המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שר ההסברה הכוויתי לשעבר סאמי אל-ניסף, יוצא נגד האסטרטגיה של ההנהגה הפלסטינית והערבית

שר ההסברה הכוויתי לשעבר סאמי אל-ניסף, מתח ביקורת קשה בערוץ דיוואן אל מולא הכוויתי, על ההתנהלות הפלסטינית והערבית בסכסוך עם ישראל וטען כי הפלסטינים החמיצו הרבה הזדמונויות לקבלת מדינה משלהם, וכל דחיה הביאה בעקבותיה לתכנית גרועה יותר מקודמתה

קוד הטמעה :