המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
החלטת החלוקה כבסיס להכרזה על מדינה פלסטינית
30/1/2000

החלטת החלוקה כבסיס משפטי להכרזה על מדינה פלסטינית

 

הנציג הפלסטיני באו"ם, נאצר אלקדוה, כותב במאמר שכותרתו "שנת פלסטין העצמאית"[1] :

 

[…] הצד הישראלי פעל לבסס את השקר, שהסכסוך הישראלי-ערבי נסוב על הגדה המערבית, דבר שמחייב פתרון של פשרה בנוגע לשטח אדמה זה. האמת היא שהסכסוך היה ועודנו בנוגע לפלסטין המנדטורית. עם תחילת תהליך אוסלו הכירו שני הצדדים זה בזה וקיבלו את החלטת מועבי"ט 242 כבסיס לתהליך השלום. אח"כ הסכימו, כי ההסדר הגיאוגרפי מחייב נסיגה מלאה מהאדמה הפלסטינית שנכבשה במלחמת 67, כלומר נסיגה מלאה מהגדה המערבית, כולל ירושלים ורצועת עזה. עובדה זו כשלעצמה מהווה ויתור אדיר של הפלסטינים, שכן שטח זה מהווה רק 22% מהשטח המנדטורי של פלסטין.

 

אך ישנם גם היבטים נוספים לסכסוך, שעדיין יש לדון בהם ולפתור אותם באמצעות המו"מ. היבטים אלו קשורים לסכסוך על פלסטין המנדטורית כולה. ראשית, ישנם ההיבטים הנוגעים לתכנית החלוקה ע"פ החלטת העצרת הכללית 181. אע"פ שהצד הפלסטיני אינו דורש את גבולות המדינה הפלסטינית, כפי שהוגדרו בהחלטה זו, ההחלטה מעניקה בסיס משפטי לקיומן של שתי מדינות: פלסטין וישראל, ומחייבת את פתרון הבעיות הקשות הקשורות באדמה שנכבשה ע"י ישראל במלחמת 48. שנית, הנושא החשוב של ירושלים הקשור באופן זה או אחר בהחלטת החלוקה. מה שחשוב ביחס לנושא ירושלים אינו רק הריבונות על חלקים מהעיר אשר מעוגנת בהחלטה 242, אלא גם נושאים כמו הערבויות הבין לאומיות הנוגעות לחופש הכניסה והתנועה ולאינטרסים של הצדדים השונים מלבד הישראלי והפלסטיני.

 

נושא שלישי הוא נושא זכויות הפליטים הפלסטינים. המדובר בכארבעה מיליון פליטים, המהווים את בעית הפליטים הגדולה והותיקה בעולם. פתרון בעיה זו חייב להתבסס על החלטת העצרת הכללית 194, המאשרת את זכותו של כל פליט לשוב למולדתו ולביתו או לזכות בפיצויים, אם לא ירצה לשוב. לכל זה אין קשר, כמובן, לזכותו של כל פלסטיני לשוב למדינה הפלסטינית ולהפוך לאזרח פלסטיני.

 

מובן, שקיימות עובדות חדשות בשטח המציבות מגבלות. אך העקרונות נותרים בעינם: זכויות לפליטים ואחריות ישראלית משפטית מוסרית ומעשיתבנושא זה.

 

שלושה נושאים אלה הם נושאים חשובים שעל ישראל לקלוט אותם וכן לקלוט את העובדה, כי הסכסוך אינו סכסוך על הגדה המערבית. הדבר מחייב שינוי אמיתי בחשיבה הנוכחית של ההנהגה הישראלית, אם רוצים להגיע להסדר קבע, להבדיל מהסדר כפוי שיבטיח רק את הימשכותן  של בעיות רציניות בעתיד.[…]

 


 


[1] אל-קדס (רש"פ), 29.1.2000.

תגיות