המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור סעודי: נחוצות רפורמות פוליטיות מהותיות בסעודיה
9/1/2013

 

בעל טור סעודי: נחוצות רפורמות פוליטיות מהותיות בסעודיה

 

ח'אלד אל-דח'יל, בעל טור ביומון הסעודי אל-חיאת היוצא לאור בלונדון, ייחד שני מאמרים להשלכות האביב הערבי על סעודיה וקרא למשטר הסעודי ליזום רפורמות פוליטיות וכלכליות מהותיות על מנת לשמור על יציבות שלטונית ולמנוע את הידרדרותה לאנרכיה, בדומה לסוריה. לדבריו, סעודיה אינה יכולה להיות מנותקת מהשינויים שמחולל האביב הערבי באזור ואל לה להיות רגועה. להלן תרגום חלקים נבחרים מהמאמרים:

 

במאמר הראשון שפורסם ב-16.12.12 ביומון אל-חיאת כתב אל-דח'יל: "... ישנו כמעט קונצנזוס שהעולם הערבי לא ישוב להיות כפי שהיה לפני האביב [הערבי]. הלך הרוח העממי באזור משתנה במהירות, כפי שעולה בבירור מהרחובות בתוניסיה, במצרים, בתימן ובכווית ומן הקרבות שמתנהלים ברחבי סוריה כבר עשרים חודשים... מי שעוקב אחר מה שנכתב בטוויטר בעולם הערבי, ובמיוחד בסעודיה, יכול להבחין שהשינוי בהלך הרוח העממי אינו ייחודי [רק] למדינות בהן התחוללה סופת האביב. העמדות, הדעות, הדרישות החברתיות, הפוליטיות, הכלכליות ואף הדתיות, מצביעות על שאיפות ועל אומץ... מושגים כמו 'זכויות' 'חוקה' ו'דמוקרטיה' הפכו לשגורים ביותר... לאחר שהיו אסורים [במשך שנים רבות]... השינוי בהלך הרוח העממי, במפה הפוליטית במדינות האביב הערבי ומחוצה להן ובתרבות הפוליטית, יניבו שינוי בתפיסה של המדינה הערבית עצמה... איננו יודעים איך שינוי זה יסתיים אבל זהו המקור לדאגה [כיום]... בסוריה המדינה משתנה באמצעות שפיכות דמים שהגורם לה הוא המשטר השליט. בתוניסיה ובמצרים המדינה משתנה בדרך שהיא פוליטית ורציונאלית יותר, לפחות עד כה. בלוב ישנה דרך שלישית – זה התחיל [בשפיכות דמים] כמו בסוריה וכעת החל להתנהל בדרך התוניסאית והמצרית. בתימן יש דרך רביעית ובכווית, מרוקו וירדן יש דרך חמישית. [השינוי] לפי הדרך השנייה [כמו בתוניסיה ובמצרים] והחמישית [כמו במרוקו ובירדן] הן העדיפות והרציונאליות ביותר.  

 

אינני חושב שעל סעודיה לחשוש [מההתפתחויות] אך מנגד אל לה להיות רגועה. סעודיה אינה מנותקת וגם לא יכולה להיות מנותקת ממה שקורה. היא חלק בלתי נפרד מהעולם הערבי ונמצאת בליבו של עולם זה כאחד מקטביו העיקריים... אם התרבות הפוליטית הערבית משתנה, הרי שהתרבות הפוליטית הסעודית אינה יכולה לנתק עצמה משינוי זה... מאחר שהיא חלק מהמרקם התרבותי והפוליטי הערבי – היא מושפעת ממנו וצריכה להשפיע עליו..."[1]

 

במאמר נוסף שפרסם אל-דח'יל שבוע לאחר מכן הוא שב וקרא לסעודיה להכיר ולהבין את השינויים הפוליטיים באזור בעקבות האביב הערבי כדי שתוכל לשלוט בתהליך השינוי ולא להיות מובלת על ידו. לדבריו, סעודיה אומנם הצליחה להתגבר על כל הסערות הפוליטיות שנשבו באזור עד כה, אך האביב הערבי נושא עימו בשורה חדשה שנוגעת למהות הקשר שבין השלטון לבין העם ומחייבת תפיסה חדשה "... סופה זו [שמביא האביב הערבי] עוסקת בראש ובראשונה בשינוי האופי הפוליטי שהיה למדינה זו מאז הקמתה לאחר מלחמת העולם' הראשונה, שהתבסס על עיקרון פוליטי אחד.... לפיו יחסי המדינה והעם הם יחסים חד כיווניים –  של ההנהגה מול העם [כלומר שלעם אין זכות לבוא בתביעות למשטר] [מצב] זה התאים לנסיבות החברתיות והפוליטיות ששררו לפני חצי מאה או יותר אבל סופת האביב הערבי... מערערת על תפיסה זו... אין עוררין על כך שיחסים אלה צריכים להשתנות, השאלה היא כיצד שינוי זה ייעשה..."

 

אל-דח'יל קרא למשטר בסעודיה לא להסתפק בצעדים כלכליים שלהם השפעת קצרת טווח, אלא לבצע רפורמות פוליטיות מהותיות, שלהן השפעת ארוכת טווח ויבטיחו את הישרדות המשטר: "... יש להיפטר מהתופעה של בכירים שנשארים בתפקידיהם במשך עשורים, להפעיל את מנגנון היא'ת אל-ביעה[2] ולבסס את תהליך העברת השלטון על בסיס חוקי יציב... יש להרחיב בהדרגה את סמכויות מועצת השורא ולהפוך אותה בהדרגה לרשות מחוקקת נבחרת. כל זה מצריך שינויים חוקתיים שיאפשרו הפרדת רשויות ואת כניסתה של סעודיה לשלב חוקתי חדש..."[3]         [1] אל-חיאת (לונדון), 16.12.2012

[2] הגוף האחראי על מינוי המלך ויורש העצר הסעודיים. הוקם באוקטובר 2006 ע"י המלך עבדאללה וחברים בו בניו ונכדיו של המלך עבד אל-עזיז אאל סעוד.

[3] אל-חיאת (לונדון), 23.12.2012

תגיות