המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
סעודיה: אב השיא את בתו בת העשר לגבר בן שמונים
30/10/2009


סעודיה: אב השיא את בתו בת העשר לגבר בן שמונים

 

בשנה וחצי האחרונות זכתה לחשיפה בעיתונות הסעודית תופעת השאת קטינות המאפיינת חברות מוסלמיות רבות וקיימת עוד מראשית האסלאם. התופעה מותרת בסעודיה על-פי החוק הדתי הנוהג במדינה, המתיר להשיא קטינות. ההיתר מתבסס על כך שעל-פי המסורת המוסלמית, הנביא מחמד נשא את עאישה לאישה בהיותה בת 6. באוגוסט השנה דווח על ילדה בת 10 שהוסתרה במשך עשרה ימים אצל דודתה, לאחר שאביה השיאה לגבר בן שמונים. בתגובה טען בעל טור סעודי כי השאת קטינות אינה עולה בקנה אחד עם ערכי האסלאם ומהווה הפרה של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד עליה חתמה סעודיה. להלן תיאור המקרה:

בעל טור סעודי: נזקים נפשיים לקטינות הנישאות

היומון הסעודי "עוכאט'" דיווח ב-25 באוגוסט 2009 כי אביה של ילדה בכיתה ה' החזירה לבעלה בן השמונים, לאחר שדודתה הסתירה אותה בביתה במשך עשרה ימים. בני משפחתה של הילדה טענו כי גילו של הבעל הוא 80, אולם בראיון ליומון הנ"ל הכחיש זאת הבעל. הוא האשים את דודתה של הילדה בהתערבות בענייניו הפרטיים וטען כי נישואיו מותרים על-פי ההלכה המוסלמית, כל עוד אבי הילדה מסכים להם. לדבריו, אבי הילדה הציע לו ראשית את אחותה הבכירה, אולם משזו סירבה להינשא לו, הציע לו האב את הבת הצעירה יותר. לטענתו, כאשר ניתנה לו הזכות להסתכל עליה, הוא לא מצא בה שום דבר פסול והסכים להינשא לה.

 

בתגובה אמר חבר האגודה הלאומית לזכויות האדם בסעודיה, מעתוק אל-עבדאללה, כי אין [בסעודיה] תקנון ברור הקובע כללים להסדרת נישואי קטינות. לדבריו, נישואים אלו גורמים לנזקים נפשיים, רפואיים וחברתיים - כפי שקבע דוח שפרסמה בפברואר 2009 ועדה מטעם משרד הבריאות הסעודי. עוד הוסיף אל-עבדאללה כי השאת קטינות נחשבת הפרה של זכויות הילד המעוגנות באמנה הבינלאומית לזכויות הילד שסעודיה חתומה עליה, ואשר לפיה ילד מתחת לגיל 18 נחשב קטין.[1]

 

מאמר ב"עוכט'": הפרה ברורה של זכויות הילד

בתגובה לפרשה מתח בעל הטור והעורך לשעבר של היומון הסעודי "שמס", ח'לף אל-חרבי, ביקורת חריפה על המעשה. במאמר שכותרתו "הצילו את התלמידה בביה"ס היסודי!" ביומון הסעודי "עוכאט'" כתב אל-חרבי: "כיצד תיתכן השאת ילדה בבית ספר יסודי לגבר בן שמונים, מבלי שאיש יעשה משהו כדי למנוע אסון זה? האם ייתכן שידיעה זו תתפרסם בעמוד הראשון, בעוד החברה כולה רואה בסיפור עצוב זה 'עניין אישי'?...

החתן שלנו אמר בראיון ל'עוכאט' כי טרם מלאו לו 80 שנה… וכי נישואיו מותרים על-פי ההלכה המוסלמית במידה שאבי הכלה מסכים להם… וכי תחילה היה אמור להינשא לאחות הבכירה… מה זה? האחות הבכורה סירבה להינשא לחתן בן השמונים, ולכן הציע לו האב את אחותה העוקבת… מי מסכים לנזק הזה? ואיפה גיבורות הקמפיין ['האפוטרופוס שלי יודע טוב ממני מה טוב בשבילי'][2] שיסבירו את ההבדל בין אבהות לבין סחר בירקות [בדוכן בשוק].

 

לפני שקראתי ידיעה זו [שהתפרסמה שלשום] בעמוד הראשון ב'עוכאט', ניסיתי להבין את הדעות שאומרות כי 'אנו נמצאים על הכוונת' של כמה ארגונים זרים של זכויות אדם. אולם, לאחר שקראתי ידיעה זו, אני מודה לאל שאינני חבר באחד מהארגונים האלה, מאחר שהייתי תוקף אותנו פי 60 יותר. יתרה מכך, הייתי… קורע את בגדיי ויוצא לרחוב כמו טרזן, מאחר שהעולם הפך לג'ונגל שבו אב מוסר את בתו לזקן בן שמונים. זאת בשעה שהחברה רואה בטרגדיה הומאניטארית זו עניין משפחתי אישי: 'אביה מרוצה ואני מרוצה'.

נישואים אלו נחשבים הפרה ברורה של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד עליה חתמה סעודיה. כמו כן, הוועדה שהוקמה מטעם משרד הבריאות לבדיקת תופעת השאת קטינות הסיקה כי נישואים אלו גורמים לנזקים רפואיים, נפשיים וחברתיים גדולים. לא ייתכן שהאסלאם יאשר נזק זה, משום שהוא דת אנושית ורחמנית. כיצד אנו מסכימים לאב ולגבר האלה לפגוע בדת ובחברה שלנו?..."[3]            [1]  עוכאט' (סעודיה), 25.8.2009. על הביקורת בסעודיה על השאת קטינות ראו גם דוח ממרי

[3]  עוכאט' (סעודיה), 27.8.2009