המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מושל בירות מסיר פסל שהוצב במרכז העיר משום שהזכיר בצורתו מגן דוד

האתר הלבנוני NEW LEBANON ONLINE פירסם כתבה על פסל שהוצב במרכז העיר בירות שהזכיר לאנשים בצורתו מגן דוד והם לחצו להסירו. מושל העיר מיהר לעשות כן, בטרם התברר כי לפסל אין כל קשר למגן דוד

קוד הטמעה :