המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מורסי: תנאים לכיבוד השלום עם ישראל; בדיע: ג'יהאד לשחרור פלסטין
29/7/2012

 

מורסי: כיבוד הסכם השלום עם ישראל בתנאים; בדיע: גי'האד לשחרור פלסטין

 

נשיא מצרים הנכנס, ד"ר מוחמד מורסי, הביע לאורך מסע הבחירות לנשיאות וגם לאחר ניצחונו, את מחויבותו להסכם השלום עם ישראל. למשל, בפגישה עם עורכי העיתונים לאחר ניצחונו בבחירות, אמר מורסי, כי מצרים תכבד את הסכם השלום עם ישראל;[1] בנאומו באוניברסיטת קהיר לאחר הכתרתו, אמר מורסי כי הוא נושא מסר של שלום לעולם וכי יכבד את ההתחייבויות הבינ"ל של מצרים במסגרת האמנות וההסכמים הבינ"ל, וכן ש"מצרים לעולם לא תפנה למדיניות של תוקפנות..."[2]

 

עם זאת, מורסי מקפיד לסייג את דבריו ולהתנות את שמירתו על הסכם השלום בכיבוד ההסכם מצד ישראל, הגדרה שניתנת לפרשנויות שונות. למשל, בראיון טלוויזיוני לפני הבחירות, אמר מורסי כי כיבוד ההסכם ע"י ישראל, פירושו גם קיומו של שלום כולל עם כל עמי האזור, מימוש זכות השיבה של הפלסטינים והקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים.[3] בראיון נוסף אמר מורסי כי גם תקיפה ישראלית בעזה פירושה הפרת הסכם השלום על ידי ישראל.[4]

 

סייגים אלה, המתלווים להכרת האח"ס בהסכם השלום עם ישראל, עשויים לשמש את מורסי והאח"ס כקלף לחץ על ישראל וארה"ב, באמצעותו ידרשו מהן ויתורים תמורת המשך קיומו של חוזה השלום.

 

יתרה מזו, האח"ס נערכים לחלוקת תפקידים בין הנשיא, המפלגה והתנועה. עד כה, נראה כי מורסי מחויב בשמירה על כללי הפרוטוקול ועל כן הוא שקול יותר בצעדיו ובהצהרותיו, הוא מצהיר כי הוא איננו מייצג את התנועה והמפלגה בתפקידו כנשיא, ומביע מחויבות מותנית להסכם עם ישראל. לעומת זאת, תנועת האח"ס  בוטה יותר בהבעת עמדותיה ביחס לישראל. המדריך הכללי של התנועה, ד"ר מוחמד בדיע, מוביל בדרשותיו בשבועות האחרונים קו נוקשה ואלים וקורא לג'יהאד נגדה.

 

להלן תרגום חלקים מדרשות אלה:

 

בדיע: כל מוסלמי חייב בג'יהאד בכסף ובנפש להצלת פלסטין וירושלים

בדרשתו השבועית של המדריך הכללי של האח"ס, ד"ר מוחמד בדיע, שהתפרסמה ב-5.7.12 נאמר: "על כל מוסלמי לפעול להצלת ירושלים מידי הגוזלים ולטהר את פלסטין מציפורני הכיבוש. זוהי מצווה אישית החלה על כל המוסלמים. עליהם לקיים ג'יהאד בכסף ובנפש, באמצעותו יצילו אותה [את פלסטין], את האסירים והאסירות שלה ואת [ירושלים] – המקום שאליו נלקח הנביא במסע לילי והקבלה [כיוון התפילה] הראשון [באסלאם] - ויאפשרו לכל המגורשים לשוב למולדתם, לבתיהם ולרכושם..." כשהוא פונה לכל המוסלמים, כתב בדיע: "אל תבושו להכריז ג'יהאד למען אללה, כי בו [תלויים] חייכם ותפארתכם, יציאת הכובש מאדמתכם, שיבת המקומות הקדושים לכם והביטחון במקומותיכם..."[5]

 

בדרשה אחרת שהתפרסמה ב-14.6.12, טרם היוודע תוצאות הבחירות לנשיאות, הביע בדיע רעיון דומה: תחת הכותרת "מדינת ציון לאבדון", נאמר: "סורת אל-אסראא מדברת על המסע [הלילי] האדיר הזה בפסוק אחד, ואחריו מדובר על בני ישראל ועל השחתתם את הארץ ועל כך שאללה אורב להם ומכין להם מצבאו את מי שיטהר את הארץ משחיתותם ויפטור את עבדי האל מרעתם: 'שילחנו בכם את עבדינו' [סורה 17: פס' 5] 'אם תשובו לסורכם, נשוב גם אנו, וגיהינום יסגור על הכופרים' [סורה 17: פסוק 8]. ומה יפה הוא ביטוי הקוראן במילה 'שילחנו' הנושאת בחובה את החיים לאחר המוות... האל רב התפארת איים על הציונים הפושעים, הרוצחים האלה, בעונש תחת פעלם בעולם הזה לפני העולם הבא. 'ריבונך הודיע כי עד יום תחיית המתים לא יחדל לשלח בהם אנשים אשר ילחצום ויענום. ריבונך מהיר בעונש, והוא אף סולח ורחום' [סורה 7: פס' 167]...

בדיע (משמאל), ומורסי מתחבקים במהלך קמפיין הנשיאות של מורסי

 

almasryalyoum.com, (מצרים), 1.5.2012

 

כמה ישמחו המוסלמים אם כל שליטי המוסלמים יהפכו את העניין הפלסטיני לעניין מרכזי סביבו יתלכדו השליטים והנשלטים המוסלמים, כשמטרתם האחת היא השבת מסגד אל-אקצא, הצלתו מטינופת הציונים והחלת הריבונות האסלאמית על ארץ פלסטין האהובה, משום שמסגד אל-אקצא הוא בראש ובראשונה הביטחון הלאומי של מסגד הנביא [באל-מדינה] ושל מסגד אל-חראם [במכה]. כל מוסלמי יישאל [ביום הדין] על השתלטות הציונים על מסגד אל-אקצא, מדוע הוא לא פעל להשבתו, ולא קיים ג'יהאד למענו, שכן חלה עליו הפתוא של חכמי הדת המוסלמים שלפיה 'הג'יהאד בנפש ובכסף להשבת אל-אקצא הוא מצווה אישית החלה על כל מוסלמי.' כמו כן, צווינו להושיע את המקומות הקדושים הנוצריים ואף היהודיים מהטינופת של הציונים האלה..."[6]

 

בדרשתו של בדיע שהתפרסמה ב-12.7.12 לרגל רמדאן, נאמר: "תמיד היה הרמדאן חודש הג'יהאד והמאבק, חודש הכוח והניצחון. בחודש זה נערכו: קרב בדר [בשנת 624 בו גברו תומכי מוחמד לראשונה על מתנגדיהם אנשי מכה]; כיבוש מכה [בשנת 630]; קרב עין ג'אלות [בשנת 1260 בין הממלוכים למונגולים]; ולבסוף, מלחמת רמדאן באוקטובר 1973 שהיוותה עבור דורותינו ציון דרך המעיד על הקשר בין ניצחון והעצמה לבין שיבה לידע, לאמונה ולדת... נבקש מאללה להנחיל ניצחון ללוחמי הג'יהאד ולרסק את הרודנים העושקים..."[7]

 

 [1] אל-אהראם (מצרים), 29.6.2012

[2] אל-אהראם (מצרים), 1.7.2012

[3] ראו סרטון יוטיוב. פרשנות דומה העניק שה"ח המצרי, השבוע במסיבת עיתונאים משותפת עם הילרי קלינטון, בה אמר: "מצרים הכריזה בכל הזדמנות כי היא מכבדת את כל ההבטחות שאליהן נכנסה באופן וולונטארי, כל עוד הצד השני מכבדן, וכי היא מפרשת שלום כשלום כולל כפי שמוגדר בחוזה, והמטרה היא להגשימו, ובכלל זה השלום בפלסטין והקמת מדינת פלסטין בגבולות 67', שבירתה ירושלים." אל-מצרי אל-יום (מצרים), 15.7.2012