המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעלת טור סעודית: 'הפרוטוקולים של זקני ציון' מיושמים גם כיום
21/12/2012

 

בעלת טור סעודית: 'הפרוטוקולים של זקני ציון' מיושמים גם כיום

 

בעלת הטור הסעודית אניסה אל-שריף מכי פרסמה ביומון הסעודי הממסדי אל-יום מאמר  תחת הכותרת "אימפריית ציון", בו טענה כי לציונות תכנית שטנית להשתלט על העולם, כמפורט ב"פרוטוקולים של זקני ציון" וכי הם מיישמים אותה עד היום.

להלן תרגום המאמר[1]:

"מאז שנת 1897 הם [היהודים] מתכננים להקים את הממלכה העולמית 'ציון'. 'הפרוטוקולים של זקני ציון' [הם] מזימה רעה מאוד נגד האנושות [שבאה] בתגובה לדיכוי ממנו סבלו היהודים במאה ה-19 באירופה. הדבר הניעם ללמוד את דרכי הנקמה באנושות כולה, בסברם שהיא לקחה חלק כזה או אחר בהשפלתם. בפרוטוקול מספר 24 הם החליטו לכבוש בדרכים מלוכלכות וסודיות לא רק את האדמה הפלסטינית [אלא] את העולם כולו. העולם ידע והתעלם.

 

[הפרוטוקולים של זקני ציון] הם המקור המודרני שעליו נשענים הציונים כיום ושואבים ממנו את האידיאולוגיה שלהם ואת תכניותיהם השטניות. השטנים הרעים ביותר נפגשו, יחידים וקבוצות, כדי לשתף פעולה ולהתחרות על המצאת התכנית הנפשעת ביותר להחרבת העולם ולפשיטה עליו. בפרוטוקול זה [היהודים] מתרברבים בכך שהתוצאות הטובות ביותר בשליטה בעולם [מושגות כאשר דברים] נלקחים באלימות ובטרור ולא בדיונים אקדמיים; שחירות פוליטית איננה אמת אלא רעיון שעל האדם לדעת לנצלו בעת הצורך כדי לפתות את ההמון.

 

מדובר בתכנית נפשעת להפוך את הסדר העולמי ולאיים על קיומו ע"י הפצת אנרכיה וסכסוכים ולמוטט את כל יסודות הדת, הלאומיות או הבריאה. זאת בנוסף ליצירת משברים כלכליים ומלחמות עולמיות – לא רק אלו המתנהלות כיום אלא מזה דורות, [בעוד] העולם צופה [מהצד]. לאחר שהבטיחו לעצמם שליטה בשטח, יישמו בני ציון את תכנית השטן להשתלט על העולם ע"י אחיזה ביד ברזל במושכות הבנקאות והתקשורת בעולם, וע"י ההודאה: 'אנו היהודים שליטי העולם, משחיתיו ומעוררי הסכסוכים בו ותלייניו'...

 

[הם מאמינים] שהם לבדם העם הנבחר ע"י אלוהים, ושכל האחרים הם בבחינת 'חפצים' הנמצאים בבעלותם והם עושים בהם כרצונם. כאשר היהודים מנצחים בקרב, חובה עליהם להשמיד את אויביהם עד האחרון שבהם –  [דבר] שאנו עדים לו כיום במציאות בעזה [הכוונה למבצע "עמוד ענן"] – מלחמת חורמה שהעולם עד לה ואדיש אליה. כל דבר טוב שיהודי עושה עבור לא יהודי הוא טעות גדולה [בעיניהם], וכל דבר רע שעושה יהודי עבור לא יהודי הוא [בבחינת הקרבת] קורבן לאלוהים.   

 

[כשהיהודים] נפגשים, הם נראים מלוכדים, אך למעשה שוררת ביניהם מחלוקת קשה. לבותיהם מפולגים, כפי שהזכיר אותם אללה בקוראן: "אין הם פורצים כאיש אחד להילחם בכם, אלא רק בתוככי קריות בצורות או מעבר לחומות. אולם, זה בזה הם נלחמים בגבורה. הם נראים לך מלוכדים, אך לבותיהם מפולגים, כי הם עם שאינו משכיל להבין דבר [14:59]".

 

הם אויבים בינם לבין עצמם, אך הם בעלי ברית כנגד אחרים. החברה שלהם [מורכבת] מקבוצות החלוקות ביניהן; שורשיהן רחוקים [זה מזה] ומפלגותיהן מנוגדות. כמו כן, [יש אצלם] הבדלי מעמדות חברתיים ותרבותיים. הם מוגי לב הפוחדים מאבן בידו של ילד, שעה שבידם נשק הרסני. הם נלחמים [באזרחים] חסרי הגנה ורועדים מהטילים הפרימיטיביים של חמאס. אפילו האזעקות בתל אביב מבוהלות. מה היה קורה אילו לחמאס הייתה עשירית ממאגרי הנשק הצבאי שלהם?

 

הג'יהאד בפלסטין עומד בעינו וההתנגדות תימשך עד שפלסטין תשוחרר... [יהיה מה שיהיה] הניצחון קרוב..."

 [1] אל-יום (סעודיה), 21.11.2012