המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
עבאס: אסור שיישארו בלבנון פליטים. מקצתם ישובו לישראל
18/10/2009

 

יו"ר הרש"פ: אסור שיישארו בלבנון פליטים. מקצתם ישובו לישראל

 

בריאיון ליומון הלונדוני אל-חיאת אמר יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, כי אסור שבלבנון יישאר ולו פליט פלסטיני. מקצת הפליטים צריכים לשוב לישראל ומקצתם למולדת [למדינה הפלסטינית].[1] הוא הביע התנגדות להקמת מדינה פלסטינית בגבולות זמניים ותבע לדון במו"מ על הסדר הקבע בכל הנושאים שסוכם עליהם עם ממשלת אולמרט ובהם נושא הפליטים וירושלים. להלן קטעים מן הריאיון:

 

קשרים עם אובמה בכל תנאי

שאלה: "מה דעתך על האווירה בשיחות הדו-צדדיות ובשיחות המשולשות?"

מחמוד עבאס: "עקרונית, היה ראוי לדון בשאלה האם לקיים את הפגישה [בשולי כנס האו"ם בניו-יורק] או לא לקיימה. לבסוף החלטנו כי אנו חייבים לבוא [לפגישה] אף שהיו מתנגדים, היו שתקפו והיו שמתחו ביקורת, משום שהמדיניות שלנו היא לפעול על דרך החיוב... עדיף שנגיע ונביע את דעתנו ולכן הגענו לפגישה. אמרנו לברק אובמה שיש התחייבויות שהוא בעצמו הצהיר עליהן ואנו מחויבים להן. ביצענו את הדברים הנוגעים אלינו במלואם ואנו ממשיכים למלא את התחייבויותינו בנושא הביטחון, השלטון והמוסדות ואילו הישראלים לא עשו מאומה.

 

בשמונת החודשים שעברו ניסה הממשל האמריקני להשיג התקדמות והשקיע מאמצים באמצעות השליח המיוחד למזרח התיכון ג'ורג' מיטשל. הממשל אומר כי השיג התקדמות מסוימת, אולם אנחנו איננו יכולים להסכים לקביעת עובדות בשטח. הפסקה חלקית של ההתנחלויות - פירושה המשך ההתנחלויות. אפילו הפסקה בשיעור 95% היא המשך ההתנחלויות. עמדת הנשיא אובמה היא זאת: 'השגנו דבר מה, נמשיך ונבנה על כך' ואילו עמדתנו היא זאת: חייבים לעצור ואחר כך נתחיל - לאחר שנגדיר את מקור הסמכות של המו"מ ואת הנושאים הבסיסיים כלומר: הגבולות, ההתנחלויות, הפליטים, הביטחון, המים ונושאים אחרים. אובמה ממשיך כעת במאמציו, לדבריו הוא ימשיך פרק זמן מסוים קצר או ארוך ואחר כך יחשוב כיצד לנהוג. אנו רוצים לשמור על קשרינו עם אובמה בכל תנאי ואיננו רוצים שיהיה משבר בינינו לבין האמריקנים, אך בה בעת אנו חייבים ללכת בדרך ברורה. סימני הדרך חייבים להיות ברורים כדי שנדע לאן אנו הולכים."

 

לא הושגה הסכמה על חילופי שטחים

שאלה: "היכן טמונה בדיוק המחלוקת על מקור הסמכות?"

עבאס: "הסכמנו (עם ראש ממשלת ישראל לשעבר אהוד אולמרט) ועם ממשל הנשיא ג'ורג' בוש על מקור סמכות והוא הגדרת גבולות הגדמ"ע ומה הם השטחים הכבושים. נושא זה הוכרע בינינו לבין האמריקנים והישראלים כך: כשאנו אומרים שטחים כבושים אנו מתכוונים לרצועת עזה ולגדה המערבית ובה ירושלים, ים המלח, [בקעת] הירדן ושטחי ההפקר. הביטוי שטחי הפקר הוגדר מפורשות – הגבולות שהיו בשעתו בין ישראל לבין ירדן. מכאן צעדנו צעד נוסף עם ממשלת אולמרט והוא ניסיון להסכים על חילופי שטחים ולשרטט מפות ואומנם שרטטנו מפות והם שרטטו והוגשו הצעות לחילופי שטחים, אך לא הגענו להסכמה. לחזור כעת לנקודת ההתחלה – זו בעיה."

 

ירושלים והפליטים לא יוצאו מהמו"מ

"יש נושאים בסיסיים שהוזכרו בוועידת אנאפוליס. שישה נושאים ללא יוצא מן הכלל שדנו בהם בימי אולמרט, כלומר דנו בנושא הגבולות ובנושא ירושלים. אסור לחזור אחורנית ולומר אנו מסכימים [לדון בנושא] ירושלים, אך מתנגדים [לדון בנושא] הפליטים. אלה הנושאים [שיש לדון בהם] וזו כוונתנו [כשאנו אומרים] מקור הסמכות."

 

שאלה: "אם כן קיימת מחלוקת מהותית ביניכם לבין הישראלים על הנושאים שיידונו?"

עבאס: "בדיוק. יש מחלוקת מהותית."

 

שאלה: "האם זה יימשך זמן רב?"

עבאס: "כן. ממשלת נתניהו היא באמת בעיה משום שאין בסיס משותף לשיחות. ההתנחלויות יימשכו, הוא [נתניהו] אומר שירושלים מחוץ לתחום, אותו דבר בכל הקשור לכל הפסקה של ההתנחלות או דיון במצבה בעתיד. הוא אומר גם שהפליטים מחוץ לתחום, אם כך במה נדון ועל מה נסכים? הם מתנגדים לשתי מדינות ומקור הסמכות שלנו במפת הדרכים מדבר על שני משפטים שאמר אותם בוש וקיבלו תוקף במפת הדרכים: 'הקמת מדינה פלסטינית עצמאית שתתקיים לצידה של מדינת ישראל' ו'סיום הכיבוש שהיה בשנת 1967.' מה פירוש הדברים הללו? אלה דברים חשובים שהוסכם עליהם וישראל אינה רוצה בהם. המדינה שישראל מתכוונת אליה היא מדינה בעלת גבולות זמניים."

 

תימשך ההידברות בכל הקשור לחיי היום-יום והביטחון

שאלה: "אם כך, אנו במצב גרוע יותר בהרבה ממה שהתקבל הרושם כאשר התחיל הממשל האמריקני את תפקידו. אם כך, מדוע יתקיימו פגישות בראשית החודש הבא?"

עבאס: "איננו מתנגדים לעקרון השיחות וההידברות. המחלוקות יועלו במו"מ. ההידברות מועילה וכבר אמרתי במועצת הליגה הערבית בניו-יורק שבשום אופן לא אפסיק את ההידברות עם ישראל בכל הקשור לביטחון, לכלכלה ולחיי היום-יום בין שיתקיים מו"מ מדיני ובין שלא. ההידברות תימשך. אין ניתוק יחסים ביני לבין ממשלת ישראל. יש מחלוקת בנושא אופן תחילת המו"מ המדיני וכאשר נסכים בינינו ננהל הידברות."

 

שאלה: "האם תמשיך לדבר איתם גם אם יימשך הדבר פרק זמן בלתי מוגבל?"

עבאס: "הצענו פרק זמן [מוגבל] אך ישראל מסרבת. למרות זאת, נמשיך לדבר [משום] שאין לנו אופציות אחרות. נדבר או שנפסיק [לדבר]. אם נפסיק [לדבר] יחמיר המשבר. אנו איננו במצב המאפשר לנו לחיות במשברים. לפחות נמשיך לדבר..."

 

שוללים מדינה בעלת גבולות זמניים

שאלה: "מה הישראלים רוצים?"

עבאס: "הם רוצים [הקמת] מדינה [פלסטינית] בעלת גבולות זמניים"

 

שאלה: "וכיצד הגבת?"

עבאס: "אמרתי שאני מתנגד"

 

שאלה: "מדוע הם רוצים מדינה בעלת גבולות זמניים?"

עבאס: "מדינה בעלת גבולות זמניים היא מדינה בשטח של 40 – 60 אחוזים מן השטחים הפלסטיניים בגדה המערבית. הם רוצים שתוקם בהם מדינה פלסטינית שגבולותיה זמניים [אך היות שהתהליך הזה] יארך 10 או 20 שנה יהפכו הגבולות האלה לגבולות קבע מתוקף המציאות. זו הכוונה [של ישראל ואילו] אנו מתנגדים לכך. אמנם עניין זה כתוב ב'מפת הדרכים' אך [רק] כאופציה ואין אנו מקבלים את האופציה הזאת..."

 

בלבנון לא יישאר אף פליט אחד. מקצתם ישובו לישראל

שאלה: "יש טקסים לציון 60 שנה לייסוד אונר"א... עולים נושאים כגון היחס לפליטים במדינות ערב, זכות השיבה והיישוב מחדש..."

עבאס: "... אנו תומכים בכך שלא יישאר אף פליט אחד בלבנון... אפשר שמקצת הפליטים ישובו לישראל ומקצתם [ישובו] למולדת [למדינה הפלסטינית]. מקצת הפליטים נושאים אזרחות פלסטינית והם לא יהיו נטל על לבנון..."      

  


[1] אל-חיאת (לונדון), 24.9.2009