המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
סופר סעודי: אגדת ההשפעה היהודית - חיפוי על הכשלון הערבי
18/2/2010

 

סופר סעודי: אגדת ההשפעה היהודית נועדה לחפות על הכשלון הערבי

 

ב-27 בינואר 2010 פרסם הסופר והעיתונאי הסעודי, האני אל-נקשבנדי, מאמר בעיתון הליברלי המקוון 'אילאף'[1] בו טען כי האמונה באמיתותם של 'הפרוטוקולים של זקני ציון' היא עלבון לאינטלקט האנושי וכי יש להבחין בין מדינת ישראל, שיש להתפלל לאובדנה, לבין היהודים, שהם עם ככל העמים האחרים שהיו נתונים לדיכוי בשל היותם מיעוט. לדבריו, ההשפעה היהודית היא המצאה באמצעותה מחפים הערבים על כישלונם.

להלן תרגום קטעים מהמאמר:

"לפני מספר ימים התחלתי לדפדף בספר הראשון שכתבתי ושכותרתו "יהודים תחת המיקרוסקופ". כתבתי אותו בשנתי האחרונה באוניברסיטה, ושם דנתי בהרס שהביאו היהודים על העולם תוך הסתמכות על מה שנקרא "הפרוטוקולים של זקני ציון", שהופיעו לראשונה בראשית המאה הקודמת ברוסיה. כיום, כשאני מדפדף בספר, אני מבין עד כמה טעיתי, לפחות בחצי [מהדברים הכתובים בו], לאחר שהשתכנעתי שפרוטוקולים אלה אינם יותר מאשר דמיון, ושהסיפור אודות הריסת העולם על ידי היהודים צריך [עיון] מדוקדק.

 

פרוטוקולים אלה, שעליהם נאמר כי הם דנים בתוכנית יהודית לשלוט על העולם, אינם יותר מאשר הבלים, והאמונה [באמיתותן] פירושה ... שהעולם שאנן ומובל כצאן שאין לו רצון [משלו]. אמונה [באמיתותם של] פרוטוקולים אלה פירושה גם שכל הטרגדיות  הקורות בעולם הן בשל היהודים, ולא נותר, אלא לייחס אליהם [גם אסונות טבע, כמו] הרי געש ורעידות אדמה.

 

כשאנו מאמינים בזה אנו ממעיטים בערך של עצמנו ומזלזלים בשכלנו, ובה בעת אנו גם מייחסים לקבוצה קטנה [של אנשים] עוצמה רבה יותר ממה שיש לה [במציאות]. היו לי קשרים עם יהודים והם לא שונים [מבני] עדה או דת אחרת בשום דבר. יתירה מכך גיליתי שהם יותר בעלי משמעת עצמית.

 

איני מדבר כאן על [מדינת] ישראל, שהיא עניין אחר, אני מדבר על יהודים. במהלך ההיסטוריה שלהם הם עברו אסונות רבים וכשבחנתי את הסיבה לאסונות [אלה] גיליתי כי רובם נבעו [מכך] שהם היו מיעוט. [והרי ידוע] שכל מיעוט בעולם חשוף לעושק גדול יותר [מהרוב]. בשל כך הם מאורגנים וחוששים בעת ובעונה אחת.

 

הקוראן מספר שפרעה דיכא אותם, אך איננו יודעים את הסיבה לכך. מה שידוע לנו הוא שיוסף הכניס את היהודים למצרים ושאללה שלח את מוסא להוציאם משם לחופשי. כמו כן אנו יודעים כי היטלר דיכא אותם ושרף אותם, כפי שעשה למיעוטים אחרים, ערבים וכושים, אך איננו יודעים מדוע גרמניה דיכאה אותם.

 

ישנם כאלה הטוענים שזה קרה בגלל שהם בוגדים, אולם הם טועים. לא מצאנו ידיעה על בוגדנותם כלפי פרעה שהצדיקה את הדיכוי ולא על בוגדנותם כלפי היטלר שהצדיקה דיכוי דומה. יתירה מכך, רוב היהודים היו סוחרים ומלומדים ואיינשטיין לא היה אלא דוגמא [מני רבות].

 

אינני מציע להזיל דמעות או לגלות סימפטיה כלפיהם, אך אינני מוצא כל הצדקה לקלל אותם, כפי שעושים כיום במסגדים ובבתי הספר שלנו, שכן הם נמנים על 'אנשי הספר'.  אם אנו מדברים על [מדינת] ישראל הרי שראוי להתפלל לאובדנה ולבקש מאללה שיתנקם בכל מי שהפך את נשותינו לאלמנות ואת ילדנו ליתומים. אולם אם אנו מדברים על אנשים המחזיקים בדת אחרת משלנו אזי הקללות נגדם מעוררות איבה שאינה מוצדקת.

 

אני שב לשאלת הפרוטוקולים [של זקני ציון] ואומר שעלינו להיות יותר רציונאליים כשאנו מדברים על אומה או עם כלשהו ... ואם מאן דהוא יטען שהפרוטוקולים אמתיים כיוון שכל מה שכתוב בהם התגשם, אזי אני אומר שבעצם שום דבר מהם לא התגשם. הדיבורים אודות השליטה היהודית על הכלכלה העולמית ואמצעי התקשורת [מצביעים על] טפשות אינטלקטואלית. [וזאת] כיוון שהכלכלה מונעת על ידי כוחות של היצע וביקוש ואת התקשורת מניעים אינטרסים פוליטיים. ההשפעה היהודית מכל מקום אינה יותר מאשר המצאה ערבית באמצעותה אנו מחפים בפני עצמנו ובפני העולם על הכישלון שלנו".

 [1]  www.elaph.com, 27.01.2010.