המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שר בממשלת סודאן: איני פוסל נורמליזציה עם ישראל, המשטרים הערבים סחרו בעניין הפלסטיני

קוד הטמעה :