המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
צוואותיהם של מבצעי פיגועי ההתאבדות בריאד
21/10/2003

 

צוואותיהם של מבצעי פיגועי ההתאבדות בריאד

(21.10.2003)

 

כפי שהבטיח לפני זמן רב, מפרסם אתר האינטרנט המזוהה עם אל-קאעדה סרט ובו, בין היתר, צוואותיהם של כמה ממבצעי פיגועי ההתאבדות בריאד ב-12 במאי, 2003. על פי הנאמר באתר, הצוואות הוקלטו ב-29 באפריל, 2003 והן מופיעות גם בכתב.

 

הסרט מחולק לשישה חלקים. החלק הראשון[1] כולל קטעים מנאומים של אסאמה בן לאדן בעבר, שירי ג'יהאד והסתה, וקטע אותו מקריא השיח' אבו עמר מחמד אל-סיף, על רקע צילומים שונים:

"חלה חובה על מי שיש לו את היכולת לכך לתקוף את הכוחות האמריקאים ובעלי בריתם המוצבים במדינות השכנות לעיראק, שמבסיסיהן הם יוצאים לתקוף את עיראק. כוחות אלה באו כדי להילחם באסלאם ובמוסלמים ולא באו לבקש שלום. הקריאה לחתום על הסכמים עמם כמוה כקריאה לחתום על הסכמים עם היהודים בפלסטין. כמו כן, ההסכמים האלה, הכוללים פתיחת בסיסים לתקיפת עיראק הם אחד המעשים העומדים בסתירה לאסלאם והאומה אינה מחויבת בהם. השליטים הבוגדנים אינם יכולים להשבית את ג'יהאד החובה. אין לציית למי שנברא על ידי אללה וקורא למרוד באללה."

 

חלקו השני של הסרט[2] כולל הקלטה בקול אך בלי תמונה של מהלך הפיגוע עצמו. בהקלטה נשמעים חברי החוליה כשהם מתפללים ובמהלך נסיעתם קוראים קריאות "אללה אכבר", "אללה, הוצא את הפוליתאיסטים מחצי האי ערב" ועוד. בסוף הקטע נשמעות יריות רבות.

 

החלקים השלישי[3] והרביעי[4] של הסרט כוללים את הצוואות והחלקים החמישי[5] והשישי[6] הם מסרים שמעבירים הטרוריסטים אל גורמים ואנשים שונים.

 

מפקד החוליה, מחמד בן שט'אף אל-שהרי, "אבו טארק אל-אסוד" אמר בצוואתו:

 

"אחים לאסלאם, הג'יהאד הוא מצווה ממצוות האסלאם ועמוד תווך איתן של דת זו... הג'יהאד, שזכה לכינוי 'שיא האסלאם', הוא סמל לפאר ולחסד של האסלאם ושל המוסלמים ואין מוסלמי המטיל ספק בכך שהג'יהאד למען אללה הוא אחת ממצוותיה הגדולות של דתנו, מצווה ששמרה על קיומה של האומה, על פארה ועל הכבוד שלה. כמו כן, לא נסתר ממוסלמי בעל תבונה כלשהו, שאחת מהסיבות לתבוסתה של האומה ולאובדנה כיום, היא היעלמותו של דגל הג'יהאד למען אללה...

 

הממשלות והמשטרים השולטים בארצות המוסלמים כיום אינם אלא דוגמאות לשיתוף פעולה ברור וגלוי עם אויבי דתו של אללה, כדי לסלק את הלכתו של אללה מהמוסלמים. הממשלות האלה ביססו את משטריהן ואת חוקיהן על התנערות מכל הערכים והעקרונות של החוק ההלכתי, פרט למשטר אחד, הוא המשטר של חמולת סעוד, שממשיך להוליך שולל את האנשים ולטעון שהוא אוהב את חוכמת וחכמי הדת, אוהב לשרת את הדת... מדובר בטענת שווא ובמעשה רמייה כלפי עבדיו של אללה. טענה זו סייעה להם לבסס את משטרם, [ובכך] סייעו להם גם חכמי הדת של המשטר שזנחו את האומה ובגדו בדתם.

 

ראו את האמריקאים ויתר הפוליתאיסטים מסתובבים בארץ שני המקומות הקדושים [סעודיה] כאילו היתה אחת המדינות שלהם [בארה"ב]. ראו את בסיסיהם בכל מקום, את מטוסי הקרב שלהם, את הטנקים שלהם, את ההגנה האווירית שלהם, את הפיקוד המרכזי שלהם על אדמתו של מחמד, וכאילו לא קרה דבר, וכאשר אנו שואלים על כך, נאמר [לנו]: אלה באו לשרת אותנו.

 

האמיר סולטאן מופיע בטלוויזיה ואומר: אין נוכחות של הכוחות האמריקאים בארצנו והשמועות והידיעות בדבר נוכחות של כוחות אמריקאים חסרות שחר.

כאשר אתה בא אל חכמי הדת, הם אומרים לך: על אלה חל הסכם הגנה ואסור לפגוע בהם. כיצד חל עליהם הסכם הגנה, הו עבדיו של אללה? הם באו על נשקם, טנקיהם, מטוסיהם ומשחתותיהם...

 

למי שהג'יהאד שלנו מדיר שינה מעיניהם והם עושים מאמצים להשתיק את רובינו אנו אומרים: 'הג'יהאד שלנו ימשך, ברצות אללה, ואצבעותינו על ההדק. ברצות אללה, לא נפסיק להילחם בהם ללא רחם. הלחימה שלנו היא לחימתו של מי שלבו משתוקק לפגוש את אלוהיו. היתכן שמי שמקווה לפגוש את אלוהיו יחשוש מן המוות? היתכן שיפחד מן הקרב מי שאורב לאחד משני הדברים הטובים, ניצחון או שאהדה?...

 

מה שאנו עושים היום הוא מעשה נגד אויביו של אללה האמריקאים והאחרים בארץ שני המקומות הקדושים והוא מהווה היענות לאללה ולקריאה של שליחו [מחמד], שאמר: 'הוציאו את הפוליתאיסטים מחצי האי ערב'. הוא מהווה תמיכה באחינו המדוכאים בכל מקום. הו אמריקאים, חכו לנו. הבאנו עליכם את השחיטה.

מעשה זה הוא מתנה לתהלוכת האור...בה צעדו לוחמי הג'יהאד והשהידים על דרך אותה הם ריפדו בחלקי גופות, השקו בדם, וסללו בגולגלות...

 

עברתי על רשימת השהידים ועל ההיסטוריה שלהם והצטערתי צער רב משום שלא מצאתי ביניהם אפילו חכם דת אחד מבין חכמי הדת של האומה האסלאמית שהספריות מלאו בספריהם. לא מצאתי דרשן אחד מבין הדרשנים שמלאו את העולם בקסטות שלהם בהן דברו על שכר הג'יהאד ומעמדו בעיני אללה. עלו בדעתי שאלות רבות שלא מצאתי להן תשובה. מדוע לא שואפים חכמי הדת, השיח'ים, והדרשנים לזכות בשכר הג'יהאד ובמעמדם של השהידים אצל אללה? האין הם זקוקים לשכר ולמעמד אלה? או שמא תפקידם מסתיים עם המילה המושמעת או האות הנכתבת? אללה יבוא עמם חשבון על כך מחר [כלומר, ביום הדין]...

 

אל הכלבים של המדינה, מדוע אתם מסייעים לעריצים נגד אחיכם? האם בעבור חופן כסף אתם עוקבים אחר המוסלמים ומענים את המוג'אהדין? דיבקו באללה. חדלו להזיק לנו אחרת – אני נשבע באללה שסייע ל-19 אחי לגבור על האמריקאים בתוככי ביתם – תתקלו מצדנו רק בחרב ובחוד הרומח...

אני מתפלל לאללה שיעשה אותי ואת אחי לכאלה אשר הורגים באויביהם ומשפילים את אויבי הדת האמריקאים והאחרים ויתמוך באחינו לוחמי הג'יהאד באדמתו של מחמד. חכו לנו, הו אמריקאים, הבאנו עליכם את השחיטה..."

 

צוואה נוספת שהתפרסמה היא צוואתו של חאזם כשמירי, "אבו עמר אל-טאיפי", בנו של קצין בכיר בשירות ביטחון הפנים הסעודי שיצא לפנסיה, גנרל מחמד סעיד עבדאללה כשמירי. בצוואתו אמר כשמירי:

....הו צעירי האסלאם, הצלבנים פרסו את בסיסיהם בחצי האי ערב, שנביאנו הורה לנו להוציאם ממנו באומרו 'הוציאו את הפוליתאיסטים מחצי האי ערב' וגם 'לא יפגשו בחצי האי ערב שתי דתות'.

אני מפנה את המסר שלי ל[בני] אומה האסלאמית ואומר להם: אני נשבע באללה, שהיהודים והנוצרים לא יצאו מחצי האי ערב שלא באמצעות הג'יהאד כפי שהוציאו אותם הקדמונים. אל תזלזלו בעצמכם ואל תמעיטו ביכולות שלכם. אחזו בנשק והירגו את היהודים והנוצרים בכל מקום בו תמצאום. אתם צאצאי חבריו של הנביא... ששברו את אפיהם של היהודים והנוצרים, ודרכו ברגליהם על מלכי פרס וביזנטיון...

 

את המעשה הזה [הכוונה לפיגוע אותו ביצעו כעבור שבועיים בריאד] אנו מעניקים כמתנה לאחינו בבתי הכלא בכל מקום ולהם אנו אומרים: דעו כי ניצחון אללה קרוב והבטחתו למי שנהג אורך רוח אדירה. פעולות מות הקדושים הצבאיות שלנו לא תפסקנה, ברצות אללה, במטרה לרומם את מילתו של אללה...

 

מסר אל החיילים האמריקאים [באנגלית]:

 

"For the American soldiers we say: You have to know that your government had become a big evil, killing innocent people, destroying homes, stealing our money, and holding our sons in jail. We promise that we will not let you live safely, and you will not see from us anything else just bombs, fire, destroying homes, cutting your heads. Our Mujahideen is coming to you, very soon, to let you see what you didn't see before."

 

חבר נוסף בחוליה, מחמד בן עבד אל-והאב אל-מקיט, "אבו תמים" אמר בצוואתו:

...את המסר הראשון שלי אני מפנה אל 'אל-ת'קלין' [כלומר, אל בני המין האנושי והג'ינים]... אני קורא לכם [להצטרף] לדת האסלאם. זוהי דת אדירה הקוראת לחסד... אלו אשר באו ופלשו לארצות האסלאם הציבו סוכנים בוגדים מקרב בני עמנו [כשליטים] וטענו כי אלה מייצגים אותנו ומדברים בשמנו. והם מסייעים להם ומגישים להם את כל התמיכה הצבאית, הכלכלית והתקשורתית לה הם זקוקים בנוסף לידיעות מודיעיניות ואחרות. המראה הזה חוזר על עצמו בכל ארצות המוסלמים...

 

אנו מקריבים את דמנו למען דתנו. דתנו היא דת השלום, דת הכניעה לאללה האחד והיחיד, אך בה בשעה היא דת העוצמה והכוח. לא נכנענו ולא ניכנע למי שתקף אותנו ואם נותקף או יותקף מוסלמי כלשהו במזרח הארץ או במערבה, אנו נגיב בצורה דומה על מי שתקף אותנו, מידה תחת מידה.

אני מזהיר את כל מי ששבה את בני המוסלמים, בין אם בקובה או בכל מקום אחר, שהוא עוד יצטער על כך צער רב... כאשר המוסלמים מדברים, אין הם משקרים, ואתם עוד תראו את מעשינו בקרוב.

עד שיצאו צבאות הכפירה מאדמת האסלאם, אני מזהיר אתכם שישנם אריות המחכים להתנפל עליכם. אריות האסלאם לא משאירים זמן למחשבה או לשיקול מחדש לתוקפנים הצלבנים והיהודים ועוזריהם הבוגדים, כדי לחשוב כיצד להגן על עצמם...

 

אגרת אל המערב בשפתם, ככל יכולתי:

 

I invite you to accept Islam by saying [I testify that there is not god other than Allan and that Muhammad is the Messenger of Allah] and you will be my brother in Islam, and it doesn't matter what your  nationality and color. After you accept Islam, if any enemy attack you, I will do what I can, even if it costs my life to save you. We want from all Christian and Jewish to go out from our Islamic countries and release our brothers from jails, and stop killing Muslims, or we will kill you, as you are killing Muslims. We will continue in our fighting until we get what we want. The real Muslims, they mean what they say. Very soon, all the world will see what we will do. You will not enjoy your life, forever.

 

החבר הרביעי בחולייה, אשרף בן אבראהים בן עבד אל-רחמן אל-סיד, "אבו תמים אל-מדני", אמר בצוואתו:

 "...שידעו כולם, הקרוב והרחוק, שידעו המוסלמים כולם, שאנו עשינו את המעשה הזה למען [האמונה כי] 'אין אל מבלעדי אללה ומחמד הוא שליחו של אללה', כדי שייהנו המוסלמים מהשריעה של האסלאם וכדי שיסולקו מעליהם כל המשטרים השולטים שלא על פי החוק של אללה וכל המשטרים השולטים באמצעות חוקים מעשה ידי אדם.

 

אני אומר למוסלמים, אין על פני האדמה ממשלה השולטת על פי השריעה האסלאמית, כפי שאמר השיח' [הסעודי שנפטר לאחרונה] חמוד בן עקלאא אל-שעיבי, שהוציא מכלל זה את ממשלת הטאליבאן באפגניסטן...

 

הצטערתי צער רב על האומה שלי כאשר אמר לי אחד מקרובי משפחתי שבכירי ההוגים טוענים שאת המעשה הזה – הפשיטה של יום שלישי המבורך [ה-11 בספטמבר] – לא היו מסוגלים לעשות מוג'אהדין מוסלמים. כאבה לי מאוד הרמה הירודה הזו של אמונה באללה ובניצחונו. ההבדל בינינו לביניהם, וכוונתי לאלה שהוציאו מכלל אפשרות שהמבצעים היו המוג'אהדין ואמרו שהעניין מסובך מכדי שהצעירים יבצעו אותו, ההבדל הוא שאנו למדנו להכיר את אללה ואנו מתייחסים אליו ואילו הם מתייחסים רק אל מוחותיהם ולא מכירים את אללה באמת...

 

אנו ראינו כיצד הרוח היא אחת מחייליו של אללה, ראינו כיצד מגייס אללה את הציפורים לשירות המוסלמים והמוג'אהדין, ראינו רבים מחייליו [הנסתרים] של אללה, ואם אתם רוצים אתם יכולים לשאול את הסרבים והקרואטים בבוסניה הרציגובינה על המלאכים שלחמו בשורות המוג'אהדין. לא המוג'אהדין הם שאמרו זאת, השבויים הסרבים שהוחזקו בידי המוג'אהדין אמרו זאת. הטלוויזיה הקרואטית שידרה ראיון עם אחד הלוחמים הקרואטים או הסרבים שאמר: 'ראינו גברים לבושים לבן בגובה שלושה או ארבעה מטרים, והם לחמו בנו מעל גבי סוסים'....

 

אחינו סנאן אל-מכי [שם הקוד של ח'אלד אל-מח'צ'אר, מחוטפי טיסת אמריקן אירליינס מס' 77], גבר מן הגברים של האסלאם, היה מבוקש על ידי ה-CIA אך אללה עיוור אותם ומלראותו והוא הצליח להיכנס [לארה"ב] יחד עם אחיו, ובכך היה הניצחון בתוככי ביתם..."

 

לאחר שתקף בחריפות את אנשי הדת המוסלמים התומכים במשטר [הסעודי], אמר אל-סיד: "לבסוף, אני מציע לכם להראות למוסלמים את מהותו של ארגון האו"ם ואת התקינות ההלכתית של ההצטרפות אליו על ידי השליטים שלכם, וכך גם מועצת הביטחון והצטרפותם למלחמה נגד הטרור ומה מידת תקינותה ההלכתית. אם אחד מכם ימתח ביקורת על מעשה כלשהו של המוג'אהדין במקום כלשהו, כל שאני מבקש שתראו מה אתם עשיתם במקום זאת. לדוגמא, למי שמתחו ביקורת על כניסת אחינו המוג'אהדין לדגסטאן, אני אומר להם: בואו נראה מה אתם עשיתם, מה נתתם לעם הצ'צ'ני או לעם הדגסטאני מזה עשרות שנים בשעה שהם סבלו מכאבי ההרג, השבי, והמאסר...

 

לאנשי שירות ביטחון הפנים אני אומר: דעו שאופי עבודתכם היא שירות לאמריקאים בכך שאתם אוספים ידיעות, משום שמי שמפיק תועלת מן הידיעות הם קודם כל האמריקאים. בעבודתכם יש משום סיוע ברור לכופרים נגד המוסלמים דבר שהוא אחד מעשרת המעשים העומדים בסתירה לאסלאם, כפי שנזכרו על ידי השיח' מחמד בן עבד אל-והאב...

לאחי המוג'אהדין... אני מצווה עליכם לנקום את דמו של השיח' עמר עבד אל-רחמן ואת דמם של המוסלמים בפלסטין, בצ'צ'ניה, באפגניסטן, באינדונסיה, בפיליפינים ובכל האדמה ותחת כל השמיים...

 

מסר אל האמאם המוג'אהד אסאמה בן לאדן:

...אל  מי שאהבנו, אל מי שלימד אותנו מהי האמונה ומהי נאמנות למאמינים והתנערות מן הכופרים וכיצד לנהוג ברכות כלפי המאמינים ובתקיפות כלפי הכופרים, אל מי שלימד אותנו מה הם הקורבנות שיש להקריב למען הדת הזו... הלוואי ואללה יגמול לך. אני מצווה אותך לעמוד איתן ולא להתגמש... חי אללה, לחמנו יחד עם סיאף ורבאני בשורה אחת, אבל הם השתנו ואז לא היססנו לרגע להילחם בהם... ולא אשכח את אמיר המאמינים, המולא מחמד עמר, את ד"ר אימן אל-זואהירי, את השיח' סלימאן אבו ע'ית' ואני אומר: אללה יגמול לכם ואל תשימו לב לכמה מטומטמים הפוגעים בכם...

 

לבסוף, אני קורא למוסלמים: ...אם איש צבא אתה, אני קורא לך להרוג את האמריקאים ולא להגן עליהם. אל תהסס ואת שכרך תקבל מאללה.

אם טייס אתה, עליך, אחי, לנסות ולתקוף את נושאות המטוסים במפרץ או לתקוף כל התנחלות אמריקאית בתוך חצי האי ערב או מחוץ לו.

אם אתה בשירות ביטחון הפנים, עליך להסתיר את המוג'אהדין... אל תיתן לאמריקאים לעלוץ על פני אדמתו של מוחמד...

אני מתנצל בפני אחי המדוכאים בכל מקום. [לכל אדם] יש רק נפש אחת. חי אללה, הלוואי והיו לי אלף נפשות כדי שאוכל להקריב אותן בזול למען אללה ולהרוג עם כל נפש אלף אלפי אמריקאים, אלף אלפי עריצים, ואלף אלפי יהודים..."