המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
קטעים מנאומו של יאסר ערפאת בפסגה הערבית
31/3/2001


קטעים מנאומו של יאסר ערפאת בפסגה הערבית

 

להלן קטעים מנאומו של יו"ר הרש"פ, יאסר ערפאת, בפסגה הערבית שהתקיימה בעמאן[1]:

 

אנו רוצים הרבה  מהפסגה, זוהי תקוותנו וזכותנו. אנו אומרים זאת מאחר וממשלת ישראל וצבאה אינם חוששים להפר את כל ההסכמים וההתחייבויות ומנסים לראות מה תהיה התגובה הערבית והבינלאומית כלפי התנהגותם הברברית נגד עמנו וכלפי עמדתם המדינית המתנכרת לעקרונות ולכללים של תהליך השלום.

 

כמו כן, ראוי שהעולם וארה"ב בפרט, ידעו מחדש שהמאבק באזורנו הוא מאבק כנגד כיבוש ישראלי מתפשט, כיבוש שמגשים את האלימות והטרור, ושהזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני: זכות השיבה ההגדרה העצמית והקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים הן באותו הזמן זכויות ערביות, מחויבות ערבית ותנאי שאין מנוס ממנו בכדי להגשים את השלום והיציבות במזרח התיכון וכי מה שנכון לגבי פלסטין, נכון לגבי הגולן וכל האדמות הערביות אשר נשארו תחת הכיבוש הישראלי.

 

אנו מקווים שועידתכם תשלח מסר ברור, ראשית לישראל ושנית לעולם כולו, שבלתי אפשרי ואף אינו עולה על הדעת לבודד את העם הפלסטיני או לוותר על זכויותיו במידה פחותה ממה שהחליטה עליו הלגיטימיות הבינלאומית. וכי מצב זה מאיים על הביטחון והיציבות מבחינה אזורית ובינלאומית בשל דבקותה של ישראל במדיניות התוקפנות, האלימות והכיבוש.

 

מפה, עלינו לחזור למה שנחתם בשרם אל-שיח' כדי להשיב את המצב למה שהיה לפני ה-28 בספטמבר ולהחזיר ביטחוננו וביטחונם לאופיו הרגיל וכדי לבצע את ההסכמים המקובלים תחת חסות בינלאומית בשרם אל-שיח', מדריד ובמקומות אחרים.

 

כמו כן, אנו מקווים שנמצא את הדרכים להשיג את התמיכה [הכספית] בעמידתו האיתנה של עמנו בהתאם למה שהחליטה הפסגה בקהיר ולתקן כל פגם שאירע...

 

אנו, מבלי להתחשב בכוונות מעוררות החשד ובהצהרות המסיתות במישור הזה , חוזרים ומדגישים את עמדתנו העקרונית ומעשית המתנגדת באופן מוחלט לטרור על כל צורותיו: טרור כנגד אנשים בודדים וטרור כנגד מדינה. על הקהילייה הבינלאומית לעיין מחדש בהתנהגות הישראלית כנגד עמנו הפלסטיני על כל צורותיה הצבאיות, הכלכליות, המחייתיות וההתנחלותיות ואפילו בההתקפות החוזרות ונשנות על מקומותינו הקדושים האסלאמיים והנוצריים... אנו קורבנות הטרור שהכיבוש מהווה את הבולט בצורותיו שמובן מאליו שאנו נהיה מהמתנגדים הבולטים לו.

 

ובאשר למה שקשור לאלימות אין מנוס מלהעמיד את הדברים על אמיתותם ... אין ויכוח על כך שההתנחלות, גניבת האדמה והדבקות בייהוד ירושלים הם צורות גדולות ומסוכנות של האלימות. כמו כן, הימצאות רוב יחידות הצבא הישראליות עם הטנקים שלו והארטילריה שלו ואלפי חייליו וכלי הנשק שלו האסורים [מבחינה] בינלאומית ומתן חופש פעולה למתנחלים ולחיילים להכות בפלסטינים, לכבוש ולגזול את ארצם, להשתמש במטוסים כדי להרוס את תשתיותינו ולהתנקש בהנהגה ובאנשי הסגל שלנו. [כל זאת] הוא הדרגה הגבוהה ביותר של האלימות בעלת ההשפעה רבה ביותר במיוחד כאשר היא מלווה במצור וסגר מוחלט אשר מהווים את הסוג הגרוע ביותר של האלימות והעונשים הקולקטיבים האסורים [מבחינה] בינלאומית.

 

למרות זאת, אנו מוכנים מעכשיו, לעבוד בצורה משותפת ובשיתוף בינלאומי וערבי כדי להתמודד מול האלימות הזו היכן שיהיה מקורה, דרך חזרה מיידית לשולחן המו"מ וביצוע מדויק של סעיפי ההסכמים החתומים שהאחרון מביניהם הוא [הסכם] שרם אל-שיח' אשר היה תוצאה של נוכחות ומאמץ משותף אמריקאי- מצרי- ירדני- אירופאי ובינלאומי.

 

ישראל כבר הסכימה לסעיפי [הסכם] שרם אל-שיח' איננו מבינים מה מונע מבעדה מלפעול מיידית ליישומם בשטח...

 

מי שרוצה שלום באמת, ראוי שלא יציג את הרעיון לחזור ולהתחיל מנקודת האפס כפי שאין לו זכות להפר את ההסכמים ואת מקורות הסמכות כדי לבזבז זמן ומאמץ במציאת הסכמים חדשים ומקורות סמכות שקריים חדשים. דבר זה, במידה ואין לכך מטרה אמיתית הוא בזבוז זמן ומאמץ כדי להחליף את תקוות השלום בסיוט של מלחמה והמשך הכיבוש ולהמיר את הזדמנויות השלום בהזדמנויות של התנחלות וביטול זכויותיו של האחר...

 

ההגנה הבינלאומית היא זכות לגיטימית מזכויותיו של עמנו כפי שארע במקומות רבים שבהם ישנו מצב דומה למצבנו, עד שתתגשם זכותו הבסיסית של עמנו בעניין השיבה, העצמאות וקום המדינה הפלסטינית שבירתה ירושלים. זוהי עמדתנו, וזהו חזוננו להווה ולעתיד מבחינה פלסטינית וערבית...

 

אנו בכל האחריות ובכל הבהירות נמשיך את עמידתנו העממית האיתנה בכל האמצעים הלגיטימיים והמותרים מבחינה בינלאומית.

 

 


[1] אל-איאם, 28.3.2001.

תגיות