המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אחיו של ח'אמנאי: ח'אמנאי מעניק לגיטימציה לחוגים משיחיים
24/6/2010


אחיו של ח'אמנאי: ח'אמנאי מעניק לגיטימציה לחוגים משיחיים

 

בנאום בפני המטה להוקרת האמאם חו'מיני, בשלהי מאי 2010, מתח האדי ח'אמנאי, אחיו הצעיר של מנהיג איראן עלי ח'אמנאי, ביקורת מרומזת אך חריפה, על הסכמת אחיו, עלי ח'אמנאי מנהיג איראן, לחדירתם של חוגי החוג'תיה המשיחיים לשורות המשטר, בניגוד להוראות מייסד משטר המהפכה איתאללה רוחאללה ח'ומיני.

 

חוגי החוג'יתיה באיראן של שנות השמונים שצידדו בהשקפה לפיה אין לכונן ממשלה אסלאמית עד להופעת ה'אמאם הנעלם' - המשיח, התעמתו עם מייסד המשטר, איתאללה ח'ומיני, ואף הודיעו על הפסקת פעילותם ב-1983, לאור התנגדותו ההלכתית החריפה להשקפתם. עקב כך הם נותרו בשולי הפוליטיקה וההלכה באיראן. לאחר מינויו של עלי ח'אמנאי כמנהיג איראן, ובמיוחד עם מינוי אחמדי-נז'אד כנשיא, שבו חוגי החוג'יתיה הדוגלים במשיחיות, לפעול בגלוי ואחיזתם כיום במוקדי הכוח במשטר ניכרת. 

 

ביקורתו של האדי, האח, מתמקדת בלגיטימציה שהעניק המנהיג, עלי ח'אמנאי, לחוגי החוג'יתיה המשיחיים, המונהגים בידי איתאללה מוחמד תקי מצבאח יזדי ותלמידו הנשיא אחמדי-נז'אד, לחדור אל חוגי המשטר, להשליט את השקפתם המשיחית ולהשתלט על מוקדי השלטון.[1] חוגים אלה מתבטאים תדיר אודות הופעתו הצפויה של ה'אמאם הנעלם' וזוכים בשל כך לביקורת מצד האיתאללות המסורתיים במדינה, השוללים את הלגיטימציה והפוליטיזציה של זרם המשיחיות בשיעה.

 

האופוזיציונר הוותיק, האדי ח'אמנאי, מתריע למעשה מפני הפיכה משיחית במשטר המהפכה האסלאמית, בידי אותם מנהיגים שהתנגדו לדרכו של מייסד המשטר, איתאללה ח'ומיני. יצוין כי יומונו של האדי ח'אמנאי, חיאת-י נו, נסגר בדצמבר 2009 בהוראת המשטר בשל התנגדותו לנשיא מחמוד אחמדי-נז'אד.

להלן עיקרי נאומו של האדי ח'אמנאי:

אישים שלא היו קרובים לח'ומיני הפכו לפרשניו

"... אחת הסכנות המאיימות על המהפכה [האסלאמית] ועל הקו [האידיאולוגי] של האמאם [איתאללה ח'ומיני] היא נוכחותם של אלו שבעבר, לפני המהפכה, היו רחוקים מהאמאם [ח'ומיני] ונמנו על מתנגדיו [בהלכה ובתוך שורות המשטר]. כל חברי האמאם [ח'ומיני] והמהפכה מעידים כי הגורמים האלו, שלא היתה להם שום קירבה לקו של האמאם, מופיעים היום בחברה כמי שמעניקים לעצמם את הזכות לחוות דעה אודות הגות האמאם [ח'ומיני] ולהיות פרשני הקו שלו. היום אפשר להזכיר אותם כסכנה למהפכה [האסלאמית]. כמובן שלא ניתן לחוות דעה בקלות אודות סגנון פעילותם כיוון שהם פועלים בצורה מפותלת מאוד."

 

הציבור עלול ללכת שולל אחרי החוג'יתיה

"למעשה, יש לומר כי אגודת החוג'יתיה, היא אחת הזרועות של הקבוצה הזו, ולדעת כמה [אנשים], הקבוצה הזו היא מוקד הזרם המתנגד לאמאם שהופיעה בכסות של תומכי קו האמאם. הדור הנוכחי אינו מכיר אותה ואפשר שיולך שולל על ידה. על אוהדי המהפכה להציג [בפומבי] את הדמויות האלו ולומר לעם את האמת. למרבה הצער מרבית כלי התקשורת במדינה נמצאים בידי הקבוצה הזו והם [הכוונה לחוגי החוג'יתיה] הצליחו להנחיל את סוג החשיבה שלהם לחברה ולחדור אל תוך המשטר באמצעות 'מלחמה רכה' כדי שלא יזוהו. זוהי סוגיה מאוד מסוכנת משום שהמאפיין של 'מלחמה רכה' הוא בכך שאיש לא מבחין בה... "

 

ח'אמנאי מתיר לצבא לעסוק בפוליטיקה בניגוד לדעת ח'ומיני

"אחת מההוראות הברורות של האמאם [ח'ומיני] היתה שאסור לאנשי צבא להתערב בסוגיות פוליטיות. אולם, הדבר קרה... ובניגוד לדעת האמאם [יש ה]מצדיקים זאת.  יש מקום כעת שהעם ישאל את הקבוצה הזו מהי עמדתה הברורה בנוגע לצו הזה של האמאם?"[2]

 

 [1] נשיא איראן משתייך כנראה לקבוצת ג'מכראן, שהינה חלק מתנועת החוג'תיה המאמינה כי שלטון אסלאמי אמיתי ייכון רק עם שובו של 'האמאם הנעלם' וכי שעה זו קרובה. איתאללה מחמד תקי מצבאח-יזדי, מורו הרוחני של אחמדי נז'אד, משמש כמנהיגה הרוחני של קבוצת ג'מכראן, שהיא קבוצה שיעית-רדיקלית הקרויה ע"ש מסגד ג'מכראן הנמצא כ- 6 ק"מ מזרחית לעיר קום באיראן. על-פי מסורות שיעיות, האמאם הנעלם שהה במקום בזמן היעלמותו, הכריז עליו כעל מקום קדוש וציווה להקים מסגד במקום, אלו עפ"י האמונה הוא עתיד לשוב. יצוין כי ממשלת אחמדי-נז'אד הקצתה משאבים כספיים רבים להפיכת המסגד למקום עלייה לרגל. יש לציין כי אין אימות לכך שאחמדי-נז'אד עצמו שייך פורמאלית לתנועת החוג'תיה אולם רב המכנה האידיאולוגי המשותף ביניהם.

[2] אילנא (איראן), 31.5.2010.

תגיות