המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
קריאה באתר החמאס: להעריך מחד את מדיניות התנועה
20/5/2009

 

קריאה באתר החמאס להערכה מחודשת של מדיניות התנועה

 

במאמר באתר המזוהה עם החמאס www.palestine-info.info, קרא בעל הטור מואמן בסיסו להעריך מחדש את תפקודה המדיני והצבאי של התנועה, נוכח המצב הקשה אליו הגיעו הפלסטינים.[1] לדבריו, על תנועת החמאס לגלות גמישות, להתאים את מדיניותה למציאות ולהסכים להקמת ממשלה שתהיה מקובלת בעולם. בסיסו גם הצביע על ליקויים בפעילות החמאס במלחמה בעזה ושיגר ביקורת מרומזת על ירי הטילים לישראל.

 

להלן עיקרי המאמר:  

 

הצורך בגמישות ובהתאמה למציאות

בפתח דבריו מציג בסיסו כמה עובדות המחייבות, לדעתו, את החמאס לבצע הערכה מחדש של מדיניותה: "הבעיה הפלסטינית לא הסתבכה מעולם כפי שהיא מסובכת היום. המצב הפלסטיני הגיע לשלב הגרוע ביותר של הידרדרות ופילוג. היחסים הלאומיים מעולם לא היו כה מדורדרים... שיקום עזה הוא אחד האתגרים החשובים ביותר של ממשלת החמאס והמפתח [להצלחתו] הוא הקמת ממשלה פלסטינית שתהיה מקובלת על הקהילה הבין-לאומית...

 

עליית החמאס לשלטון והשתלטותה על עזה העניקו לישראל לגיטימציה לצאת למלחמה נגדה, והתנאים שיצרה המלחמה האחרונה עלולים להוביל למלחמה נוספת במקרה שחמאס תמשיך לשלוט בעזה ובהיעדר סיכויים להשגת הסכם תהדיאה עם הכיבוש. אם תפרוץ מלחמה חדשה, מסגרות החמאס ומוסדותיה שהתפתחו במשך השנים, עלולים לספוג פגיעה ישירה מישראל ולהתפורר.

 

עליית החמאס לשלטון וההגמוניה שלה בממשלה לאחר הבחירות למועצה המחוקקת וגם ההכרעה הצבאית [ההפיכה בעזה] עלו לתנועה ביוקר מבחינה מדינית, כלכלית וארגונית. שליטתה בשטח הסיחה את דעתה מחלק מן המשימות והעדיפויות שצריכות להיות בראש סדר היום של התנועה כל העת, ובמיוחד ההתנגדות והארגון הפנימי של התנועה, [שנזנחו] לטובת ענייני שלטון ומדינאות.

 

עובדות אלה  מחייבות את החמאס לעשות הערכה מחודשת לגבי האופציות והטקטיקות המדיניות ולחפש את הדרך הנכונה והמתאימה ביותר למציאות הפוליטית. על חמאס לגלות גמישות פוליטית רחבה יותר שתניב הישגים [ריאליים ולו] חלקיים ולא לחתור להישגים אסטרטגיים [בלתי אפשריים].

 

הסכמה לממשלה שתורכב מאישים עצמאים על בסיס התוכנית המדינית של הסכם מכה, הינה אחת האופציות המקובלות על הקהילה הבין-לאומית, והיא האופציה הנכונה ביותר בתקופה רצופת מכשולים, מוקשים ואתגרים זו. אופציה זו היא התשובה המלאה לאתגרים הפוליטיים החיצוניים והפנימיים ולאתגר שיקום עזה. בנוסף לכך היא שומרת על תוכניתה המדינית של החמאס ומונעת פגיעה בה.

 

הקמת 'ממשלת עצמאים' על פי המשימות שהוסכם עליהן, תיצור תקווה חדשה לגבי הבעיה הפלסטינית ותשחרר את החמאס מתשלום המחיר היקר שמשלם [מי שנמצא] בשלטון ומן התוצאות המדיניות. היא גם תשתחרר מן האחריות למתן דין וחשבון לציבור נוכח [המשבר] הכלכלי. [הקמת ממשלה כזאת] תמנע [מישראל] תירוצים להצדקת חידוש התוקפנות הנרחבת וחסרת הרסן [על עזה] ותעניק לחמאס הזדמנות לייחד זמן לשיקום מבנה התנועה ומוסדותיה... ותאפשר לה לחשוב בצורה מדויקת ונכונה יותר לגבי ההתנגדות והדרכים לתחזק אותה, לטפחה ולהעצימה..."

 

 הליקויים בתפקוד החמאס במלחמה בעזה

לצד ההתנהלות החיובית של החמאס במערכה מונה בסיסו כמה נקודות תורפה:

 

"כללית, רמת ההכנות הצבאיות של החמאס לא הייתה מלאה והיא לא הצליחה לעמוד מול מערכה בהיקף גדול כזה [אף שקדמו למלחמה] איומים ישראליים בלתי פוסקים.

 

ההסתמכות על חיקוי שיטות החזבאללה בלבד לא הפתיעה את הצבא הישראלי כפי שציפו [בחמאס]. צבא הכיבוש התכונן היטב וסיכל רבות מן הטקטיקות והשיטות האלה. היה צורך לנקוט שיטות אחרות, יצירתיות, שצבא הכיבוש לא התמודד עימן קודם לכן.

 

היעדר אמצעי לחימה מרתיעי מטוסים או מסוקים חשף את העורף הפלסטיני וצמצם במידה ניכרת את חופש התמרון של אנשי החמאס ואת יעילותם בשטח.

 

לא היה ברשות התנועה נשק נגד טנקים בעל טווח בינוני או רחוק (מעל קילומטר), דבר ששלל ממנה את היכולת להתמודד מול טורי הטנקים וכלי הרכב הישראליים והעניק לכוחות הישראליים עדיפות בשטח...

 

לפני המלחמה שללה התנועה לחלוטין את הסיכוי שיפרוץ עימות נרחב ותהיה פלישה כוללת. הערכותיה לגבי הסיכוי לעימות עם הכיבוש לא היו נכונות.

 

לא הייתה תוכנית אסטרטגית למלחמת גרילה ארוכת טווח במקרה של פלישה ישראלית כוללת לעומק האזורים המאוכלסים.

 

יכולתה של התנועה לחשוף רשתות של משתפי פעולה לפני המלחמה הייתה חלשה והדבר הביא לזרימת מידע שהועיל לצבא הכיבוש להכות יעדים פלסטיניים רבים."

 

כותב המאמר פרט ליקויים שהוא מכנה אותם "תופעות כרוניות" של ההתנגדות כגון "פעילות התנגדות ספונטאנית מצד כמה פלגים פלסטינים ובפרט בתחום ירי הטילים; סתירות בעמדות ובאג'נדות של פלגי ההתנגדות בחלק מן המקרים וחוסר תיאום ביניהם...; קבוצות ילדותיות וקבוצות הטוענות בשם ההתנגדות הופיעו בצמתים לאומיים רגישים מתוך רצון לחבל ולהשחית, או מתוך צרכים תקשורתיים."

 

בסיסו סבור כי צריך להפיק לקחים "ולגבש תוכנית אסטרטגית נוכח הסיכוי שתפרוץ מלחמה חדשה תוך מיפוי כל האופציות, החלופות והצרכים, כך שאפשר יהיה לבצע תוכנית זאת באופן מיידי וללא עיכוב. במקביל לכך, התנועה נדרשת [לגלות] שליטה עצמית, לארגן את המכניזם של פעילות ההתנגדות בחזית עזה. פלגי ההתנגדות צריכים לגבש הסכמה שתכלול קביעת פתרונות מתאימים לתופעות השליליות.

 

החמאס הפיקה חלק גדול מן הלקחים מן המלחמה אולם שהמכשול במימוש החלקים הרגישים יותר   קשור לנסיבות חיצוניות שאינן תלויות ברצונה של התנועה."

 


תגיות