המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

איש הדת עמאד חמאתו: היהודים מפיצים שחיתות, סמים וזנות בעולם הערבי

קוד הטמעה :