המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
פסקי הלכה נגד ההסכם הביטחוני האמריקאי-עיראקי
9/11/2008

 

פסקי הלכה נגד ההסכם הביטחוני האמריקאי-עיראקי

 

ככל שמתקרב מועד ההכרעה העיראקית בדבר חתימה על ההסכם הביטחוני-אסטרטגי ארוך הטווח בין עיראק לבין ארה"ב, כך גוברת התערבותם של גורמים דתיים פנימיים וחיצוניים, בעיקר שיעים, בניסיון להשפיע על השלטון העיראקי שלא לחתום על ההסכם. הדבר בא לידי ביטוי בפתוות מטעם פוסקי הלכה בכירים, המגנות את ההסכם, מגדירות אותו כנוגד את ההלכה המוסלמית וקוראות לעיראקים להצביע נגדו.

 

חלקה של איראן בעידוד מגמה זו ניכר בעליל. כך, למשל, דיווח  העיתון הסעודי "אל-וטן", ב- 22.10.08, מפי "מקורות איראנים יודעי דבר", כי ראש הפרלמנט האיראני, עלי לאריג'אני עתיד לצאת תוך ימים אחדים לעיראק וללבנון, כשהוא נושא עמו אגרות מפוסקי ההלכה של קום בנוגע להסכם הביטחוני בין עיראק לבין ארה"ב אל פוסק ההלכה העיראקי בנג'פ עלי אל-סיסתאני ואל מזכ"ל  חזבאללה  בלבנון חסן נאסרללה.[1] להלן קטעים מפסקי הלכה ברוח זו שהופצו לאחרונה:

 

פצ'לאללה: יציבות בעיראק – רק עם יציאת הכובש

פוסק ההלכה השיעי הלבנוני איתאללה חוסיין פצ'לאללה אמר, בתשובה על שאלות שקיבל מחברי פרלמנט עיראקיים בנוגע להסכם הביטחוני בין עיראק לבין ארה"ב: "בהתבסס על מעמדי ההלכתי ועל האחריות ההיסטורית המוטלת על כתפי כולנו, אני סבור שכל הסכם, מסמך, חוזה או מזכר שייחתם בין ממשלת עיראק, או גורם המייצג את המדינה העיראקית, לבין כוחות הכיבוש האמריקאי, צריך לקחת בחשבון את הדברים הבאים: אזכור מפורש של יציאת כוחות הכיבוש מעיראק, ללא שום הגבלה או תנאי; אי יצירת זיקה בין נסיגה מלאה של כוחות הכיבוש לבין יציבות המצב הביטחוני בעיראק... קביעת זמן מוגדר וקרוב ליציאה אמריקאית מלאה מעיראק... התחשבות בעקרונות הלאומיים והאסלאמיים שאינם ניתנים לוויכוח או למיקוח, במיוחד במה שנוגע לריבונותה, עצמאותה ועתידה של עיראק ובמה שנוגע לשמירה על יכולותיה ועל אוצרותיה... ; לשום סמכות, מוסד או גוף עיראקי, רשמי או שאינו רשמי, אין לגיטימציה להשליט את הכיבוש על העם [העיראקי], או לפעול למען הענקת לגיטימציה לנוכחותו, או להאריך את תקופת הישארותו על אדמת עיראק, או לאפשר לו [ליהנות] מיכולותיה, אוצרותיה והחלטותיה, או לספק לו גיבוי משפטי כלשהו שבאמצעותו יחרוג מהמשפט העיראקי... לא תהיה יציבות בעיראק אלא עם יציאתו המלאה של הכובש."[2]

 

פוסק הלכה שיעי איראני: ההסכם משפיל

פוסק ההלכה השיעי שעזב את עיראק בסוף שנות השבעים של המאה שעברה ומתגורר כעת באיראן, איתאללה בכיר כאט'ם אל-חאירי, חידש את האיסור שלו [לחתום] על ההסכם הביטחוני. בהודעה שפרסם משרדו בנג'ף, טען אל-חאירי כי חתימה על הסכם זה תגרום לכך ש"עיראק תאבד את ריבונותה הלאומית ותושפל... ואסור לחתום על הסכם משפיל זה". אל-חאירי ציין את "הלחצים שמפעילים כוחות הכיבוש על ממשלת עיראק כדי להשיג את הסכמתה להסכם" והזהיר את "כל העיראקים שיש להם קשר לנושא הזה, כי כל מי שיסייע לכובשים [לממש את רצונותיהם], אללה לא יימחל לפשעו והאומה העשוקה לא תסלח לו וכך גם מוסדות הדת השיעיים המבורכים [לא ימחלו לו] ולא שום מוסלמי בעל מצפון המאמין ביום הדין." [3]

 

מועצת חכמי הדת הסונית: ההסכם מנוגד לשריעה

מועצת חכמי הדת המוסלמים [הסונים] בעיראק, פרסמה אף היא פתוה האוסרת לחתום על ההסכם הביטחוני עם ארה"ב, בטענה שהוא מנוגד לשריעה האסלאמית ולחוק הבינלאומי. בפתוה נאמר, בין היתר: "ההסכם הביטחוני בין עיראק לבין הממשל האמריקאי הכובש אותה בטל מיסודו, לא ניתן לחתום עליו מבחינה הלכתית ואיש אינו רשאי להתחייב לגביו בשם האומה, אפילו היה "אמיר אל-מוא'מינין" (מנהיג האומה המוסלמית), משום שהוא נוגד את השריעה, שכן הוא גורם למוסלמי להילחם תחת פיקודו של מי שאינו מוסלמי. ממשלת עיראק אינה [רשאית] לחתום על הסכם זה, משום שהיא הצד החלש אשר אינו יכול להדוף את רצון הצד החזק, הכובש, לפיכך מדובר בהסכם בין חלש לבין חזק, או בהסכם שבכפייה כמוגדר בחוק הבינ"ל." [4]

 

בהמשך, קובעת המועצה כי היא רואה בהסכם הביטחוני סכנה למדינות הגובלות בעיראק. דובר בשם המועצה, מוחמד בשאר אל-פיצ'י, אמר (22.10.08): "ההסכם אינו מהווה סכנה לעיראק בלבד אלא [גם] למדינות הגובלות בה, ואיננו סבורים שמדינה כלשהי מהמדינות השכנות תסכים לנוכחות של כוחות אמריקאיים בגבולה". לדבריו, "אם ההסכם יאושר, הרי שהדבר ייעשה בכפייה, דבר שנוגד את החוק הבינ"ל... הכוחות הלאומיים העיראקיים יפעלו לסיכול הסכם זה."[5]  

 

סיסתאני: להדוף את לחצי האמריקאים

איאתאללה עלי אל-סיסתאני, פוסק ההלכה השיעי הבכיר, קרא לראש ממשלת עיראק, נורי אל-מאלכי, להדוף את הלחצים והאיומים האמריקאיים המופעלים על ממשלת עיראק כדי שתחתום על ההסכם הביטחוני כפי שהוא, אך אמר כי הוא משאיר את ההחלטה בדבר אישור ההסכם או דחייתו בידי "הפרלמנט, העם והמפלגות הפוליטיות".[6]  יומיים לאחר מכן, שינה סיסתאני את גישתו הפומבית לנושא, ונציגו אחמד אל-צאפי, הזהיר את הפרלמנט העיראקי, העומד להכריע בנושא ההסכם, מפני האחריות ההיסטורית המוטלת עליו, ואמר: "העם העיראקי יתנגד לכל ויתור על הריבונות ועל העצמאות. דור זה והבאים אחריו, לא יסלחו למי שיתרשל במילוי תפקידו ההיסטורי החשוב". לדבריו, העובדה שאל-סיסתאני הסמיך את הפרלמנט להחליט על ההסכם, אין פירושה שאין לו עמדה בנדון. יצוין כי מקורות המקורבים לסיסתאני מסרו כי בתום אחת מפגישותיו של אל-מאלכי עם סיסתאני אחז האחרון בידו ואמר: "אינני רוצה שהיד הזאת תחתום על ההסכם הזה".[7]

 

מוקתדא אל-צדר לחברי הפרלמנט: אל תחתמו

מנהיג הזרם הצדרי, מוקתדא אל-צדר[8], הזהיר (18.10.08) את חברי הפרלמנט מפני אישור ההסכם עם וושינגטון ואמר (בנאום שנישא בשמו בפני המוני משתתפי ההפגנה השנתית בבגדאד של הזרם הצדרי נגד הכיבוש): "ההסכם נמצא בידיכם ולכן גורל עיראק והמוניטין שלה נמצאים בידיכם, לפיכך היזהרו מלהצביע בעדו, אדרבא על כולכם להצביע נגדו... אם אמרו לכם שהוא יחסל את הישארות הכובש בארצנו, הרי שהכובש ישאיר את בסיסיו, ואם מישהו אמר לכם שהוא ייתן לכם ריבונות, הרי הוא שקרן... הממשלה משכה ידה מאחריותה [לקבל החלטה בנדון] והעבירה אליכם את [ההחלטה לגבי] ההסכם... החתימה עליו תהיה במרוצת השנים אות קלון במצחן של עיראק וממשלתה... הפניתי שאלה בעניין זה לחכמי הדת ולפוסקי ההלכה ואני מקווה שהם ישיבו עליה."[9]  

 

אסלאמיסטים בירדן: ההסכם - כיבוש בלבוש חדש

האסלאמיסטים בירדן גינו, ב- 22.10.08, את ההסכם הביטחוני בין עיראק לבין ארה"ב וקראו לעם העיראקי להתנגד לו. דוברה הרשמי של מפלגת "חזית העבודה האסלאמית", רחיל אל-ע'ראיבה הגדיר במסיבת עיתונאים את ההסכם "הכסות החדשה של הכיבוש", וקרא לעיראקים להתנגד לו בהיותו הסכם המוכתב ע"י הכיבוש, ואשר "אינו מבטא רצון עיראקי חופשי... וכל הסכם צבאי, ביטחוני, מדיני או כלכלי הנחתם בצל הכיבוש אינו לגיטימי... ההמונים הערבים והאסלאמיים מתנגדים לכל הסכם המעניק חסינות לחיילי הכיבוש האמריקאי ופוגע בזכויות אזרחי עיראק."[10] 

 


[1] אל-וטן (סעודיה), 22.10.2008

[2] וwww.elaph.com , 21.10.08

[3] אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 22.10.08

[4] אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 15.10.08

[5] אל-קודס אל-ערבי (לונדון),23.10.08

[6] אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 15.10.08

[7]ו www.nahrainnet.net, 17.10.08

[8] היומון הלונדוני "אל-קודס אל-ערבי" דיווח ב- 15.10.08, בהסתמך על סוכנות הידיעות האיראנית "תאבנאק", כי מוקתדא אל-צדר, מנהיג הזרם הצדרי -  שפרש לפני כמה חודשים מהזירה הפוליטית, כדי להפוך ממנהיג פוליטי למנהיג דתי -  לומד בעיר קום שבאיראן  והוא עתיד לקבל דרגה של פוסק הלכה בשנת 2010.

[9] אל-סיאסה (כווית), 19.10.08

[10] אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 23.10.08