המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
נאום נשיא סוריה בועידת מדינות האסלאם בקטר
16/11/2000


נאום נשיא סוריה בועידת מדינות האסלאם בקטר

 

נאומו של נשיא סוריה, בשאר אל-אסד, בפני ועידת מדינות האיסלאם שהתכנסה השבוע בקטר היה בעל אופי אסלאמי. הנשיא בשאר אל-אסד דחה את הטענות בדבר קיומו של טרור אסלאמי ותאר את מעשיה של ישראל כנאציזם-חדש. להלן קטעים מן הנאום: [1]

 

"לא יתכן שהמאבק לשחרור האדמה תתואר במקרה אחד כמאבק [לגיטימי] ובמקרה אחר, כטרור... [לא יתכן] לתאר את הדמוקרטיה לגבי עם מסוים כנחשלות, בשעה שמרוממים את האנרכיה אצל עם אחר לדרגה של דמוקרטיה.

 

הם [המערב] היו חייבים להמציא אויב חדש כדי לשמר את מצב המתיחות, ובמשתמע את הסיבות והצידוקים להגמוניה על מדינות ואזורים רבים בעולם. האויב החדש הזה שנגלה בשנות התשעים הוא דתנו האסלאמית, דת אמות המוסר, הצדק והאהבה שעוותה מבחינה תקשורתית, תרבותית וחינוכית כדי שתראה דת של רצח, קיצוניות וטרור. בכל פעם שמתרחשת מהומה באזור כלשהו בעולם, מופנית אצבע מאשימה לאיסלאם, גם כאשר אין מוסלמים באזור. כל פיגוע או פעולת טרור מבצעו הוא מוסלמי עד אשר מוכח ההפך וברוב המקרים, אכן מוכח ההפך.

 

...במקביל, [המערב] נלחם באיסלאם האמיתי על ידי טיפוח הקיצוניות המשמשת לפגוע באיסלאם ובמוסלמים. כעת, הקיצוניות הזו שטופחה מחוץ לאומה האסלאמית מתוארת כאיסלאם האמיתי... ישראל דורשת באופן פרובוקטיבי להפסיק את האלימות הפלסטינית ולהפסיק את השמדת הטנקים הישראלים על ידי האבנים של ילדי ונערי האינתיפאדה... היא מציגה את הקורבן כפושע ואת הרוצח כחף מפשע.

 

לעם הפלסטיני אשר חי על אדמת פלסטין אלפי שנים ללא הפסקה, כבר אין זכות לחיות על אדמת אבותיו. יתר על כן, גם מסגד אל-אקצא נתון למתקפה באמצעות אגדות וסיפורי בדיה. הם רוצים לשכנע את העולם בנכונותם, גם אם הדבר מאלץ אותם לזייף את ההיסטוריה.

 

היהירות הישראלית הזו והמעשים האלה שאיו להם כל קשר לעקרונות המוסר ולהוראות של כל הדתות המונותיאיסטיות לא היו מתרחשים אילולא זכו לעידו ולתמיכה מצד מדינות וגורמים רבים... הישראלים הורגים והערבים והמוסלמים מואשמים בטרור ובאנטישמיות למרות שכל ידועים בוודאות כי אנו שמים וקדומים יותר מכל עם שמי אחר.

 

הם רומסים את עקרונות זכויות האדם ואילו אנו מגונים ומתוארים כלא-אנושיים ונחשלים. הם מחרפים ומגדפים את הנאצים הישנים בעודם מיישמים נאציזם חדש שלא נשמע כמותו לאורך ההיסטוריה.

 

רבים בקרב העם הזה הגיעו לכלל שכנוע כי כמה מדינות, ובראשן ישראל, אינן רוצות בטובתנו והן שואפות לשמר את מצב העוני והנחשלות ממנו אנו סובלים... על אף שלא התכנסנו פה כדי לקרוא למלחמה, אלא כדי להשמיע את קולנו לעולם, הרי שקול זה צריך להישמע שאם לא כן, הוא יישאר בתוך האולם הזה ללא כל השפעה או ערך.

 

אנו דורשים לנתק את היחסים עם ישראל כדי לבלום אותה ולמנוע אותה מלהמשיך במעשיה הנפשעים ומלפגוע במקומותינו הקדושים, האסלאמיים והנוצריים, ברגשותינו ובאמונותינו. אנו מדגישים כי גורל מסגד אל-אקצא, הוא עיקר המאבק המתנהל כיום בין הציונים למוסלמים. מי שחושב שהיחסים עם ישראל תורמים לשמירה על המעוז הזה ולהגנה על העם הפלסטיני טועה. ההפך הוא הנכון, הם תורמים להריסתו, דבר האסור על פי האיסלאם."[1] אל-ספיר, (לבנון), 13.11.2000.