המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
האינטלקטואל המצרי אניס מנצור מצדיק את השואה
17/2/2001


האינטלקטואל המצרי אניס מנצור מצדיק את השואה 

 

האינטלקטואל המצרי, אניס מנצור, כתב בערבית בטורו ביומון  אל-אהראם:

 

"אם נהרג ישראלי, הרי שהוא אחד מתוך חמישה מליון תושבי מדינת ישראל, או אחד מתוך 14 מליון יהודי העולם; לעומת זאת, אם נהרג פלסטיני, הרי שהוא אחד מתוך שישה מליון פלסטינים, מתוך 300 מליון ערבים, או מתוך מיליארד מוסלמים. משום כך, הרוג ישראלי נחשב למספר עצום בקרב עמי היהודים[1]. אין דבר הממרר את החיים של יהודי העולם כמו הגידול במספר ההרוגים בישראל מדי יום ביומו, שאם לא כן, יתקשו יהודי ארה"ב לתרץ לאמריקאים ולעולם את הברבריות היהודית בישראל. כמו כן, [ללא הרוגים ישראלים], יתברר לעולם כולו שהיו סיבות המצדיקות את מה שקרה ליהודי גרמניה, פולין, ורוסיה.

 

אין זה נכון שכל היהודים הם שוחרי שלום; יש בקרבם קבוצה בעלת נטיות התאבדותיות שאינה חפצת חיים. [לכן,] הם מעוררים את שנאתם ועוינותו של הציבור כלפיהם וכתוצאה מכך, יוצא הציבור נגדם. למרות שמספרם של בעלי התבונה בקרבם רב, הם משתמשים בתבונתם כדי להמציא שיטות חדשות לגרום לאנשים לשנוא אותם ולהתלכד נגדם בכל מקום ומקום.

 

משום ששיגעון הגדלות שולט על עמי היהודים, הם אינם מרכינים את ראשיהם כדי להישאר בחיים; הם מעדיפים לעלות על פני השטח ולהתייצב מאחורי הגה ההנהגה בארה"ב ובאירופה, כדי לעורר את רחמיהם של האנשים. הם היו בצל, בשורות האחוריות, ובסמטאות האפלות לפני הקמתה של מדינת ישראל. הם מעדיפים את ישראל המוקפת כולה אויבים, על פני הגטו שאיש אינו יודע על קיומו, או על קיומם שלהם. משום כך, מספר רב של יהודים התנגדו להקמתה של מדינת ישראל שהפכה למטרה לערבים כולם. הם סבורים שישראל קמה בטרם המועד שנקבע לה בדת היהודית. זוהי מדינה אסורה: קיומה [אסור], וכך גם כספה, צבאה, וקיום קשרים עמה.

 

ישנן קבוצות בישראל הרואות במדינה היהודית מדינה כופרת. הן סבורות שעם ישראל ראוי לעינויים ושמה שעשה היטלר ליהודי המערב הוא עונש שהם ראויים לו, משום שהם התייחסו ליהודי המזרח באופן גרוע. תנועת "הכפירה וההגירה"[2] תתגבר בישראל - הכפירה במדינה והקריאה להגר ממנה לארה"ב ולאירופה, הרחק מהאבן ומהארטילריה של הערבים! משום כך, הפילוסופים של ישראל מפחידים את עמי היהודים במטרה להשאירם במצב של הגנה עצמית. הכוננות והנכונות התמידית להילחם מהווה את כור ההיתוך של בעלי הצבעים, הדתות, האסכולות, והשכבות השונים. לולא זה, לא היה נותר בישראל איש פרט לאנשי הדת, הזקנים, החולים... ושרון."[3]

 

תרגום לקוי של המאמר לצרפתית פורסם ביומון Le Progrès Egyptien.[4] לעומת זאת, השבועון The Egyptian Gazette בשפה האנגלית פרסם גרסה "מעודנת" ממנה הושמטו הצדקת השואה וכמה מן הביטויים האנטישמיים:

 

“One Palestinian victim of Israeli aggression is worth five Israeli lives lost to Palestinian violence, Jewish American say. There are 300 million Arabs as opposed to only 6.4 million Israelis, which is why the US Jewish community supports the crack-down of the Intifada.

 

Not all the Jews want peace, since they arouse the hostility of the rest of the world, and they use their intelligence to devise ways of making themselves a people we love to hate.

 

As a paranoid race, they lived in dingy ghettos before the creation of the state of Israel, but now they like to be considered the driving force behind the economics of the US and Europe.

 

However, many Jews had little confidence in Israel in 1948, because, they said, it would be a target for the Arab world. They believe that Israel was founded contrary to Divine Decree, since it came into being before the proper date mentioned in their holy scriptures.

 

Within Israel, there are groups who say that the country full of heretics and sinners. One ultra-orthodox rabbi said that, for their mistreatment of the eastern Jews, western Jewry was punished by the Nazis.

 

Jewish extremists describe Israel as the land of the infidel, and encourage emigration to the US and Europe to escape potential Arab violence.

 

Israeli thinkers will continue to scare the Jewish people into a permanent state of readiness to defend itself against a conflict in which racial, social and religious differences will be obliterated. Otherwise, no one would live in Israel except for the pious, the elderly, the infirm, and Ariel Sharon.” [5]

 

 [1] מנצור נוהג לכתוב על "עמי היהודים" כדי לציין כי היהודים אינם מהווים, לדעתו, עם הומוגני.

[2] מנצור יוצר הקבלה בין ארגון הטרור האסלאמי אל-תכפיר ואל-הג'רה, לבין אותם יהודים.

[3] אל-אהראם (מצרים), 13-2-2001.

[4] Le Progrès Egyptien (Egypt), February 14, 2001.

[5] The Egyptian Gazette (Egypt), February 14, 2001.