המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מאמר בסוריה: ישראל פברקה סיפורים אודות המשרפות
9/9/2009

 

מאמר ביומון סורי: ישראל פברקה סיפורים אודות משרפות ומעשי טבח

 

ח'אלד אל-אשהב, בעל הטור ביומון הסורי הממסדי אל-ת'ורה, טען כי היהודים הומתו בידי הנאצים במלחמת העולם השנייה, לא מתוך שנאת יהודים, אלא בגלל שהיו תושבי אותן המדינות שהשתתפו במלחמה, ומאותה הסיבה שהנוצרים והמוסלמים הומתו במלחמה זאת. על פי המאמר, ישראל פברקה את הסיפורים אודות המשרפות ומעשי הטבח ביהודים. בנוסף, אל-אשהב תקף כותבים ערבים השותפים לטענות ישראליות אלה, מעשה שהוא בגדר פשע, לדבריו. להלן תרגום חלקים מן המאמר:

 

"דקות לפני שהשחר עלה על ה-1 בספטמבר 1939, פתחה ספינת המלחמה הגרמנית שלזוויג הולשטין בהפגזה אינטנסיבית שנמשכה יומיים ובישרה את פרוץ מלחמת העולם השנייה. אחר כך החל צבא הנאצים לפלוש לפולין ולרבות ממדינות אירופה במלחמה שנמשכה שש שנים רצופות והותירה אחריה למעלה משישים מיליון קורבנות, למעלה משני שלישים מהם היו מברית המועצות ומגרמניה.

 

למרות האסונות, שפיכות הדמים והחורבן הרבים שהיו במלחמה זאת; למרות התיעוד הרב עליו שקדו ההיסטוריונים שחיו בה ואלו שעקבו אחריה; למרות הסטטיסטיקות המדויקות כמעט של מספר הקורבנות המאשרים בצורה שאין עליה עוררין כי המתתם של היהודים במלחמה, נבע מהיותם שייכים למדינה זו או אחרת שהשתתפה במלחמה, ולא משום שהיו יהודים, שכן מספר הנוצרים, המוסלמים והיהודים שהומתו בה פרופורציונאלי לחלוטין לשיעורם היחסי בחברות האירופיות שהשתתפו במלחמה; למרות שהגורמים למלחמה ידועים, ברורים וגלויים ביחס לכל אחד מהצדדים שלקחו בה חלק; למרות כל זאת, מצאה ישראל הזדמנות לסלף לפחות חלק מהסיבות והמטרות של המלחמה, ולטעון כי שנאת היהודים הייתה הסיבה למלחמה וכי מות היהודים היה המטרה והתוצאה של המלחמה. היא אף הרחיקה לכת ויצרה דעות מוטעות, המציאה סיפורים אודות משרפות ומעשי טבח שנעשו נגד היהודים בלבד, ושבה וחזרה על הפזמון היומי שלה מזה שישים שנה ברצף עד שהאירופים עצמם כמעט שכחו את קורבנותיהם ואת מספרם הרב.

 

למרות שלערבים לא היה כל חלק במלחמה זאת, והם אף נכוו מהאש שלה כמו יתר עמי העולם, נושא קורבנותיהם אינו מעניין את הערבים מעבר לפן האנושי. היום, 60 שנה לאחר פרוץ המלחמה, כאשר נזכרים במלחמה זאת ועוסקים בה בעיתונות, בערוצי הלוויין או באתרי אינטרנט במסגרת פרשנות, מחקר או זיכרונות, חלק מהערבים, בין אם מתוך מודעות למה שנכתב וצוטט ובין אם לאו, אף מתגייסים, במודע או מתוך בורות, לניסיון הישראלי המתמשך לסלף את מהלך המלחמה ולשנות את העובדות ההיסטוריות המבוססות, כך שמספר הקורבנות היהודים יגדל, וישכחו או יתעלמו מיתר הקורבנות, למרות מספרם הרב וחשיבותם הרבה. אם תשאל אותם מדוע [הם עושים זאת] יאשימו אותך באטימות, בקיצוניות ואולי אף בנאציזם ואנטישמיות.

 

באחד המאמרים אודות מלחמת העולם השנייה פרי עטו של [כותב] ערבי, אף נכתב כי מחצית מקורבנות המלחמה היו יהודים, וכי שלושה רבעים מהאסונות ומעשי הטבח במלחמה היו מנת חלקם של היהודים. המאמר לא התייחס ולו פעם אחת לעשרות מיליוני הקורבנות האחרים ולהשמדתן של מדינות וחברות שלמות. הסברה פוליטית מקצועית פירושה בקיאות בפוליטיקה, תרבות, גיאוגרפיה, היסטוריה, פסיכולוגיה וכו'. מי שאינו מודע לכך, אינו מודע לפשע השקט שהוא מבצע."[1]

 [1] אל-ת'ורה (סוריה), 31.8.2009