המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
"אל וטן" הסורי: ספק אם הסכם שת"פ עם אירופה יועיל לסוריה
9/12/2009


עורך אל וטן הסורי: ספק אם הסכם שת"פ עם אירופה יועיל לסוריה

 

הסכם השותפות בין האיחוד האירופי לבין סוריה היה אמור להיחתם ב-26.10.2009, לאחר הקפאה של כמה שנים, ואולם סוריה הבהירה כי היא מעוניינת בדחיית החתימה. הנשיא אסד אמר בביקורו בקרואטיה בסוף חודש אוקטובר, כי ארצו רוצה בקידום שיתוף הפעולה עם האיחוד האירופי אך לא בשותפות והסביר כי ארצו אינה רוצה בחתימה על ההסכם כשהיא איננה חזקה מבחינה כלכלית וגם איננה מעוניינת בהתערבות בענייניה הפנימיים, הנלווית לחתימה על ההסכם.

 

במאמר המערכת של היומון הסורי אל-וטן תהה העורך, ודאח עבד רבה, האם סוריה זקוקה להסכם שותפות עם אירופה. לדבריו, סוריה כבר הוכיחה שהיא יכולה לבצע רפורמה בכלכלתה ללא סיוע חיצוני, ומה שדרוש הוא הסכם אמיתי שישרת את האינטרסים של שני הצדדים. להלן קטעים מן המאמר:

 

"דברי הנשיא אסד לאנשי תקשורת סורים אשר נלוו אליו בביקורו בבירת קרואטיה, זגרב, נאמרו בשעה שרבו הדיבורים על הסיבות לדחיית מועד החתימה [על הסכם השותפות עם האיחוד האירופי] מצד סוריה, בין אם הסיבה לכך היא פוליטית, כלכלית, פורמאלית או סמלית. הנשיא אמר בבירור שסוריה תמכה ועודנה תומכת בשותפות עם האיחוד האירופי, אך לא על חשבון האינטרסים שלה. מה שהיה טוב ב-2004 כאשר הושלם המו"מ עם האירופאים אינו טוב כיום, על כן חתימה [על ההסכם] מחייבת דיון משפטי, טכני ומבחינה לאומית.

 

אסד חשף בפני אנשי התקשורת כי הוא ביקש מכל שרי הממשלה ומכלכלנים לבחון את השלכות ההסכם הזה על הכלכלה הסורית על כל מגזריה, מה תרוויח סוריה ומה תפסיד ומהם השלבים ופרקי הזמן שעליה לעבוד לפני שההסכם יועיל לה וישרת את צרכיה. הנשיא אסד אמר שהכלכלה הסורית התקדמה והתפתחה מאוד, אולם לא הגיעה ל[רמה] מספקת המאפשרת לה להתחרות בשוק האירופי. על כן, יש לבחון היטב את הסכם השותפות על מנת לדעת היכן וכיצד יכולה הכלכלה הסורית להרוויח [ממנו].

 

ברור כי סוריה אינה מתכוונת לנהוג בנימוס פוליטי על חשבון האינטרסים הלאומיים שלה. [התנהגות] זו של אסד אינה חדשה. גם כאשר נתייסר בשל הלחצים הפוליטיים, הוא סירב לעשות ויתורים ולו סמליים ותמיד העדיף את האינטרס הלאומי על פני אינטרסים אחרים כאשר דחה את הרעיון [לחתום] על הסכמים המשרתים את סוריה בזמן הקצר, אך מזיקים לאינטרסים העליונים שלה ולעתיד הדורות [הבאים].

 

הנשיא אסד מסביר את עמדתו בכך שהשנים האחרונות הוכיחו שהסורים יכולים לבצע רפורמה במערכת הכלכלית ולהיפתח לעולם ללא סיוע, שותפות או אפילו תמיכה של האירופים, וכי דמשק אינה רואה צורך למהר ולחתום. אדרבא, היא תעדיף לדון [בהסכם] ולבחון אותו לפני שתצעד בכיוון מתוך אמונה ששותפות צריכה להניב תועלת שווה לסורים ולאירופאים ו[מתוך אמונה] שחברים תומכים זה בזה ואינם מתערבים בהחלטות של הצד השני ובריבונותו. זוהי משמעות השותפות בראייתה של דמשק....

 

אסד לא הסתיר את מורת רוחה של סוריה מהדרך בה הודיעו לסורים על הסכמת האירופים לחתום על הסכם השותפות, לאחר שהקפיאו אותו למשך חמש שנים. אסד לא הסתיר את מורת רוחה  של סוריה מכמה מדינות אירופאיות, בייחוד אלה הערמומיות ה[מתימרות] לתת שיעורים בזכויות אדם, אך מסרבות להצביע על דו"ח גולדסטון או נמנעות בהצבעה... הנשיא אסד אינו מעוניין בשותפות מזויפת עם האירופאים, הוא רוצה שותפות אמיתית פוליטית וכלכלית. הוא הבהיר כי סוריה לא מחפשת שותפות סמלית, אלא בשותפות בפועל, כזו הדומה לשותפות עם תורכיה, ואשר תתבסס על האמון בין [ההנהגות] והעמים לפני כל דבר אחר. דברים אלה מוכיחים את אמינותה של דמשק כלפי השותפים שהיא מחפשת באירופה או בכל מקום אחר ברחבי העולם.

 

אם כך, אסד פתח את השער לדיון ועל הסורים בכל המגזרים לבחון היטב כיצד, מתי והיכן יכולה סוריה להפיק תועלת מהסכם השותפות עם האיחוד האירופי, כך שהאינטרסים שלה ימומשו."[1]

 


[1] אל-וטן (סוריה), 3.11.2009