המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הכרזה על הקמת הסניף הפלסטיני של אל-קאעדה
8/12/2002

 

אתר אינטרנט המקורב לאל-קאעדה מאיים בפיגוע נוסף לרגל חג "עיד אל-פיטר" ומכריז על הקמת הסניף הפלסטיני של אל-קאעדה

 

גילוי הדעת בו לקח ארגון אל-קאעדה אחריות על הפיגועים במומבאסה, קניה, התפרסם לראשונה בפורום "ידיעות אודות הג'יהאד והמוג'אהדין" של אתר האינטרנט האסלאמיסטי, www.mojahedoon.net בידי "אבו שהאב אל-קנדהארי", סגן המפקח הכללי על האתר. אל-קנדהארי פרסם הודעה נוספת בה הוא מאיים על האמריקאים בפיגוע בעיד אל-פיטר (החמישה או השישה בדצמבר). כל פסוקי הקוראן המצוטטים בהודעה לקוחים מ'סורת אל-טובה' ("החזרה בתשובה"), הפרק השמיני בקוראן, שהינו אחד הפרקים החשובים שמאמינים מוסלמים קנאים לכל אורך ההיסטוריה המוסלמית – וכן בו לאדן עצמו – נוהגים לצטט.

 

להלן קטעים מהודעה זו[1]:

 

"אזהרה לכל אויביו של אללה האמריקאים ותומכיהם היהודים, הערבים, והזרים:

 

(...) זוהי אזהרה לאמריקאים בתימן, בחצי האי של מחמד, באפריקה, ובאסיה. אם לא תצאו מאדמתנו, אנו מבשרים לכם את שבישר נביאנו [מחמד] ל[שבט] קורייש – שחיטה. עריצותכם, התנשאותכם, אכזריותכם, ואובדן הדרך שלכם גברו ואנו נשבענו שלא נתחשב בהוראות של ממשלות בוגדות בעניינכם [הכוונה לממשלות המוסלמיות].

 

הו קהל האמריקאים, אנו נשבעים בזה אשר נפש מחמד בידיו [הכוונה לאללה], צעירי האסלאם הביאו עליכם את השחיטה. עיזבו את אדמתנו וחידלו מלתמוך ביהודים הגוזלים; שובו לארצותיכם, אחרת החרב תהיה בינינו לביניכם.

 

אנו מזהירים אתכם: עיזבו את אדמת תימן ואת אדמת הנביא, אחרת תקצרו מוות, בשל הטיפשות של ההתעלמות מאזהרותינו לכם.

 

אנו איננו מכירים בהסכמים שלכם עם הממשלות שחזרו בהן מדתן.

"How can there be a guarantee for the idolaters on the part of Allah and His Messenger, except in favor of those with whom you entered into an express treaty at the Sacred Mosque? So long as they carry out the obligations thereunder, you must carry out your obligations. Surely, Allah loves those who are mindful of their obligations."[2]

 

(...) דעו לכם כי צעירי תימן וצעירי אדמתו של מחמד מכינים לכם אסונות קשים; אם לא תצאו מאדמתנו ותחדלו מלתמוך באויבנו, נוציא אתכם באמצעות חרבותינו, כפי שנאמר:

"Fight them. Allah will torture them at your hands, and will humiliate them, and will help you to overcome them, and will relieve the minds of the believers of fear and distress, and will remove their feeling of resentment. Allah turns with mercy to whomsoever He pleases."[3]

 

הדברים מכוונים אליכם, הו האמריקאים, אתם שהפכתם את יקיריכם [כך במקור. צ"ל 'רבניכם' במקום 'יקיריכם', בהתאם לפסוק הקוראני] ואת נזיריכם לאלוהות אחרת מאללה. אנו מבשרים לכם על קצם הקרוב של חיי הנעימים שלכם:

"They have taken their rabbis and their monks for gods beside Allah, and also the Messiah son of Mary. They had only been commanded to worship the One God. There is no god but He. Holy is He above that which they associate with Him."[4]

 

הצו של אללה להילחם בכם כבר בוצע, ואתם ראויים לאסונות ולשפטים המתוכננים לכם.

 

"Oh Prophet, fight the Jihad against the disbelievers and the hypocrites and press hard on them. Their abode is hell and an evil destination it is. They swear by Allah they have not said anything derogatory. Most certainly have they blasphemed, and disbelieved after they had professed Islam. They entertained evil designs which they could not carry into effect. They cherish hatred against the believers only because Allah and His Messenger had enriched them out of His bounty. Now if they repent it will be better for them, but if they turn away, Allah will torment them with painful tortures in this world and in the Hereafter, and they shall have neither friend nor helper in the world."[5]

 

הו העם האמריקאי, אתה קורבן של מנהיגיך, אבל אתה גם שותף במלחמה נגדנו, משום שאתה מוחה להם כפיים כאשר הם הורגים את ילדי עיראק; מוחה כפיים ליהודים כאשר הם הורגים [ב]פלסטין... אללה קילל אתכם בעולם הזה ובעולם הבא והבטיח לכם עינוי נורא. אתם לא למדתם את הלקח ממנו סבלתם על אפכם ועל חמתכם בפשיטות של וושינגטון וניו יורק; אדרבה, עריצותכם והעושק שאתם נוהגים בו כלפי עבדיו [של אללה] התגברו, ובעיקר בפלסטין שילדיה לא נהנו מחודש הטוב והברכה [הרמדאן] ולכן האחים העניקו להם מתנה לרמדאן במומבאסה והמתנה של החג בדרך [הכוונה לעיד אל-פיטר החותם את הרמדאן].

 

אתם לא הבנתם את הסיבות לפשיטות של וושינגטון וניו יורק. בצדק אמר עליכם אללה:

 

"Is he who lays the foundation of his structure on fear of Allah and His pleasure better off, or he who lays the foundation of his structure on the brink of a tottering hollow bank which tumbles down with it into the fire of hell? Allah guides not the wrongdoing people. This structure of theirs, which they have built, will ever continue to be a source of disquiet in their hearts, unless their hearts are cut to pieces and they perish. Allah is All-Knowing, wise."[6]

בצדק נאמרו על מי ששחטו אתכם באותו יום לבן דברי אללה:

 

"Allah has purchased of the believers their souls and their property in return for the promise that they shall have Paradise, for they fight in the cause of Allah and they slay and themselves slain. This is a promise the He has made incumbent upon Himself as set out in the Torah, and the Gospel, and the Koran; and who is more faithful to his promise then Allah? Rejoice, then, in the bargain that you have made with Him; that indeed is the supreme triumph."[7]

אללה מבטיח [למוסלמים] את גן העדן, ולכם מובטחת התבוסה. איזו משתי ההבטחות ראויה יותר להיות הבטחת אמת?

 

הו קהל האמריקאים, אנו חוזרים ואומרים בפעם האלף: צאו מארצותינו וחידלו מלתמוך ביהודים, אחרת יבואו אליכם גברים הנאמנים לשבועתם לאללה [למסור את נפשם]...

 

אללה אכבר, והעוצמה לאסלאם; אללה אכבר, תחי פלסטין הגאה כשהיא מתפוצצת נגד האויבים.

 

                                                                        אחיכם,

                                                                        אבו שהאב אל-קנדהארי."

 

לגילוי הדעת הנוסף שהתפרסם באתר ובו לקח ארגון אל-קאעדה אחריות לפיגועים במומבאסה צורפה ההערה הבאה מטעם מנהלי האתר:

 

"כאן מסתיים גילוי הדעת שהתפרסם על ידי הלשכה המדינית. אנו מודים לאללה על כך שאנו [באתר האינטרנט] מוג'אהדון היינו האתר היחיד שבישר על הפעולות טרם התרחשותן; יתרה מכך, אנו כתבנו את המקום [בו תתבצענה הפעולות], אך אללה הפך את אויביו לעיוורים..."[8]

 

הערה:

MEMRI לא איתר את גילוי הדעת אליו מתייחס האתר ואין באפשרותנו, בשלב זה, לקבוע באיזה אופן נרמז למיקום הפיגועים.

 

הקמת סניף הפלסטיני של אל-קאעדה

באותו פורום, פרסם הגולש "אבו בנאן" הודעה בה הכריז על הקמת "ארגון אל-קאעדה האסלאמי בפלסטין"[9]. בהודעה נכתב:

 

"...אחים לאסלאם: מאדמת מסע הליל והעלייה לשמים, אנו מבשרים לאומה האסלאמית על הקמתו של ארגון אל-קאעדה האסלאמי בפלסטין, שישמש בסיס חזק להשבת זכויותיו של עמנו הערבי והאסלאמי בפלסטין, יביס את הפולשים הציונים היהודיים [ויחזירם] למקום ממנו באו. אנו מכריזים שיחידות השהידים שלנו  יכו בכל כוחם בהתנשאות הציונית והאמריקאית באזור ושדמם של אנשינו בפלסטין, באפגניסטן, ובקשמיר לא [ישפך] ללא נקמה...

 

אל-קאעדה האסאלמי בפלסטין מצרף את קולו לקולם של המוג'אהדין בפלסטין בהתנגדותו לפתרונות החלקיים והכנועים והוא לא יקבל אלא את שחרורה המלא של האדמה הפלסטינית. כמו כן, אנו קוראים למוג'אהדין במחנה אל-נציראת ברצועת עזה, להפסיק מיד את הלחימה בין אנשי חמאס לאנשי הרשות הפלסטינית, משום שמעשים אלא משרתים רק את היהודים הרוצחים, בני השטן הגדולים. מאדמת מסע הליל אנו שבים ומכריזים שבועת אמונים לאמיר המוג'אהדין, המפקד אסאמה בן לאדן, שאללה חיזק באמצעותו את אומת האסלאם.

 

אחים לאסלאם: הגיע עת הג'יהאד נגד [מחנה] הכפירה, משטריו וסמליו. על המוג'אהדין של האומה להיפטר ממשטרי הכפירה וההטעיה בארצותינו הערביות. אנו קוראים לאחינו לאסלאם בירדן, מצרים, וסעודיה, לתקוף את האינטרסים האמריקאים, ואת מוסדות החזרה מהדת הכופרים [הכוונה למשטרי מדינות אלה]. ברשות אללה, אנו נהיה המנצחים!

 

מוות ליהודים ולציונות, העוצמה לאללה, אללה אכבר, והנצחון לאסלאם!

 

                                                                        ארגון אל-קאעדה האסלאמי

                                                                        יחידות השהידים [במקור: 'כואכב אל-שוהדאא'[10]]

                                                                        29 ברמדאן, 1423 [4.12.2002]"

 [2] קוראן, (8:7)

[3] קוראן, (8:14)

[4] קוראן, (8:31)

[5] קוראן, (8:73)

[6] קוראן, (8:108)

[7] קוראן, (8:111)

[10] מבוסס על נאומו המוקלט הראשון של בן לאדן בערוץ אל-ג'זירה בעקבות תחילת המלחמה באפגניסטן בו אמר ש"יחידה מיחידות האסלאם" ביצעה את הפיגועים.

תגיות