המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ליברלית סעודית: סעודיה - כלא הנשים הגדול בעולם
21/7/2009

 


ליברלית סעודית: סעודיה - כלא הנשים הגדול בעולם

 

במאמר באתר הליברלי  http://www.menber-alhewar1.info, דימתה הליברלית הסעודית ופעילת זכויות הנשים, וג'יהה אל-חוידר, את סעודיה לכלא הנשים הגדול בעולם. אל-חוידר טענה כי בניגוד לאסירים, אשר תקופת מאסרם מוגבלת, הנשים הסעודיות כלואות לכל חייהן, המותנים באישורו של ה'מחרם'- האפוטרופוס הגבר- בעל, אב, סב, אח או בן. יצוין כי לאחרונה פתחה אל-חוידר ביחד עם פעילות סעודיות בקמפיין שנועד לבטל את "חוק המחרם" בסעודיה האוסר על נשים סעודיות לצאת מביתן ללא ליווי אפוטרופוס. אל-חוידר כינתה את הקמפיין בשם "או שתתייחסו אלינו כאל אזרחיות בוגרות או שנעזוב את המדינה", ודיווחה ליומון הכוויתי "אואן" כי הקמפיין נפתח בגשר המלך פהד המחבר בין סעודיה לבחריין, שם דרשו היא ועמיתותיה לעזוב את סעודיה ללא מלווה.[1]

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר "סעודיה- כלא הנשים הגדול בעולם":

 

"החוקים בבתי הכלא ידועים בכל העולם. לתא הכלא נכנס כל מי שביצע פשע או הפר חוק... מי שנכנס לכלא יושב שם לתקופה שנגזרה עליו ואחר כך הוא משתחרר או שעונשו מתקצר - אם הוכיח כי התנהגותו טובה... להוציא מקרי מאסר עולם או גזר דין מוות.

 

בסעודיה יש לאסירים שתי אופציות נוספות לשחרור מוקדם מהכלא - למידה בעל פה של חלקים מהקוראן או של כולו, כאשר לאחר מכן יכול האסיר להשתחרר וליהנות מהחופש. האופציה השנייה היא חנינה מהמלך לרגל חג או עלייתו של מלך חדש, שלאחריה מוצא עצמו האסיר חופשי ונהנה מהחיים בין קרוביו ואהוביו.

 

האופציות האלה אינן קיימות עבור הנשים הסעודיות הכלואות מאחורי הסורגים, אך גם לא עבור אלה החיות מחוצה להם. אלה ואלה אינן משתחררות לעולם, אלא באישורו של האפוטרופוס: [אפילו] כאשר אישה סעודית ביצעה פשע ותקופת מאסרה נגמרת, היא אינה יכולה לצאת מתאה, אלא בתנאי שהאפוטרופוס שלה מגיע לקחתה. וכך, נשים סעודיות רבות ספונות בבתי הכלא רק משום שהאפוטרופוסים שלהן סירבו להוציאן. המדינה חוננת אותן, אולם האפוטרופוסים שלהן נחושים [להמשיך] ולהענישן. מאידך, גם נשים 'משוחררות' [זקוקות] לאישורו של האפוטרופוס, ובלעדיו הן לא יעזבו את בתיהן, את עירן ומדינתן. כך שבשני המקרים חירותן של הנשים נמצאת בידי האפוטרופוס.            

 

כנהוג, לפי הכללים המקובלים בבתי הכלא בעולם, האסיר מאבד את כל הסמכויות הקשורות בו וכך את האפוטרופסות שלו על עצמו. כל תנועותיו וכל דבר הנוגע לו נעשה תחת פיקוחו ופיקודו של סוהרו. להנהלת הכלא יש חירות מלאה לחרוץ את גורלו של האסיר ואת צרכיו עד להשלמת תקופת מאסרו. זהו גם מצבה של האישה הסעודית בדרך כלל: אין לה זכות [לקבל] החלטות והיא אינה מסוגלת לבצע שום צעד ללא אישור מהסוהר שלה, קרי, האפוטרופוס, אלא שאצלה תקופת [המאסר] אינה מוגבלת.

 

'חוק האפוטרופוס' [מחרם] הסעודי הפך את הנשים לאסירות מיום הולדתן ועד יום מותן. הן אינן יכולות לצאת מתאיהן-בתיהן או מבית הכלא הגדול יותר- המדינה- ללא אישור חתום... על אף שהנשים הסעודיות משוללות זכויות וכבוד יותר מכל הנשים [בעולם], הן נושאות את הדיכוי והעושק על כל צורותיהם בשתיקה מרירה, בכעס כבוש ובעצב קטלני. הנשים הסעודיות שוחרות שלום על כל המשתמע מכך, אולם המדינה עד לרגע זה אינה מעריכה את נשמותיהן, את סובלנותן ואת התנגדותן השקטה והשלווה...

 

אנשי הדת- שבידיהם נתנה המדינה סמכות לדכא את הנשים- ראו בשתיקתן ובסובלנותן פיגור שכלי וחולשה רגשית... על כן הם העצימו את העושק במשך עשרות שנים... הם חנקו [את הנשים] בכל תחומי החיים על ידי חוקים מדכאים ובאמצעות אנשי משטרת הדת הרודפים אחריהן בכל מקום כאילו הן [פושעות] הנמלטות מן החוק. החוקים הנוגעים לנשים הפכו אותן לכלי של פורקן אלים או מיני עבור גברים חולים.  

 

אנשי הדת הסעודיים שללו מהנשים הסעודיות כל הזדמנות להשיג עבודה, לימודים, [חופש] תנועה, טיפול רפואי או כל זכות ולו הפשוטה ביותר ללא אישור מהסוהר שלהן – האפוטרופוס שלהן, וזאת באמצעות פתוות עושקות באישור הגברים [שליטי] המדינה. [זאת] על אף שסבתותיהן ואימותיהן נהנו מזכויות אלה ומחירות גדולה יותר בחייהן כמו כל הנשים המוסלמיות בעולם [וכמו] האימהות המוסלמיות לאורך ההיסטוריה [וכמו] נשות הנביא [מחמד] עליו השלום. [על כל הנשים הללו] לא הוחל כלל 'חוק האפוטרופוס' העושק הזה, משום שהוא אינו מעיקרי הדת ואין לו קשר אליה.

 

אשרי סעודיה, ממלכת האנושיות, אשר הפכה את אדמתה לכלא הנשים הגדול בעולם והתירה לכל גבר סעודי לשמש במשרת סוהר ללא תנאי, ואשר הפכה את הנשים לאסירות לכל חייהן על לא עוול בכפן".[2][1]  אואן (כווית), 6.7.2009. ראוי לציין כי חבר מועצת השורא והיועץ במשרד המשפטים הסעודי, השיח' עבד אל-מוחסן אל-עביכאן, פרסם בעבר פתוא המתירה לנשים לנסוע לחו"ל ללא מלווה. [www.islamonline.net, 25.12.2008]