המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור סעודי תוקף את "נאום שרידי הגופות" של נאסרללה
12/2/2008

 

בעל טור סעודי: "נאום שרידי הגופות" של נאסרללה מעורר סלידה

 

בעל הטור הסעודי, עלי סעד אל-מוסא, פרסם ביומון הסעודי "אל-וטן" מאמר בו תקף בחריפות את נאומו של נאסרללה בעניין שרידי גופות החיילים הישראלים. אל-מוסא כתב כי דבריו הרברבניים של נאסרללה מעוררים סלידה, מזיקים לתדמית העם הלבנוני והאומה המוסלמית ומעניקים לישראלים הזדמנות פז להצטייר כקורבנות. להלן תרגום קטעים מן המאמר[1]:

 

"'יש בידינו שרידי גופות של חיילים. ראשים קטועים. יש בידינו רגליים וידיים וגופה כמעט שלמה – מהראש ועד אמצע הבטן.' קראו את הפרטים המכוערים האלה במשפט הקודם ושפטו: האם נאסרללה יכול היה למצוא משפט יותר קשה מזה כדי לעוות את התדמית של עם, דת ואומה?

 

יקירי, מר חסן, איני סבור כי הדת המפוארת הזו [קרי, האסלאם] דיברה לאורך כל ההיסטוריה שלה על האדם כעל חלקי חילוף. לא קראתי בכל במורשת הענפה שלנו על מפקד בקרב שנכנס לפרטים מעוררי סלידה מעין אלה - החל מקרב בדר הגדול וכלה ב'הבטחתכם האמיתית' [כינוי שטבע נאסרללה למלחמה שנערכה ביולי 2006 בין ישראל ללבנון]. האמן לי שהייתי שותק לולא הייתי חש בושה גדולה [כאשר ראיתי כי] העולם כולו- מזרח ומערב - ציטט את המשפט שהוזכר לעיל בראש מהדורת חדשות או בכותרת ראשית בעיתון.

 

אני יודע מר נאסרללה, כי לכל איבר בגופו של חייל ישראלי יש ערך עצום בעיני הממסד הציוני האכזר. והרי אתם מציינים את [קיומם של] שרידי הגופות האלה [בידיכם] לצורך מיקוח. כמו כן, אני יודע היטב כי הראש הישראלי שבידיכם - אפילו אם הוא קטוע - עשוי להחזיר אלינו עשרות ראשים ערביים חיים. [זאת ועוד] אני יודע כי רגל של ציוני לבדה עשויה להוות קלף מיקוח שיביא לשחרורם של כמה ערבים חיים מבתי הכלא הישראליים.

 

[עם זאת] אנו גם יודעים, כבודו, כי לעצמותיו של חייל ישראלי יש ערך רב יותר בעיני [הישראלים] לעומת הערך והכבוד שאנו מעניקים לאדם הערבי [החי]. אנו הפחתנו בערך האדם עד כדי כך שחלקי גוף של ישראלי מת הפכו שווי ערך לעשרות ראשים של ערבים חיים. בוא נחפש את הסיבה לכך:

 

איני מפקפק לרגע - שאללה ימחל לי - בצדקת ענייננו ובקדושת מלחמותינו נגד הישות הציונית העושקת והכובשת, אולם, מה הסיבה שגורמת לזילות ולהשפלה הזו? הסיבה לכך, כבודו, היא כי עודנו "לועסים" את אותם נאומים רברבניים אשר מותירים בידינו רק ניצחונות דמיוניים. תוצאות הקרבות שאנו מנהלים מסתכמות רק בכמה שרידי גופה או בשני שבויים. אולם, מה התגמול לכך? מאות ואף אלפים בני הנוער ערבים הנמצאים בבתי כלא בישראל אשר מתרחבים עם כל [מערכה כדוגמת] 'ההבטחה האמיתית' בעוד שהערבים קוצרים את כל ההבטחות הכוזבות באומנות הדיבור!

 

הסיבה החשובה ביותר [לזילות ולהשפלה] היא כי אויבנו יודע [לדבר] בשפה בה מדברים בעולם. הוא למד כיצד לגעת ברגשותיו של העולם כך שהוא עוטף את העושק, הקיפוח, העריצות, הכיבוש והאלימות שלו בכסות רכה והופך עצמו לקורבן המוקף בחיות פרא. הסיבה לכך היא שהתבטאויותינו מהוות עבורו הזדמנות פז. אם [אויבנו] היו מטיילים היום בעולם ומפיצים את המשפט המפורסם שלכם אודות שרידי הגופות וחלקי החילוף האנושיים, הדבר היה נחשב בעיניהם לניצחונם הגדול ביותר במלחמתם הארוכה. הם היו מציירים עצמם [בעיני אחרים] כקורבן בשעה שאנו הקורבן [האמיתי].

 

כבודו, המערכה אינה מתמצה רק בקטיושה. חצי ממנה הוא השפה [המסבירה אותה]. אדרבה, המילה היא שתכריע.

 [1] אל-וטן (סעודיה), 22.1.2008