המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בכיר באחים המוסלמים: כן ולא לדיאלוג עם ארה"ב
10/7/2011

 

בכיר באחים המוסלמים: כן ולא לדיאלוג עם ארה"ב

 

לאחרונה הצהירה מזכירת המדינה האמריקאית, הילרי קלינטון, על כוונת הממשל לקיים דיאלוג עם כל קבוצה שוחרת שלום המבקשת להשתתף בבחירות במצרים, ובמסגרת זו לחדש רשמית את הדו שיח עם האחים המוסלמים, עימם התנהלו בשש השנים האחרונות מגעים מוגבלים בלבד.  

בתגובה לדברי קלינטון, כתב מזכ"ל מפלגת האח"ס בקהיר, ד"ר מוחמד אל-בלתאגי, באתר הרשמי של התנועה, כי האח"ס מעוניינת להשתתף בדיאלוג בין מצרים לארה"ב, אך לא בדיאלוג המיוחד רק לה. אל-בלתאגי מתח ביקורת על מדיניותה האוהדת של ארה"ב כלפי ישראל, על תוקפנותה בעיראק ובאפגניסטן, ועל תמיכתה במהלכיו של חוסני מובארכ נגד האח"ס.

להלן תרגום חלקים מן המאמר:[1]

ארה"ב צריכה לשנות את מדיניותה כלפי מצרים

"בעקבות הצהרותיה של הילרי קלינטון בדבר מגעים עם האח"ס, אני אומר: בהצהרותיה [השתמשה] שרת החוץ האמריקאית בביטוי חידוש 'המגעים המוגבלים [שהתקיימו] עם האחים', דבר המצביע על כוונה [לומר] שהיו מגעים קודמים, דבר שאין לו כל שחר. לא היו שום מגעים בין הצדדים, לא לפני נפילת המשטר [במצרים] ולא לאחריה ועד עכשיו.

 

איננו מבינים מה משמעות 'המגעים המוגבלים עם האחים' עליהם מדברת קלינטון. אנו מבינים [את הביטוי] דיאלוג פתוח על היחסים המצריים-אמריקאיים, ולא על היחסים בין האחים לבין האמריקאים, שכן אין לנו אג'נדה של בעיות או אינטרסים השייכים רק לאח"ס שבהם אנו צריכים לדון עם הממשל האמריקאי. הדבר שאנו רוצים מן הממשל האמריקאי הוא שישנה את אופי יחסיו עם מצרים, שהיו בנויים בעבר על תלות; על מתן אפשרות לארה"ב להתערב בענייני הפנים של מצרים באופן ישיר באמצעות הסיוע [האמריקאי]; על קשר אישי עם המשטר העריץ; ועל תמיכה בהישארותו [בשלטון] תמורת שמירתו על האינטרסים האמריקאיים, שבליבם האינטרסים של הישות הציונית, דבר שלא נסכים שיימשך.

 

לעומת זאת, אנו מקדמים בברכה יחסים המבוססים על הדדיות וכבוד הדדי, על כיבוד המאפיינים הייחודיים [של כל צד וצד] והאינטרסים המשותפים לעם המצרי ולעם האמריקאי, ועל כיבוד אדם, תהא אשר תהא אזרחותו. את היחסים הללו לא ניתן לנתק מהעמדות האמריקאיות באזור הערבי והאסלאמי שהובילו למצב של שנאה כלפי האמריקאים, בשל כיבוש עיראק ואפגניסטן ובשל נטייתה העיוורת [של ארה"ב] לטובת העמדות של הישות הציונית נגד זכויות העם הפלסטיני.

 

בשומענו את הצהרות קלינטון בנוגע לדמוקרטיה, לזכויות אדם ולזכויות מיעוטים, אל לנו לשכוח כי הממשל האמריקאי נהג לתאם [את פעילותו] עם המשטר המצרי הקודם, להעניק לו אור ירוק וכיסוי בינ"ל לכל צורות האלימות, דיכוי היריבים הפוליטיים, זיוף הבחירות וההתעלמות מזכויותיו הפוליטיות והאזרחיות של הרוב, לא כל שכן של המיעוט. כמו כן, אין לשכוח כי נטייתו של הממשל האמריקאי לטובת המהפכה המצרית באה [רק] לאחר שמאזן הכוחות בשטח נטה לטובת המהפכה והמתקוממים.

 

לא נסכים להתערבות אמריקאית בפוליטיקה המצרית

קלינטון, אמנם מדברת על כיבוד המפה הפוליטית במצרים על [כל] מרכיביה (ובכלל זה, האח"ס והכוחות האסלאמיים), כל עוד הם אינם מאמצים את [דרך] האלימות, אך ברור שהממשל האמריקאי ידע לאורך העשורים שעברו כי האח"ס מתנגדים לאלימות וחותרים לשינוי בדרכי שלום. למרות זאת, תיאם הממשל האמריקאי עם המשטר הקודם והסכים עם המשך מדיניות ההדרה, הדיכוי והאלימות כלפי האח"ס.

 

לרגל קבלתו את המפה הפוליטית המצרית החדשה, אנו דורשים מהממשל האמריקאי להימנע מהתערבות במטרה להשפיע על מפה זו ולנסות לעצבה או ליצור קיטוב בזירה המצרית באמצעות תמיכה חומרית ופוליטית בכוחות ומפלגות מסוימים, בכסות של תכנית לתמיכה בדמוקרטיזציה, וזאת במטרה להיאבק בזרם האסלאמי. אנו רוצים פלורליזם מצרי שייתן ביטוי לכל הזרמים והמגמות, בתנאי שהם יישארו מתוצרת מצרית טהורה...

 

איננו מתנגדים לדיאלוג עם הממשל האמריקאי, אך גם איננו משתוקקים לו. הדבר החשוב ביותר הוא יסודותיו של הדיאלוג, נושאו, מידת רצינותו ומידת הרלוונטיות שלו לאינטרסים של העם המצרי. השאלה המרכזית היא האם הממשל האמריקאי מוכן לממש את האינטרסים שלו על ידי בניית קשר נכון וצודק עם עמי האזור, לאחר שבנה את קשריו רק עם משטרים דיקטטוריים מושחתים, שעמינו הקיאו ולעולם לא יסכימו לחזרתם?"