מדור לדור]. המעניין הוא שקבוצות אלה מנצלות את הפתוא... הזו בהתאם לנסיבות הפוליטיות המשתנות.

 

ד"ר עבד אל-רחמן אל-בר, אחד מראשי האח"ס, התיר בעבר לברך את הקופטים בחגיהם. במהלך ביקור שערך בקתדרלה כדי לברך את הפטריארך [הקופטי], הוא אמר: 'השתתפות בטקס מינויו של הפטריארך או מתן ברכה לקופטים לרגל חגיהם או טקסיהם אינם אסורים. דבר זה הוא מעין חסד שאללה לא אסר עלינו כל זמן שברכה זו אינה על חשבון דתנו'. [ואולם] רק לפני יומיים אל-בר אמר... כי השריעה אוסרת לברך את הקופטים באירועיהם הדתיים... וכי אסור לברך את הנוצרים בחג הפסחא... זוהי דוגמה לעמדה פוליטית בלבוש של השריעה... [בעבר] הוא הביע את עמדת האח"ס בזמן נתון, ועם שינוי הנסיבות [כלומר כעת כשהאח"ס עלו לשלטון] הוא שינה את עמדתו... [ובאופן מוזר שתי הדעות] מקורן בקוראן ובסונה."[17]

 

אלה הדורשים לא לברך הקופטים ידרשו מחר להרגם

הסופר והמחזאי המצרי, נאצר עיראק, הזהיר כי הקיצונים האוסרים כיום לברך את הקופטים עלולים לדרוש מחר להורגם: "הקיצונים ההם [האוסרים לברך את הקופטים בחגיהם] שכחו שבקוראן הקדוש כתוב: 'אכן כיבדנו את בני האדם' [סורה 17, פס' 70]. כלומר, אללה יתרומם ויתעלה כיבד את בן האדם ראשית לכל, בלי להתחשב בדתו, מינו או צבעו, והנה באו הקיצונים ההם לבזות את הקופטים כאשר דרשו מן הציבור לא לברכם בחגיהם, כאילו הקופטים אינם בני אדם. אין לי ספק שהקריאות המפגרות הללו בעיתוי הנוכחי נועדו להותיר את מצרים מדינה חלשה, חולה, פושטת יד המבזבזת את האנרגיה שלה בדיון בעניינים חסרי תועלת... אלה השונאים את בני האדם ואת המולדת דורשים כעת לא לברך את הקופטים ומחר ידרשו להרוג אותם. הוי אנשי החינוך והתרבות והשיח'ים הסובלניים של אל-אזהר, היזהרו ושימו לב. הוי חברי הקופטי, אל תיעצב ואל ירע לבבך. תהא לך שנה טובה."[18]

 

פתוות אלה הן הבסיס לאובדנה של מצרים

סעיד אל-שחאת, בעל טור ביומון המצרי האופוזיציוני אל-יום אל-סאבע, כתב: "איך ירגיש החייל והקצין הנוצרי [במצרים] הממלא את חובתו הלאומית כשמאחוריו הפתוות המוזרות והתמוהות הללו, העוסקות בזוטות האסלאם ולא במהות המקדמת סובלנות. כיצד נדרוש מהנוצרי תפוקה במקום עבודתו כשמאחוריו פתוות תמוהות כאלה המעודדות שונוּת?... אנשים אלה קוראים לנו לעבור מספינת הוסטיה [דרך האמצע] של האסלאם וסובלנותו אל ספינת הקיצוניות, ולראות בנוצרים אזרחים סוג ב'. בפתוות מוזרות אלה הם מניחים את היסוד לקריעתה של מצרים לגזרים ולאובדנה..."[19]

 

מדוע למורסי מותר לברך את הציונים ולנו אסור לברך את הנוצרים?

בעל טור אחר ביומון, עאדל אל-סנהורי, כתב: "אם יש צורך בפתוא של השיח' האח'ואני [עבד אל-רחמן אל-בר], מדוע [היא עוסקת] דווקא בעניין חגי הנוצרים, ולא בעניינים אחרים, כמו למשל עניינים חברתיים וכלכליים  חיוניים שאנו זקוקים להם כעת[?]. מדוע לא שמענו פתוא מהשיח' אל-בר לגבי הברכה שמסר הנשיא, ד"ר מחמד מורסי, ל'ידיד היקר והגדול שמעון פרס' לרגל מינויו של שגריר מצרים בתל-אביב, [ולגבי] איחוליו וייחוליו שהישות הציונית תזכה לחיי נועם ורווחה?[20] הוי שיח' אל-בר, האם אסור לברך את הנוצרים המצריים בחגיהם ומותר לברך את הציונים הידידים והיקרים?"[21]     [1]ו www.alarabiya.net, 30.4.2013

[2] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 28.4.2013

[4] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 30.4.2013

[5]ו www.ikhwanonline.com, 24-26.4.2011

[6]ו www.ikhwanweb.com, 24.4.2006; 9.4.2007

[7] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 28.4.2013

[8] אל-אהראם (מצרים), 30.4.2013

[9]ו www.hoqook.com, 29.4.2013 (האתר ידוע בהתנגדותו לאח"ס)

[10] אל-דוסתור אל-אסלי (מצרים), 30.4.2013

[11] אל-דוסתור אל-אסלי (מצרים), 26.4.2013

[12] אל-וטן (מצרים), 30.4.2013 בהקשר זה יצוין כי לאחרונה שוררת מתיחות בין האח"ס לבין מוסד אל-אזהר.

[13]ו www.ikhwanonline.com, 29.4.2013

[14] אל-וטן (מצרים), 30.4.2013 

[15] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 3.5.2013

[17] אל-ופד (מצרים), 30.4.2013

[18] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 30.4.2013

[19] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 30.4.2013

[20] על אגרת הברכה ששלח הנשיא מורסי לנשיא פרס, ראו דו"ח ממרי (23.12.12) "מדיניות החוץ של נשיא מצרים מוחמד מורסי: ניסיון לרצות את כל הצדדים"

[21] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 1.5.2013