המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

האינטלקטואל המצרי-קנדי ממדוח שוכרי מזהיר מפני ההשלכות השליליות של הגידול בהיקף החינוך הדתי במצרים.

קוד הטמעה :