המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מאמר בכווית: מזימה של הציונות העולמית נגד סוריה וידידותיה
15/3/2012

 

מאמר בכווית: ישנה מזימה של הציונות העולמית נגד סוריה ובעלות בריתה

 

בעל הטור ביומון הכוויתי אל-קבס, מוצטפא אל-צראף, טען במאמר שפרסם, כי הציונות העולמית פתחה במערכה נגד סוריה, כחלק מתוכנית המשותפת לה, לארה"ב ומדינות נאט"ו, לפגוע בציר הכולל את סוריה, חזבאללה, איראן, רוסיה וסין, כשהמטרה היא מתן ביטחון לישראל והשתלטות על מקורות הנפט באזור. לדבריו, בשל חוסר יכולתה לפתוח במלחמה צבאית, גייסה הציונות העולמית לעזרתה את התקשורת, את האו"ם על מוסדותיו ואת מדינות ערב, ובמיוחד מדינות הנפט. עוד טען כי "ידידי סוריה" שהתכנסו בתוניסיה (24.2.12), הם אלה המחמשים את שכירי החרב שעבדו ב"בלאק ווטר" – החברה הביטחונית האמריקאית שפעלה בעיראק, את שרידי אל-קאעדה בעיראק וקבוצות אסלאמיות קיצוניות שהם שולחים לסוריה, ולכן אין להם עניין בהפסקת המלחמה בה. אל-צארף כתב כי העמים הערביים החלו סוף-סוף להבין את גודל המזימה המתבצעת נגד סוריה והם לא יסלחו משטרים הערביים על מעורבותם בה.

 

להלן תרגום המאמר.[1]

 

"ישראל לא הייתה מסוגלת, לבדה או [יחד] ברית נאט"ו, לפתוח במלחמה צבאית נגד סוריה באופן שיגשים את מטרותיה, כלומר הפלת משטר הסירוב [בסוריה] כדי להעניק לה ביטחון. [ביטחון כזה מחייב] את פירוק נשק החזבאללה והמשך עימות עם איראן – מדינת הנפט [היחידה] באזור, שנותרה מחוץ להשפעה הקולוניאליסטית המערבית, כפי שהייתה בימי השאה. חוסר היכולת לפתוח במלחמה צבאית נובע ממצבן הכלכלי הקשה של אמריקה ומדינות נאט"ו ובשל כוחן הצבאי של סוריה ובעלות בריתה – איראן, רוסיה וסין, כשסוריה היא קו הגנה ראשון של ציר זה. לפי המזימה הציונית העולמית, ש[הנרי] קיסינג'ר ובכירים מערביים אחרים הציגו לאחרונה, ניתן לשער כי לאחר הפלתה של סוריה, יוגדל הכוח הצבאי בבסיסים האמריקאיים באזור המפרץ [לשם] ניהול מלחמת התשה ארוכה עם איראן, וזאת בעוד [הציונות העולמית] נמצאת על אדמתן של מדינות המשלמות את עלות שהיית כוחותיה בהן, עד שהמשטר [באיראן] ייפול. או-אז היא תשתלט על כל מקורות האנרגיה באזור, ותעבור לעימות עם סין ורוסיה, כשאת ההוצאות ישלמו מדינות הנפט שנכנסו תחת שליטתה.

 

[בשל חולשתה הצבאית,] הציונות העולמית פתחה במלחמתה נגד סוריה כאשר נשקה הוא התקשורת, האו"ם והארגונים השייכים לו כמו ארגון זכויות האדם ובית הדין הבין-לאומי. היא גייסה לצידה את כל המדינות הכפופות להשפעתה, כולל מדינות ערב ובמיוחד מדינות הנפט. כך נוצרה חזית הכוללת את הישראלים, האסלאמיסטים, החילונים והליבראלים, וכן מדינות בעלות משטרים דיקטטוריים, משטרים [בהם עובר] השלטון בירושה, [מדינות] משטרה [ומשטרים] חסרי חוקה... הדבר התברר בפגישה שקיימו מדינות אלה בתוניסיה, תחת השם "ידידי סוריה". כולן הניפו את סיסמת הרצון למנוע את שפיכות הדמים של העם הסורי, בניגוד לאמת ולמציאות. שהרי מי שרוצה למנוע שפיכות דמים, אינו מחמש את שכירי החרב שעבדו בחברה הביטחונית [האמריקאית] 'בלאק ווטר' שפעלה בעיראק, את שרידי אל-קאעדה בעיראק ואת הקבוצות האסלאמיות הקיצוניות, ומכניסם לערים הסוריות הסמוכות לגבול לבנון, ירדן, תורכיה ועיראק; שם הם התגנבו לתוך השכונות והרבעים, כבשו את בתי התושבים והפכו את האזרחים למגן אנושי שלהם. וכאשר כוחות משמר המשטר הסוריים החלו להביסם, הם הגיבו בביצוע פיצוצים בקרב בני העם, במתקנים ובתשתיות.

 

העמים הערביים נעשו ערים לשקרים ולמלחמה התקשורתית שבה פתחו ערוצי הלוויין והתקשורת הרשמית הערבית, ולהבין את מימדי המזימה והמלחמה שהם מבצעים נגד סוריה, לטובת המטרות הציוניות. העמים הערביים [עוד] יראו כמה המשטר הערבי מיומן בהולכת השולל ובחילול ערביותו, ויהיו לכך תגובות עממיות שגודלן כגודל הולכת השולל, אם לא למעלה מזה. כיצד המשטר הערבי, המתגלם בליגה הערבית, יתמודד עם זעם העמים הערביים בימים הבאים, ולאחר כישלון המלחמה הזאת, שסימניו המבשרים [כבר] נראים?"[1] אל-קבס (כווית), 3.3.2012