המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

השדרנית הסעודית נדין אל-בדיר מלינה על מצב הנשים בעולם הערבי, ומאשימה את תכניות הלימוד והממסד הדתי בכך שהן יוצרות סטנדרט כפול ביחס החברה הערב

קוד הטמעה :