המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שר ההגנה הלבנוני: "לכבוד יהיה לי למות למען ארצי, אדמת לבנון נטעה בליבי את התשוקה להרוות אותה בדמי".

קוד הטמעה :